Microsoft och Adobe       samarbete

En smidig kundupplevelse börjar med samverkande verktyg.

Kunderna förväntar sig att ni vet allt om de interaktioner de har haft med er. Men med olika lösningar för hantering av olika delar av deras köpprocess kan detta vara en utmaning. Partnerskapet mellan Adobe och Microsoft integrerar era marknadsförings- och säljdata så att ni får en komplett vy över kunderna – och skapar en smidig upplevelse åt dem – oavsett om de reagerar på era reklamkampanjer eller talar med någon i säljteamet.

Gör era data enhetliga för att kunna koppla samman kundupplevelser i varje interaktion.

Partnerskapet mellan Adobe och Microsoft ger marknadsförare den tillgång till viktiga säljdata man så länge har behövt men som tidigare inte var tillgängliga. Genom att integrera Adobe Campaign, en del av Adobe Experience Cloud, med Microsoft Dynamics 365 och Power BI, kan ni skapa de upplevelser kunderna vill ha och ge marknadsförare de verktyg och insikter de behöver.
Integrerad kundvy

Integrerad kundvy

Få en enhetlig kundprofil och ge kampanjerna ny energi med säljdata.
Rapportering som ger bättre underlag för åtgärder

Rapportering som ger bättre underlag för åtgärder

Mät effekten av era flerkanalskampanjer och hur mycket marknadsföringen bidrar med i orderboken.
Bättre kundupplevelser

Bättre kundupplevelser

Koppla samman alla beröringspunkter för att förbättra konverteringsgrad, kvarhållandegrad, kundlojalitet och livslängdsvärde.

Enhetlig support inom hela den integrerade plattformen.


Adobes kundtjänst och Microsofts kundtjänst och support har utökat sitt samarbete för att förse kunderna med tillgång till experter och felsökning för samtliga integrerade lösningar. Tillsammans kombinerar Adobe och Microsoft styrkan hos två företag för att hjälpa er att uppnå era mål.

Bygg smartare kampanjer och
en bättre webbgrund.