Målgruppsvärde handlar om mer än bara antalet visningar.

De data ni samlar in från era kunder utgör en av era mest värdefulla resurser. Samla in data via alla era kanaler och använd dessa för att leverera rätt meddelande till rätt kund via den mest effektiva kanalen.

Kartlägg varje kunds väg till köp.

De data ni samlar in från era kunder utgör en av era mest värdefulla resurser. Samla in data via alla era kanaler och använd dessa för att leverera rätt meddelande till rätt kund via den mest effektiva kanalen.

  • Rikta er mot användare baserat på autentiserade profiler och anonyma profiler.
  • Anpassa specifika kunders upplevelser på alla deras enheter.
  • Skapa en enhetsgraf baserat på determinerade data.
  • Finjustera data i era segment baserat på olika profiler.
  • Få ytterligare insikt i era olika målgrupper.
  • Kombinera profiler över flera enheter och kanaler för att skapa en helhetsbild.

Behandla era kunddata som den värdefulla resurs de är.

Digitala kanaler används allt mer och har större inverkan. Vi hjälper er hantera de data de producerar. Betjäna era kunder bättre genom att samla in data från alla kanaler, se historien de berättar och använda dem för att ge kunderna den upplevelse de söker.
Ordna era data
Hämta in och sammanställ alla data från olika källor: egna, utomstående, offline, online och CRM. Leverera med datadriven marknadsföring.
Skapa heltäckande profiler
Förstå och marknadsför till era målgrupper via en enda anonym profil. Rikta in er med relevans.
Snabbare time-to-market
Direkt integrering med Adobe Analytics innebär enkelt underhåll och inget beroende av externa cookies.
Marknadsför ansvarsfullt
Ställ in dataexportkontroller för att hantera var era data aktiveras. Marknadsför ansvarsfullt med ett klick.
Skala enkelt kampanjer.
Ett API-ramverk hjälper er att enkelt utveckla och integrera Audience Manager i alla era andra marknadsföringslösningar på ett flexibelt och enkelt sätt.
Partnerskap utan trassel
Köp och sälj data från externa företag i Audience Marketplace. Prospektera och skapa profiler som aldrig förr.
Anpassningsbara ID:n
Införliva era kund-ID:n genom att kartlägga ID:n och hur de är associerade. Använd system som ni redan är bekväma med.

Hitta stora utvecklingsmöjligheter med små segment.

Använd regler för att bygga målgruppssegment baserat på besökarattribut såsom beteende och demografi. Genom att isolera nisch- och högvärdessegment kan ni erbjuda dem mer personligt och relevant innehåll.

Segment utifrån vilka ni kan agera.
Använd kunddata och egenskaper från alla era kanaler för att bygga, testa och aktivera värdefulla målgrupper.

Lookalike-modellering.
Använd era högpresterande segment och egenskaper för att nå nya presumtiva högvärdiga kunder med rätt profil med hjälp av lookalike-modellering.

Se status och frekvens.
Segmentera besökarna baserat på deras intresse för en sajt, avdelning eller ett erbjudande baserat på hur ofta eller hur nyligen de utfört en viss åtgärd.

Det finns ingen gräns för hur många målgrupper ni kan aktivera.

Kombinera, isolera och skapa nya målgrupper som är relevanta för era marknadsföringsmål och strategier. Tack vare Audience Manager-integreringen med Adobe Experience Cloud-lösningar kan ni inrikta er på segment som befinner sig på eller utanför webbplatsen samt flerkanalssegment. Partners med S2S-integreringar ger snabbare sidladdning.

Förfina noggrannheten och fördjupa förståelsen av målgrupperna.

Använd olika rapporter – som överlappnings- och trendrapporter – för att kasta nytt ljus på era målgrupper, se trender och för att överväga nya segment. Förutom tänkbara nya målgrupper och frekvensrapportering, inkluderar rapporterna publiceringsrapporter, annonsörrapporter, kampanjresultatrapporter, RBAC-rapportering och omdirigeringar.

Nya tänkbara målgrupper.
Hitta matchningsfrekvensen mellan era segment och alla S2S-integreringar för att säkerställa att ni når den avsedda målgruppen.

Avancerad rapportering.
Förena målgruppsdata och kampanjresultatsinsikter så att visningar, klick, konverteringar och andra data fungerar synkroniserat.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna med Audience Manager.