Adobe Document Cloud

Digital dokumenthantering driver affärer.

Digital dokumenthantering driver affärer.

Distansarbetande personal är beroende av digitala dokument. Driv verksamheten smartare – och snabbare – med de produktionshöjande funktionerna i Adobe Acrobat och Acrobat Sign.

Distansarbetande personal är beroende av digitala dokument. Driv verksamheten smartare – och snabbare – med de produktionshöjande funktionerna i Adobe Acrobat och Acrobat Sign.

NY STUDIE

Se hur en digital omställning kan underlätta distansarbete och hjälpa företaget att blomstra.

BRANSCHER OCH AVDELNINGAR

Vi driver den digitala transformationen i alla branscher och avdelningar.

PRODUKTIVITET ÄR DEN NYA KPI:N

Adobe och Microsoft samarbetar för att spara tid och pengar åt er organisation.

Allt ni behöver för att få arbetet att flyta på.

Adobe Document Cloud är den enda produktionslösningen som integrerar Adobes innovativa pdf-teknik med programmen Acrobat och Acrobat Sign så att anställda och kunder kan få en helt digital upplevelse. Ge organisationen förutsättningar att skapa och samarbeta kring dokument var som helst, samla in viktiga underskrifter med ett klick och skrota de manuella processerna för alltid.

Gör mer med programmen ni använder varje dag.

Gör mer med programmen ni använder varje dag.

Hjälp personalen att få mer gjort med pdf-verktyg som finns i programmen de redan använder, till exempel Microsoft 365, Microsoft Teams, Salesforce och Workday, bara för att nämna några. Inga nya program som måste läras in.

Samarbeta som om ni satt i samma rum.

Med Document Cloud kan alla i organisationen dela, granska, kommentera och redigera pdf-dokument i realtid, oavsett varifrån de jobbar.

Samarbeta som om ni satt i samma rum.
Säkerhet och regelefterlevnad på enterprisenivå.

Säkerhet och regelefterlevnad på enterprisenivå.

Regelefterlevnad på lokal, regional och branschmässig nivå är inbyggt i Document Cloud. Oavsett om det handlar om GDPR, eIDAS, FDA 21 CFR Part 11 eller FedRAMP så omfattas även distansarbetande personal.

Acrobat för företag
Utforska pdf:er

Håll arbetet igång med den kompletta pdf-lösningen.

Sign för företag
Utforska e-signaturer

Snabba upp arbetsflödena med betrodda och juridiskt bindande e-signaturer.

Karta över Hawaii

”Den största drivkraften för innovation är medarbetarnas upplevelse. Om du har nöjda medarbetare sprider det sig hela vägen till kunderna.”

Se hur Merck, ett ledande life science- och teknikföretag, underlättar tillvaron för sina 50 000 medarbetare runt om i världen med Document Cloud. Resultatet: tiden för signeringsprocesserna har krympt med 93 procent och medarbetarna är betydligt nöjdare.

Utah

När delstaten Utah drabbades av dubbla katastrofer valde delstatsregeringen att använda Acrobat Sign så att medarbetarna skulle kunna fortsätta arbeta hemifrån.

Sanofi

Sanofi litar till Adobe för att skapa bättre vårdresultat.

Sony Bank

Ett nytt digitalt arbetsflöde hjälper Sony Bank att minska handläggningstiden för lån med flera veckor.

Document Cloud skapar förutsättningar för världens största varumärken.

Microsoft
NetApp
Rabobank
Unum
TheGlobalFund
Golden State Warriors
Lufthansa
Groupon

Hur Document Cloud hjälper världen att arbeta bättre.

HR

HR

Introducera nya medarbetare på distans och skala snabbt upp arbetsstyrkan.

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Möjliggör digital registrering för lån till småföretag.

Myndigheter

Myndigheter

Utöka snabbt service- och tjänstenivån vid krislägen.

Sjukvård

Sjukvård

Leverera effektiva patientlösningar som uppfyller lagkraven.

Utbildning

Utbildning

Engagera studenterna med digitala upplevelser.

Kontakta oss.

Ge företaget en effektiv och smidig dokumenthantering med Adobe Document Cloud.