7 anledningar att uppgradera från Dynamic Tag Management till Adobe Experience Platform Launch.

En ny era av tagghantering.

2013 köpte Adobe ett tagghanteringssystem som vi gav namnet Dynamic Tag Management (DTM). När det köptes betjänade DTM 30 kunder. Idag betjänar DTM över 3 000 kunder.
Under de senaste åren har det blivit uppenbart att spridningen av webbaserad marknadsföringsteknologi växer allt snabbare. Det innebär att det ekosystem av tekniklösningar som marknadsförare förlitar sig på för att leverera kundupplevelsen också växer. Och äldre tagghanteringssystem klarar inte av att understödja detta ekosystem.
Samma ingenjörer som byggde DTM har ägnat nästan två år på att utveckla ett nästa generations tagghanteringssystem med förmåga att understödja och göra ekosystemet enhetligt. Detta nya tagghanteringssystem heter Adobe Experience Platform Launch. Det är en revolutionerande lösning för tagghantering som gör det möjligt för tredjepartsutvecklare att bygga, underhålla och kontinuerligt uppdatera sina egna integreringar med Adobe Experience Cloud inom en enhetlig plattform där alla dessa teknologier kan samverka. Med hjälp av Launch från Adobes appbutiksliknande gränssnitt kan företag enkelt driftsätta webbappar från Adobe och tredjepartsleverantörer, definiera kundbeteenden de vill fånga upp, och avgöra hur dessa data ska användas av deras digitala marknadsföringsverktyg.
avdelare

Varför det är smart att gå över.

Uppgradering från DTM till Launch från Adobe handlar om mycket mer än att hålla sig i fas med den senaste tekniken. Här är sju anledningar till att ert företag bör överväga att gå över:

1. SNABBARE DRIFTSÄTTNING:Tilläggskatalog

1. SNABBARE DRIFTSÄTTNING: Tilläggskatalog
Sök efter, konfigurera och driftsätt marknadsföringslösningar som byggts och underhålls direkt av oberoende programvaruleverantörer.
Med Adobe Experience Platform Launch har ni tillgång till de tillägg ni behöver – integreringar som byggts och underhålls av teknikleverantörerna själva – i en central katalog. Dessa tillägg gör att er webbplats kan stödja fler webbteknologier och det rena användargränssnittet hjälper både IT och marknadsförare att konfigurera och driftsätta lösningarna på kortare tid.

2. ENKEL UPPGRADERING:Länk med inbäddningskod

Länkar gör det möjligt att omdirigera era befintliga inbäddningskoder i DTM så att de pekar på Launch från Adobe.
När Launch från Adobe var i sin tidigaste utvecklingsfas fanns det två krav som inte var förhandlingsbara:
• Skapa en tagghanterare som är så öppen att leverantörer av marknadsföringsteknologier kan bygga tillägg.
• Göra det möjligt för DTM-kunder att uppgradera utan att ändra sin befintliga inbäddningskod.
Launch från Adobe uppfyller båda dessa krav. DTM-kunder använder länkar för att få sin inbäddningskod för produktion att läsa in ett JavaScript-bibliotek skapat i Launch by Adobe i stället för DTM.

3. KONSTANT INNOVATION:tillägg från tredje part

Oberoende programvaruleverantörer kan själva bygga, hantera och uppdatera sina egna integreringar, som vi kallar tillägg.
Launch från Adobe är det enda tagghanteringssystemet som gör det möjligt för leverantörer av marknadsföringsteknologier att direkt utveckla och hantera sina egna integreringar. De kan inte bara ändra användargränssnittet hos de tillägg de bygger, utan även lägga till nya funktioner. Leverantörer av marknadsföringsteknologier kan exempelvis bädda in hela registreringsprocessen eller till och med sin SaaS-produkt i sina tillägg till Launch från Adobe. Nu kan dessa leverantörer designa nya program, utveckla nya typer av tillägg och leverera sina innovationer direkt till de företag som behöver dem.

4. ENHETLIG MARKNADSFÖRINGSTEKNIK:Regelbyggare

Integrera data och funktionalitet hos marknadsförings- och annonseringsteknologier för att sammanföra olika produkter.
Regelbyggaren i Launch från Adobe har gjorts om helt för att göra det enklare att bygga och förstå regler. Och förbättringarna slutar inte här. Regelbyggaren är faktiskt det som sammanbinder all marknadsföringsteknik som driftsätts med Launch från Adobe, och utgör ett centralt nav där ni kan sammanföra funktionerna hos all marknadsföringsteknik.
Bild 1och 2 visar hur data från Adobe Analytics, Google Analytics och sidan själv används för att bädda in en viss YouTube-video på en viss webbsida i realtid. Detta samarbete mellan olika marknadsföringsteknologier möjliggörs med hjälp av tillägg. Leverantörer av marknadsföringslösningar kan injicera nya data eller ny funktionalitet i regelbyggarens fyra delar: händelser, villkor, undantag och åtgärder. Eftersom tillägg kan lägga till funktioner direkt i regelbyggaren sammanfogas olika marknadsföringsteknologier genom att de byggs på en gemensam plattform i stället för att lappas ihop med anpassad kod.
Bild 1. Konfigurera en regel.
Bild 1.Konfigurera en regel.
Bild 2. Välja och konfigurera ett YouTube-tillägg som åtgärd.
Bild 2.Välja och konfigurera ett YouTube-tillägg som åtgärd.

