Adobe Experience Manager-plattform

En flexibel, modern plattform som är tekniskt smidig och har en tät integrering av tjänster.
När användare kräver personligare, anpassade upplevelser på flera olika enheter måste företagen vara säkra på att alla deras webb- och mobilmediefiler är integrerade och koordinerade. Adobe Experience Manager gör att ni kan skapa robusta digitala upplevelser, inklusive att snabbt skapa, granska och godkänna kampanjmediefiler. Ni kan även bygga mobilappar, lansera och hantera kampanjer med e-post och sociala medier, bygga och hantera landningssidor och mikrosajter samt hantera allt digitalt innehåll. Detta är extremt värdefullt med tanke på mängden typer av digitala enheter som kunder använder för att interagera med varumärken. Med en modern plattform som Adobe Experience Manager som kan växa med ert företag, kan ni på ett enklare sätt anpassa er efter de senaste trenderna, som mobilt och sakernas internet.
Experience Manager gör att ni kan hantera innehåll och applikationer på ett integrerat sätt på en enda plattform, så att ni kan driftsätta applikationer lika enkelt som innehåll. När applikation och innehåll kan behandlas på samma sätt – användas och hanteras på en och samma plattform – fungerar de bättre tillsammans. Det är detta som gör Experience Manager till ett kraftfullt alternativ till konventionella innehållshanteringssystem.

När applikationer och innehåll kan behandlas på samma sätt – användas och hanteras på en och samma plattform – fungerar de bättre tillsammans.

