Tagghanteringens grunder.

Vad det är, hur det fungerar, och varför det är viktigare än du tror.

Till följd av den snabba spridningen av marknadsföringsteknik är företag tvungna att skapa, hantera och driftsätta allt fler taggar på sin webbplats varje dag. Effektiv tagghantering har blivit oumbärligt för att leverera övertygande kundupplevelser. Men vad är ett tagghanteringssystem? Hur fungerar det? Och vilka fördelar erbjuder det? Låt oss ta reda på det.
avdelare

Vad är en tagg?

Låt oss börja från grunden. Er webbplats är full av teknik, från plattformar för personalisering och chattfunktion till kundupplevelseverktyg och analyslösningar, och samtliga har egna installationsprocedurer och syften. För att aktivera olika teknologier på en webbplats måste ett kort avsnitt JavaScript-kod, kallat tagg, driftsättas på sidan där dessa tekniker behövs. Varje teknologi kräver en egen tagg. Och en typisk webbplats kräver flera, ibland dussintals, taggar för att leverera önskad kundupplevelse.
När en teknologi uppdateras måste taggen också uppdateras inom hela webbplatsen för att den ska fungera rätt. Det innebär att man måste justera JavaScript-koden. Att hålla alla taggar uppdaterade kan vara en utmaning, och oerhört tidskrävande.
avdelare

Vad är ett tagghanteringssystem?

Vad är ett tagghanteringssystem?
Er organisation förlitar sig på ett omfattande ekosystem av marknadsföringsteknologier för att leverera övertygande kundupplevelser. Dessa teknologier ökar inte bara i antal, utan även i komplexitet. Att hantera dem och göra dem enhetliga, tillsammans med de kunddata som flödar genom dem, kan vara en enorm uppgift. Det är där tagghanterare kommer in i bilden.
Ett tagghanteringssystem är en SaaS-lösning som förenklar installationen, hanteringen och användningen av alla era webbaserade teknologier. Tagghanteringssystem gör taggningen mer demokratisk genom att göra det enklare och effektivare för mindre tekniska användare som marknadsförare och innehållshanterare att implementera lösningar på webbplatsen. Så i stället för att be IT-avdelningen att manuellt placera ut varje tagg på varje webbsida för hand, kan marknadsförare leverera övertygande upplevelser snabbare genom att själva implementera taggar som godkänts av IT.
Tagghanteringssystem fungerar precis som annan webbaserad teknologi, nämligen med hjälp av taggar. För att installera ett tagghanteringssystem kan man med fördel placera en eller två rader JavaScript, så kallad inbäddningskod, på samtliga webbsidor. När inbäddningskoden väl driftsatts tillåter tagghanterarens användargränssnitt marknadsförare och IT att skapa ”om–så”-påståenden för att aktivera en marknadsföringsteknik i stället för att söka igenom all kod på en webbsida. Exempel: OM en person klickar på knappen Köp på www.weRetail.com/byxor SÅ skicka namnet på de specifika byxorna till Adobe Analytics.
När dessa om–så-påståenden sparas injicerar tagghanteraren den ytterligare JavaScript-kod som behövs för att exekvera om–så-påståendet genom de en eller två rader kod som användes för att driftsätta tagghanteringssystemet.
avdelare

Varför tagghantering är viktigt för ert företag.

Tagghanteringssystem hjälper inte bara företag att driftsätta rätt teknik på rätt webbsidor vid rätt tidpunkt. De samlar även in och delar data mellan olika teknologier för att leverera en sammanhängande upplevelse. Om en användare exempelvis letar efter en mössa i en webbutik, kan ett tagghanteringssystem samla in sökdata och skicka den till analysprogrammet för att spåra artiklar användaren söker efter. Informationen kan användas för att få insikter om vad kunder vill ha. Den kan även bidra till bättre personalisering så att kunderna hittar det de letar efter snabbare och förbättra den övergripande shoppingupplevelsen.
Tagghanteringssystem förenklar fyra saker för er organisation:
  • Installation av marknadsföringsteknologi på en webbsida
  • Förstå besökarnas beteende
  • Avgöra hur en teknologi fungerar på en webbsida
  • Samla in och distribuera data för en marknadsföringsteknologi
avdelare

Fördelarna med tagghantering.