5. AUTOMATISERADE IMPLEMENTERINGAR:Öppna API:er

Automatisera grundläggande implementeringar för en eller flera tekniklösningar.
Det vanligaste tillvägagångssättet för leverantörer av marknadsföringsteknologi är att först bygga kärnprodukten och sedan utveckla API:er utifrån den. Launch från Adobe använde en annan strategi och byggde kärnprodukten runt API:er. Varje knappklick, ifyllt fält och funktion som läggs till användargränssnittet styrs av API. Det innebär att allt som kan göras inom användargränssnittet kan göras automatiskt utanför användargränssnittet.
Om ert företag exempelvis har samma grundläggande implementering av Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target eller remarketingpixlar inom var och en av sina domäner är det vanliga när ni lanserar en ny domän att ni klickar igenom tagghanteringssystemets användargränssnitt för att driftsätta var och en av dessa marknadsföringsteknologier. Launch från Adobe gör det möjligt att skriva skript som drar nytta av Launch-API:erna och driftsätter de olika lösningarna automatiskt. Så en process som tidigare tog dagar, veckor eller månader kan nu ta sekunder.

6. ENTERPRISPUBLICERING:Komponentbaserad publicering

Publicera bara det ni vill genom att bunta ihop de regler, dataelement och tillägg som ingår i biblioteket.
Launch från Adobe använder bibliotek för att avgöra vad som publiceras till utveckling, staging och produktion. Biblioteken består av specifika komponenter, inklusive regler, dataelement och tillägg som användaren valt. Förmågan att välja i detalj vilka komponenter som publiceras ger företagen bättre kontroll, synlighet och säkerhet vad gäller vilka ändringar som överförs till produktionsmiljön. Launch från Adobes komponentbaserade publicering omfattar följande:
Konfliktlösning mellan användare.
Konfliktlösning mellan användare.
Launch från Adobe meddelar en användare om en annan användare ändrat en regel i ett bibliotek som de är på väg att publicera.
Biblioteksskaparen.
Biblioteksskaparen.
Användare med publiceringsrättigheter kan enkelt hitta, lägga till, se över eller ta bort regler, dataelement och tillägg i ett bibliotek.
Publicering i fyra steg.
Publicering i fyra steg.
Publiceringsprocessen tillåter användaren att förflytta ett bibliotek genom fyra steg: Under utveckling, Skickat, Godkänt och Publicerat. Om det uppstår en konflikt inom någon komponent i ett bibliotek meddelas berörda användare.
Obegränsade utvecklingsmiljöer.
Obegränsade utvecklingsmiljöer.
Launch från Adobe ger IT-avdelningen obegränsade instanser av både utvecklings- och stagingmiljöer så att varje driftsättning till produktionsmiljön blir säker.

7. TOTAL KONTROLL:Rättighetshantering

Skapa rättigheter för att publicera, lägga till tillägg, komma åt tillägg och utföra en mängd andra uppgifter, och dela sedan ut rättigheterna till användarna.
Genom att använda kontroller för hantering av rättigheter kan ni skapa grupper med mycket specifika rättigheter och sedan lägga till användare i gruppen. Genom att organisera tillgången kring rättigheter i stället för kring användare blir det enklare för er organisation att se vem som har tillgång till vad, och göra flera ändringar samtidigt vid behov. I stället för att exempelvis gå igenom varje användare för att se vem som kan publicera, kan man klicka på publiceringsrättigheten i Launch från Adobe och se alla som kan publicera.
avdelare

Rätt verktyg gör hela skillnaden.

 

 

 

 

 

Adobe Experience Platform Launch utgör ett helt nytt sätt att se på tagghantering. Launch från Adobe har gjorts om från grunden och levererar inte bara ett mer skalbart och flexibelt sätt för er organisation att hantera nuvarande och framtida webbtekniker på, utan förenklar även flera andra aspekter av tagghanteringen, bland annat regelkonfigurering, rättighetshantering och samling av tekniker i det digitala ekosystemet. Även om ni kanske är nöjda med de funktioner DTM erbjuder i dagsläget, för framtiden med sig nya tekniker och svårigheter som första generationens tagghanteringssystem inte kan stödja eller lösa. Med Adobe Experience Platform Launch kan ert företag börja dra fördel av ett enhetligt ekosystem för olika webbteknologier redan nu.
För mer information kan du besöka www.adobe.com/se/enterprise/cloud-platform/launch.html eller kontakta er Customer Success Manager från Adobe.

 

avdelare