Gör en grundlig revision för att gå från implementering till succé.

Använd Auditor för att gå från implementering till succé.
Självklart vill ni få ut så mycket som möjligt av er investering i Adobe Experience Cloud. Vi presenterar Adobe Experience Platform Auditor, som samutvecklats med ObservePoint och ingår i bastjänsten för aktivering i Adobe Enterprise Cloud. Auditor, precis som namnet antyder, söker igenom, utvärderar och ger rekommendationer för hur ni kan förbättra er Adobe-implementering. Genom att använda Auditor kan ni känna er säkra på att ni får ut största möjliga värde från våra produkter på individ- och gruppnivå.

Svaret är enkelt. Så här fungerar Auditor.

Skanna

Skanna

Skanna hundratals sidor åt gången för Adobe-teknologi. Och använd avancerade filter för att inkludera och exkludera sidor efter behov.
Förstå

Förstå

Få en rapport som betygsätter era Adobe-implementeringar utifrån taggnärvaro, konfigurering och enhetlighet.
Förbättra

Förbättra

Få rekommendationer om hur ni kan uppgradera er implementering för att få ut så mycket som möjligt av er Adobe-investering.