Leverera upplevelser bortom taggarna.

Tagghantering handlar inte om taggar. Det handlar om upplevelser.
Företag förlitar sig på ett omfattande ekosystem av olika marknadsföringslösningar för att leverera övertygande kundupplevelser. Den genomsnittliga företagswebbplatsen använder 20 olika marknadsföringsteknologier.
För att driftsätta lösningarna placerar utvecklarna JavaScript-kod, så kallade taggar, på varje webbplats där en teknologi behövs. Och taggarna möjliggör inte bara själva teknologin, utan sammankopplar även dataflödet mellan tekniklösningar för att skapa en mer enhetlig användarupplevelse.
Föreställ er att en webbplats består av tre lager. Det understa lagret innehåller de teknologier som används av varje sida. Mellanlagret innehåller de data som produceras av teknologierna. Och det översta lagret levererar upplevelsen, dvs. det besökarna ser och interagerar med.
Samtliga lager är sammanbundna och måste fungera tillsammans för att skapa övertygande upplevelser. Det är där tagghanterare kommer in i bilden. Många företag har länge sett tagghantering som endast en del av tekniklagret, dvs. som bitar av HTML- och JavaScript-kod med enda uppgift att installera teknologier på webbsidorna. Men för att leverera upplevelser som verkligen berör kunderna räcker det inte med att teknologierna fungerar – de måste även fungera tillsammans.

Taggar åstadkommer detta genom att arbeta mellan lagren och transportera data till och från teknologier, vilket i slutänden påverkar kundupplevelsen. Men i ett snabbföränderligt och växande ekosystem av webbteknologier har taggarna en allt viktigare uppgift. Första generationens tagghanterare är inte byggda för att stödja detta nya och dynamiska ekosystem. Detta problem leder i förlängningen till sämre kundupplevelser.
avdelare

Problemen med första generationens tagghanterare.

Antalet webbaserade teknologier som levererar kundupplevelser har växt från cirka 150 år 2011 till över 5 000 i dagsläget. I takt med att allt fler företag anammar dessa tekniker behöver företag maximal flexibilitet för att kunna driftsätta rätt teknologi och leverera bästa möjliga kundupplevelse.
Om företag ska kunna leverera övertygande upplevelser får de olika tekniklösningarna inte arbeta självständigt, för då kan värdefulla kunddata som skickas till en tekniklösning inte tala om för övriga vilka åtgärder som krävs, så att åtgärder inom en teknologi skulle ske osammanhängande, oberoende av andra. Därmed skulle företagen ha det svårt att organisera en kundupplevelse som omfattar flera marknadsföringsteknologier.
Taggmallarna gör det möjligt för mindre tekniska användare att driftsätta och konfigurera grundläggande implementeringar av marknadsföringsteknologi utan kodning. Detta uppnås med hjälp av ett användargränssnitt som efterfrågar bitar av information som mallen översätter till JavaScript och injicerar i webbplatsens kod.

Det första tagghanteringssystemet lanserades i början av 2000-talet och på den tiden använde ett genomsnittlig företags webbplats två teknologier. Dessa två fungerade generellt sett oberoende av varandra. Idag använder företagswebbplatser i genomsnitt 20 olika teknologier, och några av dem är beroende av varandra. Mallbaserade tagghanterare stöder inte de komplexa, inbördes beroende teknologier som används idag eftersom de saknar den expertis som krävs för att bygga dessa integrationer. De personer som är mest kvalificerade att äga en integrering med marknadsföringsteknologi är de som arbetar för det marknadsföringsteknologiföretaget, och inte tagghanteraren. Första generationens tagghanterare har blivit generalister som saknar förmågan att utveckla integreringar med avancerade egenskaper som krävs för att uppfylla kraven från dagens – och framför allt morgondagens – företag.
Första generationens tagghanterare byggda på en sluten arkitektur saknar förmåga att stödja och skalanpassas utifrån upplevelseföretagens behov, dvs. de företag som prioriterar kundupplevelser. Och här har ni förklaringen:
 • Företag förlitar sig på ett ekosystem av olika tekniklösningar för att ta sig an sina utmaningar eftersom utmaningarna är mycket komplexa. Första generationens tagghanterare fokuserar på att underhålla mallar i stället för på att leverera innovativa lösningar till morgondagens problem.
 • Företag förväntar sig att deras marknadsförings- och annonseringsteknologier ska samverka. Men första generationens tagghanterare tillhandahåller ytliga integreringar som inte gör det möjligt för de olika lösningarna att samarbeta tillräckligt väl för att uppfylla användarnas behov.

