Höjdpunkter i Adobe Experience Platform.

Läs mer om de kraftfulla funktionerna i Adobe Experience Platform som möjliggör fantastiska och relevanta upplevelser för era kunder.

Höjdpunkter i Adobe Experience Platform
 

Data

Datapipeline
Data Ingestion Service
Data Ingestion Service i Adobe Experience Platform gör det möjligt för varumärken att införliva alla relevanta data från olika källor på ett enkelt och skalbart sätt. Data blir tillgängliga och åtgärdbara i nära realtid, vilket ger varumärken en helhetsbild av kundprofilerna för ett fördjupat engagemang. Kraften hos Data Ingestion Service ligger i dess flexibilitet och hastighet. Det erbjuder en otrolig flexibilitet genom att inhämta olika typer av data från olika källor. Och inhämtningsprocessens enkelhet och effektivitet gör data tillgängliga för djupgående engagemang, analys och automatisering av arbetsflöden i nära realtid.
Data Ingestion Service
 
Experience Data Model och Adobe Experience Platform
Experience Data Model och Adobe Experience Platform
Adobes Experience Data Model (XDM) är en formell specifikation som används för att beskriva kundens upplevelseresa samt resulterande åtgärder och händelser. Dessutom beskriver XDM mätning, innehållserbjudanden och andra användbara uppgifter om resan. XDM är mer än bara en datakatalog för företag som arbetar med data från kundupplevelser. Det är ett komplett språk för upplevelsebranschen. XDM har utvecklats av oss som ett sätt att göra upplevelsedata lättare att tolka och dela. Besök Adobe XDM Github för mer information.

Semantik och kontroller
 
Märkning och genomdrivande gällande dataanvändning i Adobe Experience Platform
Adobe Experience Platform tillhandahåller ett gediget och kraftfullt ramverk för datastyrning som hjälper dig att hantera efterlevnad med bestämmelser, begränsningar och policyer som rör användningen av era data. Ramverket för märkning och genomdrivande gällande dataanvändning förenklar och effektiviserar processen med att kategorisera data och skapa policyer för dataanvändning. Marknadsföringsåtgärder som kräver data kan omedelbart utvärderas baserat på tillämpliga dataanvändningspolicyer.
Märkning och genomdrivande gällande dataanvändning i Adobe Experience Platform
 
GDPR och Adobe Experience Platform
GDPR och Adobe Experience Platform
Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är EU:s nya integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddslagstiftningen. Den nya regeln har en vid definition av personuppgifter och en bred räckvidd, som påverkar alla varumärken som marknadsför produkter eller tjänster till personer inom EU. Adobe Experience Clouds GDPR-API automatiserar konsumenternas begäran om åtkomst och borttagning enligt GDPR för alla komponenter på Adobe-plattformen.
Adobe Experience Platform-utökning
Adobe Experience Platform bygger på öppna API:er som synliggör systemets fullständiga funktionalitet för utvecklare med hjälp av välbekanta verktyg, så att kunder kan integrera sina företagslösningar med Adobe Experience Platform och partner kan bygga på den med sina egna produkter och teknologier.
Adobe Experience Platform-utökning
 

Samlad profil

Åtgärd
Experience Cloud Profile
Experience Cloud Profile förser företag med en lättillgänglig, aktuell, snabb och komplett datalagring som innehållssystem kan söka igenom. Dess syfte är att leverera en centralt tillgänglig profil som gör det möjligt för marknadsförare att skapa samordnade, enhetliga och relevanta upplevelser med konsumenterna inom alla kanaler. Profilen skiljer sig från registersystemen i Adobe Experience Cloud-lösningar (AEC) eftersom den är den enda profil som erbjuder en helhetsbild av kunden med hjälp av offline- och onlinedata från Adobe och andra källor.
Experience Cloud Profile

Maskininlärning
 
Data Science Workspace: Bygg intelligenta tjänster i Adobe Experience Platform
Data Science Workspace: bygg intelligenta tjänster i Adobe Experience Platform
Data Science Workspace använder maskininlärning och artificiell intelligens för att generera insikter från era data. Data Science Workspace är integrerat i Adobe Experience Platform och hjälper er att göra förutsägelser med hjälp av ert innehåll och era datafiler inom alla Adobe-lösningar.

Med Data Science Workspace kan datavetare dra nytta av kraften hos Adobe Sensei för att enkelt skapa intelligenta tjänster – API:er – med hjälp av maskininlärning. Dessa tjänster samarbetar med andra Adobe-tjänster, inklusive Adobe Target och Adobe Analytics Cloud, för att hjälpa er att automatisera personaliserade och riktade digitala upplevelser i webb-, dator- och mobilappar.