Tagghantering innebär mycket mer än förenklad taggning och samordning av data. Faktum är att tagghanteringssystem erbjuder fem viktiga affärsfördelar.
1. Driftsätt snabbare. Och tjäna mer pengar när ni gör det.
Tagghanteringssystem uppmuntrar marknadsförare till att själva implementera bättre kundupplevelser, vilket sparar tid och resurser. Det ger personerna närmast företagets innehåll och kunder möjligheten att lägga till, anpassa och förbättra webbupplevelser efter behov i en säker miljö som godkänts av IT. Med en tagghanterare kan företaget göra mer på kortare tid. Och snabbare förbättringar av kundupplevelsen kan i förlängningen leda till större intäkter.
2. Få djupare förståelse för kunderna.
Tagghanteringssystem gör det mycket lättare att spåra användarnas beteende på er webbplats. Utan en tagghanterare måste ert företag ägna mycket tid åt att gå igenom koden på varje sida och kartlägga enkla saker som kundernas klickbeteende. Och ni kommer att lägga ännu mer tid på att spåra komplexa beteenden som ger ytterligare insikt. Tagghanterare erbjuder marknadsförare ett användarvänligt gränssnitt för att avgöra vilka beteenden som ska mätas och göra det möjligt för företaget att spåra både enkla och komplexa beteenden snabbare, vilket ger djupare kundförståelse.
3. Leverera bättre upplevelser snabbare.
Med ett tagghanteringssystem behöver ni inte placera ut varje tagg på varje sida. Tagghanterare gör det möjligt för marknadsförare och IT-avdelningar att skapa selektiva regler som intelligent placerar ut rätt taggar på rätt sidor. Med färre taggar laddas webbsidorna snabbare vilket ger en bättre kundupplevelse och större räckvidd eftersom vissa enheter är bättre på att läsa in tunga webbplatser än andra.
4. Samla in och dela exakta data mellan olika tekniklösningar.
Tagghanterare ger företag en överblick över alla data som samlas in på en webbsida och hur de samlas in. Det gör att ni kan känna er säkra på att rätt data samlas in på rätt sätt, samtidigt som data kan delas med andra marknadsföringstekniker. Genom att skapa en central förvaringsplats för webbaserade data som är tillgänglig för marknadsförings- och annonseringsteknologier kan ni känna er säkra på att ni levererar en optimal upplevelse, eftersom ni vet att upplevelsen bygger på korrekta data.
5. Samla data och olika tekniklösningar i ett sammanhängande ekosystem.
För att leverera de bästa kundupplevelserna behöver ert företag ett ekosystem av marknadsföringsteknologier som delar information med varandra och samarbetar effektivt. Taggar är ett medel för informationsdelning och tagghantering är det som sammanför information från samtliga tekniker ni använder så att de kan synkroniseras för att leverera fantastiska upplevelser.
avdelare

Alla tagghanteringssystem är inte skapade på samma sätt.

De första tagghanteringssystemen introducerades i början av 2000-talet, och snart tillkom fler tagghanteringslösningar. Den första generationens tagghanterare använder mallar som gör det enklare att implementera taggar på en webbplats. Mallarna gör det möjligt för mindre tekniska användare att driftsätta och konfigurera grundläggande implementeringar av marknadsföringslösningar på en webbplats med lite till ingen kodning. Användarna fyller i ett formulär som konfigurerar inställningar och regler för en viss tekniklösning, och tagghanteraren översätter formulärdata till JavaScript-kod som injiceras i önskad webbplats. För varje teknik krävs en egen mall för att underlätta implementeringen, och teknikuppdateringar kräver ofta malluppdateringar.

Första generationens tagghanteringssystem står inför två svåra utmaningar:

Spridningen av marknadsföringsteknologier.
Antalet webbaserade teknologier som levererar kundupplevelser har ökat från cirka 150 år 2011 till över 5 000 i dagsläget. Antalet marknadsföringslösningar växer och den takt i vilken företag anammar ny teknik ökar också, vilket innebär att varumärkena har press på sig att erbjuda maximal flexibilitet vad gäller att snabbt driftsätta och skapa värde utifrån nya teknologier. Tyvärr ägnar sig första generationens tagghanterare åt att bygga mallar som stöder hela ekosystemet av webbaserade teknologier, och de kan inte bygga mallar snabbt nog för att hålla sig i fas med marknaden. Det gör att marknadsförare har färre tekniklösningar att välja bland, och att de alternativ som finns ofta är föråldrade.
Vattentäta skott mellan olika marknadsföringsteknologier.
För att företag ska kunna leverera övertygande upplevelser kan de inte förlita sig på tekniklösningar som fungerar oberoende. De måste samarbeta så att värdefulla kundsignaler som skickas till en tekniklösning kan ligga till grund för åtgärder hos andra teknologier. Tyvärr fokuserar första generationens tagghanterare på att underlätta driftsättningen i stället för på samverkan mellan produkterna.
För att kringgå dessa problem erbjuder nästa generationens tagghanterare en öppen arkitektur som lätt kan skalanpassas efter nya och uppdaterade tekniklösningar. I stället för att förlita sig på mallar som tagghanterarens ägare måste uppdatera manuellt, är nästa generationens tagghanterare byggda på en öppen plattform som tillåter olika leverantörer av marknadsföringsteknologier att när som helst bidra med, uppdatera eller till och med utöka funktionalitet hos tagghanteraren. Och marknadsförarna har omedelbar tillgång till all denna teknik på en och samma plats.
Även om implementeringen av ett tagghanteringssystem kan verka överväldigande, uppvägs de initiala kostnaderna och arbetet av det värde en bra tagghanterare levererar. Med ett tagghanteringssystem på plats kan er organisation spara pengar genom snabbare driftsättning, leverera bättre upplevelser, få djupare förståelse för kunderna och – med en nästa generationens tagghanterare – uppnå ett enhetligt ekosystem av olika marknadsföringsteknologier. För mer information om vad ett tagghanteringssystem kan göra för ert företag kan du klicka här för att chatta med en representant från Adobe.
Mer information om nästa generationens tagghantering finns i Transcend Tags and Deliver Experiences.
avdelare

De fem viktigaste myterna om tagghanterare.

Trots de uppenbara fördelarna med tagghanteringssystem finns det förvånansvärt många företag som fortfarande inte implementerat ett. Vad är det som hindrar dem? Nedan ges en beskrivning av fem vanliga myter om tagghanteringssystem och varför de inte stämmer.
MYT 1:
Om ni har ett tagghanteringssystem behöver ni ingen IT-avdelning.

VERKLIGHET:
Tagghanterare minskar beroendet av IT-avdelningen, men eliminerar definitivt inte behovet av den. Faktum är att tagghanteringens värde är som högst när marknadsförare och IT samarbetar och definierar tydliga roller och ansvarsområden. Om detta görs på rätt sätt kan IT hjälpa marknadsförare att driftsätta kampanjer snabbare, spåra kundbeteende och få bättre insikter från webbplatsdata, så att IT-avdelningen kan fokusera på IT och inte på att implementera taggar.
MYT 2:
Kostnadsfria tagghanterare kan inte hantera behoven i stora organisationer.

VERKLIGHET:
De två populäraste tagghanteringssystemen på marknaden är gratis. Ett av dem, Dynamic Tag Management, har över 3 000 kunder, däribland några av världens främsta varumärken, inklusive Fortune 500-företag som AIG, McDonald’s, Morgan Stanley, Nvidia, Salesforce.com, Starwood Hotels och Tyson.
MYT 3:
Jag måste vara en teknikspecialist för att kunna hantera ett tagghanteringssystem.

VERKLIGHET:
En vanlig målsättning för de flesta tagghanterare är att göra det enkelt för mindre tekniska användare att implementera grundläggande taggar. Ofta handlar taggimplementering om att ange ett fåtal konfigurationsvärden och definiera situationer som utlöser taggarna. Även komplexa uppgifter, som att spåra när användare slutar titta på en video, kan skötas av mindre tekniska marknadsförare. Som med det mesta annat kan det dock ta lite tid innan man får in vanan.
MYT 4:
Kostnadsfria tagghanterare är inte leverantörsoberoende.

VERKLIGHET:
Både Dynamic Tag Management och Adobes nästa generations tagghanteringssystem, Adobe Experience Platform Launch, stöder valfri tredjepartsteknik. Faktum är att Launch från Adobe är mindre beroende av leverantören än alla andra tagghanteringssystem, eftersom det ger alla leverantörer möjlighet att bygga, hantera och uppdatera sina egna integrationer.
MYT 5:
Det är inte värt besväret att implementera ett tagghanteringssystem.

VERKLIGHET:
Det kan kräva en större ansträngning att implementera ett tagghanteringssystem, men de långsiktiga fördelarna uppväger den inledande investeringen. Tagghanterare sparar tid, arbete och kostnad genom att göra det möjligt för mindre tekniska användare att snabbt spåra kundbeteende och implementera taggar som godkänts av IT. Tänk på all tid som går åt till att implementera och spåra kod och leverantörstaggar och alla turer mellan IT och marknadsföring för att finjustera kraven för sådana förfrågningar. Ett tagghanteringssystem effektiviserar processen varje gång, så marknadsförare kan driftsätta webbkampanjer och tekniker snabbare, få kundinsikter av högre kvalitet och göra justeringar utifrån de insikterna på kortare tid.

avdelare