Plattformen Experience Manager gör att innehållsexperter kan skapa, hantera, mäta och optimera onlineupplevelser enkelt och leverera engagerande upplevelser i alla digitala kanaler.
Den här rapporten förklarar Experience Manager-plattformens funktioner och underliggande struktur, och visar hur smidig lösningen är för att hantera digitala upplevelser.
Adobe Experience Managers grund.
Experience Manager är byggd på Java™-plattformen och bygger på standarder för öppen källkod samt ramverk och teknologier som ligger i absolut framkant, som innehållslager för Java API (JCR) och en strukturerad REST-arkitektur (Representational State Transfer). JCR är ett programmeringsgränssnitt som definierats av aktörer från hela innehållshanteringsbranschen och ger utvecklare en stabil och väldefinierad, men ändå utbyggbar modell för innehåll och frågor.
Experience Manager Platform är en toppmodern plattform som kombinerar olika innehållsapplikationer och kan hantera innehåll sömlöst i innehållsmodellen JCR. Den är mycket skalbar och kan enkelt driftsättas i molnet. Den innehåller ett sofistikerat innehållslager i enterpriseklass som erbjuder oöverträffad flexibilitet vad gäller design och driftsättning av innehållsorienterade applikationer. I ett enda smidigt och molnklart paket erbjuder Experience Manager-plattformen teknisk flexibilitet för snabbare time to market och tätare integrering av tjänster med stöd för alla de vanligaste webbstandarderna.
Några av de viktiga funktionerna i Experience Managers innehållslager är att det:
  • Lagrar innehåll i en hierarkisk mappstruktur som tillåter referens till noder och egenskaper med hjälp av sökvägar
  • Tillåter begränsning av åtkomst till innehåll baserat på policyer och åtkomstkontrollistor (ACL)
  • Stödjer ostrukturerat innehåll men kan konfigureras till att upprätthålla begränsningar för datastrukturer
  • Stödjer frågor på en mängd olika frågespråk
  • Stödjer fulltextsökning i innehåll
  • Stödjer versionshantering av lagerinnehåll
Ny grund för lager.
För att förbättra skalbarhet och prestanda är Experience Manager-plattformen nu baserad på Apache Jackrabbit Oak. Oak är en skalbar tillämpning av JCR API med stöd för strukturerat och ostrukturerat innehåll, fulltextsökning, versionshantering, transaktioner, observation med mera. Den används som grund för innehållslagret.
Oak är en ny JCR-tillämpning med en helt ny arkitektur. Oak-arkitekturen är baserad på koncept som slutlig konsekvens och samtidighetskontroll och lånar idéer från distribuerade versionskontrollssystem och molnbaserade databaser, och representerar i och med det ett betydande steg framåt. 1
Moderna digitala upplevelser i världsklass drar nytta av den omarbetade systemarkitekturen som kombinerar fördelarna med den branschledande JCR-specifikationen med betydande prestandaförbättringar.
Apache Jackrabbit Oak
JCR-lagermodellen
Den viktigaste funktionen i JCR-lagermodellen är att den innehåller en hierarki av noder och egenskaper som kan refereras till med sökvägar, och när så behövs, unika identifierare. Egenskaper innehåller det faktiska innehållet i lagret medan noder tillhandahåller den strukturella organisationen av innehållet.
Lagrets flexibilitet
En av de viktigaste egenskaperna hos Experience Manager-plattformen är dess flexibilitet på lagernivå. Oak stödjer flera persistensmekanismer inklusive Tar-filer och MongoDB. En mängd sökfunktioner finns tillgängliga inbyggda och Apache Solr kan anslutas som en fjärrsökfunktion om det behövs. Denna flexibilitet gör att ni effektivt och enkelt kan integrera Experience Manager i befintliga infrastrukturer och stödstrukturer.
OSGi-ramverk för applikationer.
Experience Manager är byggt i ett OSGi-applikationsramverk. OSGi är ett dynamiskt modulsystem för Java som ger ett ramverk inom vilket små, återanvändbara enheter kan kombineras till en applikation och driftsättas. Dessa enheter som kallas paket, kan innehålla kompilerad Java-kod, skript och innehåll som kan läsas in i lagret eller konfigureringsinformationen. Paket läses in och driftsätts dynamiskt vid runtime under normal drift av applikationen, vilket gör att till exempel runtimeuppgraderingar kan göras i Experience Manager utan att servern stoppas.
Det som håller allt samman – Apache Sling.
Apache Sling är ett webbramverk som använder ett JCR för att lagra och hantera innehåll. Sling-applikationer använder antingen skript eller Java-servlets, som väljs baserat på enkla namnkonventioner, för att behandla HTTP-begäranden med REST. SLING delar upp URL:er och mappar inkommande HTTP-begäranden på JCR-noder samt skript eller servlets som körs för att rendera utdata. Renderingsprocessen levererar nodinnehållet som HTML eller i annat format, som text, JSON eller PDF, beroende på vad som begärs av klientprogrammet eller slutanvändaren. Detta ger innehållsutvecklare kontroll över URL-utrymmet, vilket gör att de kan skapa naturliga och intuitiva URL:er, vilket i sin tur gör det lättare för både sökmotorer och användare att upptäcka innehåll.
Det inbyggda Apache Felix OSGi-ramverket och konsolen ger en dynamisk körmiljö där kod och innehållspaket kan läsas in, tas bort och omkonfigureras i körtid. Sling gör det lätt att implementera enkla applikationer samtidigt som det ger ett ramverk i enterpriseklass för mer komplexa applikationer.
Sling började sina dagar som ett internt projekt på Day Software (nu Adobe Research) och flyttades sedan till Apache Software Foundation, där dess aktiva utveckling fortsätter, inklusive nya innovationer som Sling Models, Sling Content Distribution och Sling Query. 2
Utvecklingsverktyg.
Experience Manager-plattformen inkluderar CRXDE Lite-verktyget, en smidig webbläsarbaserad editor med fokus på själva datalagret. Det låter utvecklarna bläddra bland, lägga till och ändra på JCR-noder och -egenskaper, fråga lagret, trigga replikering med mera. CRXDE Lite är ett fantastiskt verktyg för att snabbt kontrollera koden på en sida eller göra mindre ändringar när fördelarna med en snabb cykel för att prova och uppdatera överväger behovet av fullständig IDE-funktionalitet, som kodifyllning och omfaktoreringsstöd. Det är även användbart för att snabbt skapa prototyper om ett fullständigt IDE inte finns tillgängligt och för att tillämpa fixar direkt i produktionsmiljön.
Medan CRXDE Lite är inbyggt i Experience Manager-plattformen och gör att ni kan utföra vanliga utvecklingsuppgifter i webbläsaren, har Adobe även plugins för Eclipse- och Brackets-IDE:er. Detta gör att utvecklare både i frontend och backend kan arbeta med Experience Manager i verktyg som de redan är bekanta med.
Sammanfattning.
Att få ut maximalt värde av innehållet, oavsett om det är avsett att konsumeras via ett intranät, en mobil plattform, en vanlig webbsida eller andra digitala enheter, innebär att ni måste ha kraftfulla, standardbaserade verktyg som låter er lagra, versionshantera, analysera, återanvända, optimera, söka i och kontrollera åtkomst till innehållet. Adobe Experience Manager-plattformen erbjuder den flexibla, sofistikerade infrastruktur som krävs för att bygga, driftsätta, hantera, mäta och optimera innehåll av alla olika slag, liksom sammanslagna innehållsapplikationer som ger dynamiska engagerande upplevelser för användarna.
Fem sätt att använda data för att förbättra sättet era kunder handlar – och köper på.
Fem sätt att använda data för att förbättra sättet era kunder handlar – och köper på.
 
 
Se hur ni kan leverera personliga upplevelser till anonyma kunder.
Skapa försäljningsupplevelser som gör intryck med Experience Manager.
1Durig, Michael, senior utvecklare på Adobe Research, ”Oak, the Architecture of the New Repository,” SlideShare-presentation, 22 september 2014.
2Apache Software Foundation, http://sling.apache.org.