Kundanalys synliggör er målgrupp.

Kunderna förväntar sig att ni vet vilka de är och vad de är intresserade av. För att förbättra era prestationer måste ni veta vilket innehåll som kunderna reagerar positivt på, vilka kanaler de interagerar med och hur man effektivt kan rikta in sig på dem. Kundanalys ger dessa insikter.
Samtidigt som det finns gott om data – både digitalt och offline – som kan visa er vilka era kunder verkligen är, krävs ett integrerat analysverktyg som Adobe Analyticsför att samla alla data. Ni får en bättre bild av era målgrupper, segment och enskilda "lyssnare". Utan insikter från kundanalys behöver ni gissa vilka som är era mest värdefulla kunder.
Läs The Holistic Pictureoch se hur data från flera källor kan omvandlas till enhetliga kundprofiler. Ladda ned nu ›

 

 

Kundanalys ger en bild av kundresan.
Vad händer första gången någon öppnar ett e-postmeddelande, landar på er webbplats eller ser en annons? Vilket blir nästa steg som han eller hon tar? Analys mäter upplevelserna, både digitala och offline, av ert varumärke när de interagerar med er. Detta skapar en kundreseprofil som driver kampanjer med hjälp av framsynthet i stället för efterklokhet.
Genom smarta datavisualiseringar visar reseanalysen en högupplöst helhetsvy med möjlighet att skapa ett mer givande engagemang hos era viktigaste kunder.
Kundresan avslöjar däremot mer än vart era kunder är på väg. Den visar vilka de är, när de konsumerar er berättelse och vad som slutligen fick dem att köpa. Kundreseanalys visar varför era kunder interagerar med ert varumärke så att ni kan ge dem bättre upplevelser och fatta bättre marknadsföringsbeslut.
Koppla samman all information för att se er målgrupp.
Det är värdefullt att veta vad kundresan är, men att ha en tydlig bild av vem som gör resan är ännu viktigare för att varumärkesberättelsen ska bli fantastisk. Kunderna förväntar sig nuförtiden att få en enhetligt upplevelse i sina interaktioner, både online och offline. De motser en smidig upplevelse, oavsett hur de väljer att interagera med er.
Ni måste koppla samman alla delar som utgör era kundprofiler. För många varumärken är det en stor utmaning att sy ihop datapunkterna online och offline. Adobes lösningar samlar inte bara in data utan ger er analysverktyg för att upptäcka och hantera kundresan.
Kundegenskaper, som plats, kön och inköpshistorik, slås samman för att definiera och till och med förutsäga en kunds digitala resa. Detta gör det möjligt för er att personalisera erbjudanden i realtid samt optimera marknadsföringen. Medan en kampanj körs kan ni snabbt justera den med hjälp av information från kundanalys. För större framgång kan kundresor från hela kundsegment modelleras med hjälp av prediktiva regler.
Funktioner, t.ex. kundattribut, gör att ni enkelt kan kombinera beskrivande data som finns i ert kundvårdssystem (CRM) – t.ex. information om kön eller lojalitetsprogram – med online-beteendedata för att ge en tydligare bild av vem som engagerar sig i er berättelse och hur de reagerar. Adobe Analytics-verktygen ger marknadsförarna analyskraft så att ni kan trycka på startknappen i analysmotorn och direkt få en bild av era målgrupper och deras resor.

En aspekt av marknadsföring är att förstå vad som driver era bästa kunder.

Hitta och mät era värdefulla målgrupper.
Det är viktigt att förstå vad som driver era bästa kunder. Att identifiera åtgärder och egenskaper hos era viktigaste kundsegment gör att ni behåller dessa segment samtidigt som ni får hjälp att hitta och attrahera nya kunder.
Genom analys får ni en tydligare bild av hela ert ekosystem med kunder. Med verktyg som Data Workbench kan ni göra djupa analyser över alla kunddata, fatta välgrundade beslut och rikta in er på målgrupper som har ökat värdet för ert varumärke.
Ni kan förbättra bilden av er målgrupp och få varumärkesberättelsen att ge gensvar från era kunder. Klustring av målgrupper erbjuder kundsegmentering på nästa nivå genom att på ett intelligent sätt kategorisera individer i olika personas och sedan gruppera dessa i målgrupper. Se det som en extra kraftfull segmentering.
Med korrelationstabeller kan ni kombinera en mängd mätvärden, datapunkter och dimensioner för att se vilka egenskaper och beteenden som karakteriserar era mest värdefulla kunder. Korrelerar många tweets med fler köp? Du förstår hur det hänger ihop, och du kan engagera dig på en djupare och mer givande nivå. Ni kan välja bland en mängd variabler för att förfina visningen och mäta hur målgruppens beteende påverkar köpaktiviteten.
Ta er an framtiden med prediktiv analys.