 

 

 

 

avdelare

Vi definierar nästa generationens tagghantering.

För att uppfylla upplevelseföretagens behov krävs en ny sorts tagghanterare. En som designats för att låta kundbeteendet visa vägen och som ger leverantörer av marknadsföringsteknologi möjlighet att vidareutveckla på sina egna villkor. Nästa generationens tagghanteringssystem levererar detta med hjälp av tre viktiga egenskaper.
1. En öppen, hållbar arkitektur för maximal flexibilitet.
Den snabba utbredningen av olika marknadsföringsteknologier innebär att mallbaserade första generationens tagghanterare inte är hållbara. Nästa generations tagghanterare kommer att ge leverantörer av marknadsföringstekniklösningar möjlighet att själva bygga, hantera och uppdatera integreringar. Denna strategi ger det företag som skapat en viss teknologi äganderätt till djupgående, sofistikerade integreringar i stället för att överlåta integreringarna till tagghanterarna. Den öppna arkitekturen ger företagen hållbara, flexibla och anpassningsbara integreringar som uppdateras ofta. Endast en öppen arkitektur kan tillhandahålla denna nivå av support.
2. Förenade marknadsföringsteknologier för bättre upplevelser.
Integreringar som byggts av första generationens tagghanterare är ytliga och tillåter vanligtvis endast konfigurering av en tekniklösning. Nästa generationens integreringar gör det möjligt för olika leverantörer av marknadsföringsteknologi att lägga till nya funktioner direkt i tagghanteraren.
Ett företag som erbjuder en videospelare kan exempelvis bygga en integrering som lägger till nya åtgärder, händelser, villkor och till och med data till alternativen som ingår i tagghanteraren. Videospelaren kan lägga till följande:
 • Åtgärder – spela upp, pausa och förlänga buffringstiden
 • Händelser – spela upp, stoppa och stänga fönster
 • Villkor – anslutningshastighet och upplösning
 • Data – videons namn och speltid
Genom att göra det möjligt för tusentals leverantörer av marknadsföringsteknologi att utöka sina nyckelfunktioner i tagghanterarens användargränssnitt kan dessa marknadsföringslösningar sammanföras så att företag är bättre utrustade att synkronisera och leverera teknikövergripande upplevelser.
3. Automatiserad driftsättning av tekniklösningar för snabba resultat.
Nästa generationens tagghanteringssystem bygger på öppna API:er. API:erna tillåter företag och organisationer att automatisera även de mest komplexa teknikimplementeringar.
Föreställ dig exempelvis ett företag som äger flera varumärken. Varje varumärke äger en egen webbplats där följande programvaror är implementerade:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Plus 10 andra programvaror
Första generationens tagghanterare tvingar företag att manuellt återskapa hur var och en av dessa olika teknologier driftsätts. Att hantera den individuella driftsättningen av varje tekniklösning på varje webbplats kan vara arbetsintensivt och tidskrävande. Och att integrera dessa tekniker kan innebära en ännu större utmaning.
Nästa generations tagghanterare är helt API-baserade och gör det möjligt för företag att skapa skript som använder tagghanterarens API:er för att programstyra driftsättning av teknologier, samla in relevanta data, dela data mellan olika teknologier och till och med skapa regler för teknikövergripande upplevelser. Så en process som tog timmar, dagar, veckor eller månader med första generationens tagghanterare tar nu några sekunder.
avdelare

Sluta fokusera på taggar och börja leverera upplevelser.

Tagghantering har traditionellt varit ett sätt att hantera de taggar som krävs för att använda olika teknologier på en webbplats. Idag handlar tagghantering inte längre om taggar, utan om att sammanföra data och teknologier för att leverera fantastiska upplevelser.
Att välja rätt tagghanteringssystem är av största vikt för att ni ska kunna leverera upplevelser utöver det vanliga. Nästa generationens tagghanterare levererar fantastiska upplevelser till konsumenter genom att göra det enklare för marknadsförare att skapa upplevelserna. Launch från Adobe är det enda nästa generationens tagghanteringssystem på marknaden. Det bygger på Adobe Experience Platform och hjälper marknadsförare att göra följande:
 • Driftsätta och konfigurera teknologier från Adobe och andra leverantörer.
 • Sammanföra olika teknologier från Adobe och andra leverantörer för enhetliga kundupplevelser.
 • Samla in och distribuera värdefulla kunddata.
För mer information om Adobes nästa generations tagghanteringssystem som är helt öppet och utökningsbart kan du besöka www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html.
avdelare