Skapa säkrare och mer sammanhängande kundupplevelser.
Rapport från Econsultancy om digitala trender inom IT för 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under många år har det för IT-cheferna bara handlat om användardata. Och det med rätta. Den stora mängd information som dagens organisationer får från digitala program och system är en fantastisk chans för IT-proffsen att få en bättre förståelse för när, var och hur kunderna interagerar med deras varumärke.

Men det räcker inte att bara vara datadrivna. Data i sig själv ger inga insikter. De mest framgångsrika organisationerna använder data för att fatta mer välgrundade beslut, utan att låta sig styras av dem. Och de smartaste IT-proffsen vet att friktionsfria, personaliserade upplevelser fortfarande är det bästa sättet att vinna kunderna.

Adobe har samarbetat med Econsultancy för att utforska de viktigaste digitala trenderna för marknadsförare, kreatörer och teknikproffs i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) under 2018. Resultatet talar sitt tydliga språk.
Cirkeldiagram

39 % av respondenterna inom IT säger att en av deras topprioriteringar är att hålla jämna steg med konsumenternas föränderliga förväntningar och beteenden.

space
Att skydda information är avgörande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data är förstås fortfarande det som ligger till grund för kundupplevelsen. Men det handlar inte bara om att leverera rätt innehåll till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Det handlar om att få kundernas förtroende. Och det första steget är att garantera att deras uppgifter är skyddade.

Säkerhet är viktigare än någonsin för IT-chefer. Säkerheten för både affärsdata och kunddata är en av de viktigaste prioriteringarna under det kommande året.
Cirkeldiagram 42 %

42 % av respondenterna säger att risken för säkerhetsluckor och cyberhot håller dem vakna på nätterna.

space
Nya verktyg, nya möjligheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artificiell intelligens, sakernas internet och röstgränssnitt får också allt större uppmärksamhet. IT-proffsen ser leverans av personaliserade upplevelser i realtid som det mest spännande under kommande tre år, långt före andra tekniska framsteg.

Nyckeln är att hitta kreativa sätt att förbättra plattformarna och verktygen som används för att skapa engagemang och samtidigt leverera upplevelser som är relevanta, personaliserade och nya när företagen blir alltmer upplevelsestyrda. Det finns redan hur mycket innehåll som helst om digital omvandling på nätet – vilka nya insikter kan ert företag bidra med?
2x

Det är dubbelt så vanligt att IT-chefer på större företag använder artificiell intelligens/botar för att skapa kampanjer och upplevelser jämfört med deras motsvarigheter på mindre företag.

space
Håll er à jour för störst påverkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort sagt, det går inte att skapa exceptionella upplevelser utan att anpassa sig efter förändringarna i branschen. IT-cheferna måste hela tiden hålla sig uppdaterade om viktiga framsteg inom branschen, vare sig det gäller teknisk utveckling, hot mot verksamheten eller kundbeteenden. Behovet av en bred förståelse och kunskap om både teknologi och affärsproblematik är utmärkande för IT:s förändrade roll.
cirkeldiagram 57 %

57 % av IT-cheferna får en stor del av sin information utifrån och uppger kollegor och konkurrenter i branschen som sina källor.

cirkeldiagram 31 %

Bara 31 % av respondenterna säger att de håller sig à jour via digitala marknadsföringsteam, direktrapporter och branschledare.

space
Framtidssäkra er teknikstrategi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-proffs i ledande positioner bör vara uppmärksamma på att en helt integrerad kundupplevelse omfattar allt från interaktioner i egna digitala kontaktytor och på fysiska platser till digital kommunikation och annonsering på externa webbplatser och i mobilappar. Därför är personalisering, hantering och distribution av resurser avgörande för att maximera och optimera resultatet och för att skapa arbetsflöden och användarupplevelser som inte känns påträngande för kunden.
cirkeldiagram 57 %

57 % av de mest framgångsrika företagen säger att en av de viktigaste faktorerna inför framtiden är att teknologin ska vara testad/utvärderad av deras team.

space
I slutänden handlar allt om avkastning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-avdelningarna måste koncentrera sig på att skapa processer som är så effektiva som möjligt för ett flertal affärsfunktioner, allt från marknadsföring och försäljning till personal och ekonomi. Det bidrar till att skapa en genomeffektiv organisation och i slutänden lägre kostnader och ökad produktivitet liksom bättre arbetsmoral och nöjdare kunder.
I slutändan kan övergången till digitala arbetsflöden och avancerade molnlösningar ge IT-personalen mer tid att arbeta med verksamhetsförbättringar i stället för att brottas med gammal teknik som för länge sedan spelat ut sin roll för en kundfokuserad strategi.
Vill ni lära er mer om hur de här digitala trenderna kan förnya er strategi för kundupplevelser?