Ta mystiken ur mobilen.

Övervaka alla era mobilappar och -tjänster och leverera mer personaliserade upplevelser från ett centralt nav.

Ta mystiken ur mobilen.

Analysera. Strategisera. Personalisera.

Mobilstrategin är en nyckelkomponent i er marknadsföringsplan. Om ni vill leverera relevanta upplevelser behöver ni veta exakt hur kunderna interagerar med era appar. Och ni behöver omdelbart kunna göra förändringar i dessa appar för att förbättra upplevelsen. Med Adobe Experience Cloud är det enkelt att bevaka analyser, leverera personaliserade erbjudanden och även väcka intresse hos inaktiva användare – allt på en och samma plats.

Förstå era kunder, inte bara deras enheter.

Experience Cloud länkar samman er med mer än bara data. Ta reda på vem som använder er app och hur. Och dra nytta av den informationen – direkt.

Mätning

Få fördjupad mobilstatistik som trender, hur ofta appen öppnas, genomsnittliga sessionstider och krascher med Adobe Analytics.

Personalisering och testning

Leverera personaliserade upplevelser till appanvändare och kör A/B-tester eller multivariata tester med Adobe Target.

Annonsering utanför appen

Använd sök- och webbannonser för att locka tillbaka inaktiva användare till er app med Adobe Media Optimizer och Adobe Audience Manager.

Appövervakning. Som appövervakning ska vara.

Håll koll på era mobilappar och använd de data ni samlar in.

Styr era lösningar

Hantera alla sammankopplade Experience Cloud-lösningar med ett mobilanpassat marknadsföringsgränssnitt.

Skapa anpassade meddelanden

Ställ in push-meddelanden baserat på mobilappsanalys, till exempel att appen inte öppnats på 10 dagar.

Samla in och leverera data

Samla in och leverera data i ledande operativsystem och utvecklingsverktyg med vårt högpresterande SDK.