Hitta era mest värdefulla kunder. Utan att anstränga er.

Utöka era målgrupper. Och er räckvidd.

Personalisering ger mer än bara enastående kundupplevelser. Det kan faktiskt skapa tillväxt. Med Audience Manager kan ni hitta och engagera de målgrupper som tillför mest till ert varumärke. Skapa, kombinera och testa nya kundprofiler. Inrikta er på specifika segment oberoende av plattform – över olika kanaler samt på och utanför er webbplats – så att ni kan skicka rätt budskap till rätt kund. Varje gång.

Identifiera och konvertera nya användare som uppför sig likadant som era mest lojala kunder.

Integrera med alla era Experience Cloud-lösningar.

Aktivera målgrupper över önskade ekosystem.

Få insikt om matchningsfrekvenser och räckvidd för alla era kanaler.

Testa vilka partners och plattformar som är bäst på att nå och konvertera era kunder.

Uppfyll kraven i globala integritetspolicyer, företagsstyrningsregler och partnerskapsavtal.

Nå längre. Snabbare.

Hitta nya målgrupper med liknande intressen och beteenden som era bästa kunder. Med inbyggda algoritmiska modeller och anpassningsbara inställningar för frekvens och senaste besök kan ni snabbt målgruppsanpassa, konvertera och utöka målgruppssegment baserat på beteendemönster.

Förstklassig tillgång till alla era externa data.

Med hjälp av server till server-integreringar kan ni samla in och hantera alla era externa data. Testa vilka partners som är bäst på att nå era målgrupper. Och jämför matchningsfrekvenser och räckvidd för alla era målplatser.

Arbeta med världens bästa verktygslåda.

Tack vare Experience Cloud-integreringen kan ni överföra målgruppssegment direkt till vilken lösning som helst, till exempel Adobe Target, Analytics eller Experience Manager. Och då blir det enklare än någonsin att skapa enhetliga upplevelser över alla era marknadsföringskanaler.

Regelefterlevnad är A och O. Ni kan lita på oss.

Audience Manager uppfyller kraven i globala integritetspolicyer, företagsstyrningsregler och partnerskapsavtal. Så att ni kan leverera personaliserade upplevelser i alla typer av kampanjer i trygg förvissning om att ert varumärke och era datapartners skyddas när det gäller avtalsbrott och integritetsintrång.

Vi visar vägen inom datahanteringsutvecklingen.

Se varför Adobe är branschledande inom lösningar som uppfyller de allt högre kraven inom datahantering. Läs den nya rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms, Q4.

Gör mer med marknadsföringen.