IT-resurser och insikter

Upptäck kostnadsbesparande verktyg för digitala arbetsflöden.

När du omvandlar aktuella dokumentprocesser till helt digitala arbetsflöden minskar kostnaderna samtidigt som intäkterna ökar.

IT-resurser och insikter

Upptäck kostnadsbesparande verktyg för digitala arbetsflöden.

När du omvandlar aktuella dokumentprocesser till helt digitala arbetsflöden minskar kostnaderna samtidigt som intäkterna ökar.

100 % digitalt är 100 % kostnadseffektivt.

När du omvandlar aktuella dokumentprocesser till helt digitala arbetsflöden minskar kostnaderna samtidigt som intäkterna ökar.


Digitala signaturer omvandlar verksamheten.

 

Läs varför 64 % av digitala ledare med formella strategier för omvandling redan har driftsatt e-signaturer i sina säljprocesser.

Läs Research 451 Business Impact Brief

Har ni gått över till e-signaturer än?

 

Om ni fortfarande använder handskrivna underskrifter i er verksamhet får ni nu fem bra skäl till varför e-signaturer är bättre. Läs Your Signature Move för mer info.


Visa infografik

Dags att skriva under. Öka intäkterna.

 

Säljteamen kan snabba upp tiden till intäkter genom att optimera processen från offert till avslut med digital avtalshantering och e-signaturer.


Läs rapporten CSO Insights

Fem sätt att förbättra framgångarna för säljteamen.

 

Genom att kombinera flera olika säljstrategier till en anpassad verktygslåda får säljteamen större framgångar tack vare en förståelse för de olika kommunikationsstilarna hos olika prospects.

Ladda ned e-boken

Digitala signaturer omvandlar verksamheten.

 

Investeringar i teknik för optimala medarbetarupplevelser innebär utmaningar för IT-teamen och deras verksamheter. Medarbetarna förväntar sig trots allt en arbetsplatsupplevelse som är lika skräddarsydd och smidig som den de upplever i vardagen.

Läs rapporten IDG Technologies

*The Total Economic Impact Of Adobe, en studie av Forrester Consulting, beställd av Adobe, maj 2017.

Adobe är den rekommenderade pdf- och e-signaturlösningen i Microsofts hela portfölj.

Spela upp video

Pappersprocesser hämmar kundupplevelser och drifteffektivitet. Ändå är 80 % av dokumentprocesserna idag fortfarande pappersbaserade. Se varför intelligenta pdf-program och tjänster som baseras på detta strategiska samarbete mellan Adobe och Microsoft levererar bättre upplevelser oavsett yta och skala.

Våra kunder använder Adobe Document Cloud för att överskrida kundernas och medarbetarnas förväntningar.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise får juridiska dokument undertecknade av så många som 90 personer – på några dagar istället för flera månader.

Delstaten Hawaii

Adobe Document Cloud hjälper delstaten Hawaii att ge invånarna snabbare, effektivare service.

Rabobank

Se hur Rabobank digitaliserar sina processer, upprätthåller efterlevnaden och levererar utökade kundtjänster och upplevelser. 

Merck KGaA

Läs mer om hur Merck flyttade medarbetarnas arbete från manuella processer till mer värdeadderande arbete med Adobe Sign.

Unum

Unum använder Adobe Sign till att förbättra kundupplevelserna och responsiviteten samtidigt som beroendet av pappersblanketter minskas. 

Pace University

Pace University använder Adobe-teknik till att erbjuda högkvalitativ utbildning till en heterogen population samtidigt som man är innovativa för att tillgodose behoven i dagens globala ekonomi. 

POPSUGAR

Se hur POPSUGAR har använt Adobe Sign för att förbättra synligheten i realtid för sina avtalsprocesser. 

Iowa State University

Med hjälp av Document Cloud-programmen kan du se hur Iowa State University Foundation uppmuntrar till större gåvobelopp med en smidigare donationsprocess. 

EDF

Med elektroniska dokumentprocesser från Adobe har EDF Group stärkt dokumentarbetsflödena, fått smidigare inköp och utökat säkerheten. 

KLM

 

”Idag använder medarbetare i farten olika appar, verktyg och programvaror på många olika enheter, och måste då ha koll på var de har alla sina dokument. Med Adobe Document Cloud kan man ha allt på ett och samma ställe, med en enda lösning.”

Joost van de Bunt, Business Development Manager, KLM

KLM

Hjälp ditt företag att få en effektiv och smidig dokumenthantering med Adobe Document Cloud.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Adobe Sign

Adobe Sign