Kanalöverskridande marknadsföring ger en enhetlig varumärkesupplevelse.

Med så många olika sätt att interagera med era kunder, hur ska ni kunna hantera alla era marknadsföringskanaler? Hur kan ni ge en enhetlig röst åt ert varumärke? En strategi för kanalöverskridande marknadsföring gör att ni kan identifiera era målgrupper, förstå deras behov och leverera personaliserat och attraktivt engagemang snabbt och effektivt med en enda röst.
Era kunder är på en resa. På resan upptäcker de hur väl ert varumärke motsvarar deras behov. Resan sker inte i enbart en kanal. Webben, e-post, säljställe, sociala medier och webbannonser bidrar alla till resan som era kunder upplever på sin dator, mobilenhet eller i butiken. Kanalöverskridande marknadsföring gör att ni kan hantera alla dessa upplevelser och tala med en enhetlig röst på ett personligt sätt.

 

 

Bryt ner isoleringen mellan olika kanaler.
För att driva kundresan framåt är det effektivare att marknadsföra i flera kanaler än i en enda kanal. Den traditionella strategin för flerkanalsmarknadsföring är att ha informationen uppdelad efter kanal, där varje kanals information hanteras, optimeras och analyseras separat samt har en separat rapporteringsstruktur.
Chefer som använder flerkanalsmarknadsföring ser ofta mest till statistik som tjänar deras egna specifika syften:
 • Chefer för webbannonsering fokuserar på räckvidd och klickfrekvens
 • Chefer för sökmarknadsföring fokuserar på visningar
 • E-postmarknadsförare tittar på antalet öppnade och levererade meddelanden
 • Mobilmarknadsförare tittar på appnedladdningar
 • Chefer för sociala medier spårar antalet gånger något gillas och följare
Men era kunder vill att deras upplevelser ska vara sömlösa. Det krävs en strategi för kanalöverskridande marknadsföring för att erbjuda upplevelser när, var och på det sätt era målgrupper förväntar sig. Med en sådan strategi kan ni leverera individanpassade, personaliserade meddelanden till era målgrupper med en enda uppsättning verktyg, ett enhetligt marknadsföringsmoln.
Om en kund använder en mobilwebbplats för att undersöka en produkt men inte går vidare till kassan, kan en kanalöverskridande marknadsförare till exempel fortsätta kundresan genom att åter visa kunden den aktuella produkten i webbannonser i en annan kanal eller på en annan plattform, som på webben eller genom sociala medier. Genom att bryta ned de vattentäta skotten mellan sökningar, sociala medier, e-post, mobilt och så vidare kan ni samarbeta och hantera kanaler effektivare, vilket ger en enhetligare upplevelse.

För att vara effektiva måste marknadsförare utvärdera varje kanal innan de beslutar vad som är deras optimala marknadsföringsmix och tillämpar den.

Utvärdera effektiviteten i kanalöverskridande marknadsföring.
 
För att vara effektiva måste marknadsförare utvärdera varje kanal innan de beslutar vad som är deras optimala marknadsföringsmix och tillämpar den. Analys av resultat ger er insikter som kan hjälpa er fatta smartare marknadsföringsbeslut.
 
Adobe Campaign och Adobe Analytics, till exempel, kan hjälpa er att hela tiden förbättra ert fokus och finjustera era budskap, vilket gör att ni kan lägga mindre pengar på kanaler som inte ger förväntade resultat. Attribueringsmodeller hjälper er att definiera strategier som förbättrar era beslut om marknadsföringsinvesteringar vad gäller olika kanaler och program.
 
Attribueringsmodellering används för att avgöra hur mycket som ska läggas på var och en av dessa kontaktytor för marknadsföring. En användares resa kan till exempel omfatta följande:
 
 • Få ett e-postmeddelande
 • Titta på en webbannons
 • Klicka på ett sponsrat socialt inlägg
 • Besöka er mobilapp
 • Köpa i en fysisk butik
 
Istället för att analysera resultat för varje kanal separat kan ni med en kanalöverskridande analys se vilken påverkan varje kanal har vad gäller köpbeteenden. Med andra ord kommer ni inte bara att kunna se hur många e-postmeddelanden som öppnats, utan även vilka öppnade meddelanden som ledde till ett besök på er produktsida och som sedan ledde till ett köp.
 
Att analysera resultat av kanalöverskridande marknadsföring gör därför att ni kan anpassa ert innehåll och er leverans efter det kunderna efterfrågar. Detta kan sänka kostnad per förvärv och öka avkastning på investering för era marknadsföringskampanjer.
 
 
Koppla samman data och skapa en enda samlad kundvy.
 
