Välkommen Marketo. 

Marketo är nu en del av Adobe. Med Marketo Engagement Platform, ledaren inom B2B-kundengagemang, utökar vi Adobe Experience Cloud med funktioner för leadhantering, kontobaserad marknadsföring och intäktsattribuering.  

Vad är Adobe Experience Cloud?

Det är en samling med marknadens bästa lösningar för marknadsföring, analys, reklam och handel. Allt integrerat på en molnplattform i ett enda upplevelsesystem.

Delta i Econsultancys och Adobes enkät om digitala trender för 2019.

Stängs den 17 december.
Dina iakttagelser är avgörande för hur vi definierar framgång under 2019. Få ett förhandsexemplar av den slutliga rapporten när den publiceras.

Så här får ni trogna kunder som tycker om er.

Kunderna förväntar sig allt och lite till. Och med enastående upplevelser kan ni ge dem det. Det betyder att ni måste sätta upplevelsen i centrum för hela verksamheten. Inte bara inom er marknadsföring. Utan också i era produkter, i er företagskultur och i varenda interaktion människor har med ert varumärke. För att klara er i konkurrensen måste ni göra allt det, inte bara vissa delar. Och vi finns här för att hjälpa er med omvandlingen till ett upplevelseföretag.

Källa   |   Friskrivning

Forrester-logotyp

En ledare inom marknadsföringsplattformar, inte bara en fristående produkt.

Forrester har utsett oss till ledare i Forrester Wave™: Enterprise Marketing Software Suites (EMSS) Q1 2018. En programserie för marknadsföring är mer än bara marknadsföring. Det börjar med kundupplevelsen och sammanför försäljning, service och handel i en större affärsplattform.

För Virgin Atlantic betyder upplevelsen allt. Ta reda på hur de hela tiden siktar ännu högre.

Coca-Cola, världens näst mest kända varumärke, fortsätter att göra sig ett namn med unika digitala upplevelser.

UBS har under sina 155 år i branschen bemödat sig om ett personligt och mänskligt kundbemötande, nya teknologier till trots.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.