Gör administratörerna nöjda.

Hantera användare i Adobe Experience Cloud, Creative Cloud och Document Cloud från en enda central plats.

Gör administratörerna nöjda.

Logga in en gång. Hantera allt.

Enklare administration i hela företaget. Oavsett hur många Adobe-lösningar företaget har räcker det att logga in en gång och hantera användare för alla produkter. Adobe gör det enkelt att ändra användarbehörighet, göra en samlad uppladdning av nya användare och konfigurera grupper. Så att era team snabbt kan börja arbeta.

In och ut. På nolltid.

Spara tid genom att hantera flera användare samtidigt.

Gruppbehörighet

Spara tid genom att ge behörighet till grupper istället för enskilda användare. Skapa grupper med avgränsad behörighet för alla kombinationer av Adobe-produkter.

Användarhantering

Genom att ladda upp flera användare samtidigt kommer era team snabbt igång. Vid behov kan ni ladda upp en användare i taget.

Autentisera på era villkor.

Stöd er organisations säkerhetsstrategi med flerfaktorsautentisering.

Lämna över kontrollen

Låt användarna hantera sin egna inloggningar med Adobe ID.

Ge anställda åtkomst

Tilldela användarna en företagsinloggning med företags-ID och använd enkla inloggningar.

Samarbeta genom inloggningar

Arbeta med en utomstående organisation för att hantera inloggningar med Federated ID som sedan länkas till företagskatalogen.
autentisera