Data är av avgörande vikt för en framgångsrik kanalöverskridande strategi. Kanalöverskridande marknadsföring ger en högupplöst bild av era kunder genom att koppla samman data från era kanaler online och offline. Med en integrerad uppsättning lösningar, som de som finns i Adobe Experience Cloud, kan ni integrera anonyma och autentiserade data i en enda vy.
 
Till exempel kan marknadsförare kombinera data från aktiviteter kopplade till massmedia, direktmarknadsföring och konversationer på sociala medier och identifiera individer och målgruppssegment som ni kan rikta specifika budskap till. Audience Manager gör så att ni kan övervaka anonyma kunddata från kanaler som webbannonser, sökningar och video. Adobe Campaign, å andra sidan, samlar in data där kunderna är identifierade eller autentiserade.
 
Dessa lösningar är kraftfulla var för sig, i och med att de avslöjar distinkta särdrag och beteenden hos kunderna, men de är ömsesidigt beroende för att kunna ge en enda höguppläst bild. Och ännu bättre, data samlas in och organiseras i realtid, så att kundvyn ni ser alltid är aktuell.
 
Leverera individanpassad personalisering till hela målgrupper.
 
Dagens kunder är uppväxta med digital teknik och förväntar sig att ni vet vilka de är och hur ni skapar en berättelse som är personlig för dem. Kanalöverskridande marknadsföring ger er överblicken som gör att ni kan rikta er mot kunder på ett personligt sätt. Adobe Experience Cloud ordnar era data för att ge er den överblicken och med de integrerade verktygen kan ni skapa individanpassade personaliserade kampanjer.
 
Kampanjhanteringen i Adobe Campaign kan till exempel kopplas till programmatiska annonsköp i Advertising Cloud så att ni kan leverera relevanta webbannonser som uppfyller kundernas behov, som ni fått kunskap om. Adobe Target och Adobe Campaign samverkar och skapar personaliserade kampanjer för era mest värdefulla målgrupper baserat på dynamiska realtidsdata som var kunderna befinner sig, sammanhang, preferenser eller vilken kanal de använder. Och Adobe Experience Manager fungerar med Adobe Campaign och hjälper er att leverera det relevantaste innehållet vid rätt tidpunkt.
 
Genom att förstå era kunder personligen kan ni erbjuda det de efterfrågar utan att det upplevs som obehagligt på något sätt. Med hjälp av statistik för engagemang i realtid och verktyg för kampanjoptimering kan ni vidta åtgärder utifrån datainsikter och leverera personaliserade upplevelser vid rätt tidpunkt i valfri kanal. Oavsett om det gäller e-post, mobilt, försäljningsplats, webben eller direktreklam kan ni koppla samman individuella upplevelser och presentera en enhetlig röst.
 
Vidta åtgärder där de behövs.
 
Nu när ni känner era kunder kan ni leverera personliga, relevanta budskap. Nästa steg är att identifiera var er berättelse inte lever upp till hela sin potential. Kanalöverskridande marknadsföring med Adobe Experience Cloud gör att ni kan göra justeringar där de behövs i realtid.
 
Marknadsföring i flera kanaler och på flera plattformar inbegriper många olika faktorer, men med kanalhantering, analys, målinriktning, medieoptimering och målgruppssegmentering kombinerade i en enda uppsättning verktyg kan ni snabbt och sömlöst slutföra åtgärder som att:
 
 • Identifiera fokusområden
 • Segmentera målgrupper
 • Testa meddelanden
 • Leverera meningsfulla budskap i alla era kanaler
 
Ni kan spåra konverteringsgrader inom kundresor och reagera när ert innehåll inte interagerar som förväntat. På millisekunder kan ni byta ut innehåll eller lägga till effektiva bilder och texter från era e-postkampanjer på era webbplatser. När er analysmotor ger er insikter kan ni förbättra er målinriktning och era meddelanden nästan samtidigt.
 
Kanalöverskridande marknadsföring tar er marknadsföring närmare mognad.
 
För att ni ska bli effektivare vad gäller marknadsföring i flera kanaler måste era målgrupper uppleva en enhetlig och behaglig resa. Kanalöverskridande marknadsföring ger er en enhetlig röst i analys, medieoptimering, kampanjhantering och andra verktyg på en och samma plattform. Ni ansluter era data genom verktygen ni använder för att skapa och leverera bättre upplevelser. Med Adobe Experience Cloud kan ni få maximal avkastning på era investeringar från alla era kanaler och ge en engagerande och relevant upplevelse.

Adobe kan hjälpa till.

När ni sprider er varumärkesberättelse i kanaler offline och online är det viktigt att ni gör det med en enhetlig röst. Ni kommer att behöva en datadriven, integrerad uppsättning lösningar för att hantera det hela. Adobe Experience Cloud ger er förmågan att förstå era målgrupper, svara omedelbart på det de efterfrågar och leverera en autentisk och meningsfull upplevelse.