Prediktiv analys tar insikter till en helt ny nivå. För att bli en mognare marknadsföringsorganisation måste era metoder inte bara reagera på beteenden utan också kunna förutsäga framtida aktiviteter. Adobe Analytics ger er kraftfulla verktyg som gör att varumärket kan mogna.
Kunder kan snabbt hoppa av sina resor med ert varumärke, så misstag kan vara kostsamma. Ni måste kunna förutse vad era kunder vill ha, så att ni kan leverera rätt upplevelse vid rätt tidpunkt. Det är därför viktigt att avancerade algoritmer nu kan användas av marknadsförare och inte bara av datavetare.
Benägenhetspoäng hjälper t.ex. till med att rikta in er på målgruppens mest troliga intressen, så att ni kan ta med dem i er framtida berättelse. Med robusta verktyg för marknadsanalyser behöver ni inte längre lägga otaliga timmar på att gissa varför era mätvärden förändras, utan ni kan fokusera på att förbättra er berättelse.
Med hjälp av beslutsträd kan ni koppla samman alla delarna i en trädlik graf, vilket gör att potentiella relationer till specifika utfall blir synliga för alla, även den mest otekniska analytiker. Denna information hjälper er att påverka hur kunderna interagerar med er framöver.
Bidragsanalys identifierar intelligent de faktorer som orsakar förändringar i trenddata eller resulterar i enstaka avvikelser. Medan ni gör det tunga jobbet i bakgrunden, avslöjar analysmotorn avvikelser som annars skulle kunna leda till en berättelse som leder målgruppen fel.
Integrera med andra lösningar för att maximera beslutsprocesserna.
Om ni vill få ut mer av ert kollaborativa beslutsfattande kan ni dela målgrupper över ett brett utbud av marknadsföringsverktyg, t.ex. i Adobe Experience Cloud. Ni kan koppla datakällor från tredje part med data från egna data i Adobe Analytics, dvs. data i flera nivåer, vilket ger en mer detaljerad bild av kunderna.
Med Segment Builder i Analytics kan ni t.ex. skapa och dela målgrupper snabbare och med större precision. Man kan enkelt dra och släppa datapunkter, händelser och till och med andra segment för att skapa den perfekta segmentdefinitionen. När ni definierat era målgrupper och segment kan de delas med de övriga lösningarna i Experience Cloud. Leverera enkelt flera kampanjer samtidigt, något som leder till betydande tidsbesparingar.
Kundanalys är viktigt för er övergripande berättelse.
Analys utgör grunden för er övergripande marknadsföringsstrategi. Information från kundresan ger underlag till beslut och åtgärder. Den kan informera era team som jobbar med marknadsföring, försäljning och produktutveckling samt andra berörda intressenter. Som en del av en bredare analysstrategi för er webbanalys, mobilanalys och marknadsföringsanalys kan ni få ut ännu mer av kunddata.
Adobe Analytics gör grovjobbet vilket besparar er timmar av traditionellt analysarbete. Med meningsfulla visualiseringar kan ni mäta effekten av hur ni interagerar med era målgrupper. Utan kundanalys måste ni försöka tänka ut vilka som lyssnar på er. Genom välinformerade beslut som tagits efter kundanalys hittar ni de värdefullaste målgrupperna som följer och delar er berättelse.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe menar att nästa utmaning är kundintelligens. För att komma dit måste ni förlita er på kundanalysverktyg som synliggör era målgrupper och koppla samman kunderna med er varumärkesberättelse på ett mer meningsfullt och engagerande sätt. Adobe Analytics driver den processen, vilket ger skarpare målgruppsinsikter och starkare individuella relationer.