Tämj insikterna. Och få dem att jobba för er.

Börja med en enda källa.

Era kunddata är er organisations mest värdefulla tillgång. Sammantaget är de svaret på frågan om hur ni ska skapa kundupplevelser som genererar långsiktiga affärsfördelar. Men eftersom dagens kunddata kommer från ett aldrig tidigare skådat antal källor kan det vara svårt att få ett grepp om dem. Med hjälp av datahantering kan ni sammanställa och tjäna pengar på era data, utan att äventyra regelefterlevnaden.

Sammanställ data från alla interna och externa källor och få en heltäckande bild av kunden.

Skapa nya intäktsströmmar genom att sälja data till utgivare och partners.

Se till att organisationen uppfyller alla branschstandarder och policyer.

Integrera Adobe Analytics och slipp vara beroende av externa leverantörer.

Se kunderna med helt nya ögon.

Samla alla era egna kunddata på ett och samma ställe. Lägg sedan till data från externa företag för att skapa en heltäckande bild av era kunder, så att ni kan leverera de mest meningsfulla upplevelserna.

Sälj målgrupper och öka intäkterna.

Gör era kunddata tillgängliga för en community med köpare och partners på Audience Marketplace och hitta nya intäktsströmmar för organisationen.

Håll koll på regelefterlevnaden.

Skydda ert varumärke och era datapartners med regelbaserade funktioner som hjälper er att uppfylla kraven i globala integritetsregler, partnerskapsavtal och affärsprinciper. Och samla in egna data utan att lagra någon personligt identifierbar information.

Gå från insikt till engagemang. Snabbt.

Integrera Analytics och Audience Manager så att ni slipper vara beroende av cookies och andra leverantörer och når marknaden snabbare än någonsin.

Vi visar vägen inom datahanteringsutvecklingen.

Se varför Adobe är branschledande inom lösningar som uppfyller de allt högre kraven inom datahantering. Läs den nya rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms, Q4.

Gör mer med marknadsföringen.