För dagens IT-chefer är upplevelsen fortfarande a och o.
Rapport från Econsultancy om digitala trender för 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under många år har det för marknadsförarna bara handlat om att verksamheten ska vara datadriven. Och det med rätta. Den stora mängd information som dagens organisationer får från digitala program och system är en fantastisk chans för marknadsförarna att få en bättre förståelse för när, var och hur kunderna interagerar med deras varumärke.

Men det räcker inte att bara vara datadrivna. Data i sig själv ger inga insikter. De mest framgångsrika organisationerna använder data för att fatta mer välgrundade beslut, utan att låta sig styras av dem. Och de smartaste marknadsförarna vet att friktionsfria, personaliserade upplevelser fortfarande är det bästa sättet att vinna kunderna.

Adobe har samarbetat med Econsultancy för att utforska de viktigaste digitala trenderna för marknadsförare, kreatörer och teknikproffs i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) under 2018. Resultatet talar sitt tydliga språk.

Organisationer med en sammanhängande, långsiktig plan vad gäller kundupplevelser har mer än dubbelt så stor chans att slå konkurrenterna.

space
Designstyrt, resultatdrivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data är förstås fortfarande det som ligger till grund för kundupplevelsen. Men det handlar inte bara om att leverera rätt innehåll till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Det handlar om att skapa upplevelser som gör intryck på kunderna och som de minns. Och det börjar med design.

Design är viktigare än någonsin när det handlar om att utforma en strategi för kundupplevelser. Faktum är att många varumärken säger att den designstyrda taktiken är viktigare än data för att särskilja sig från sina konkurrenter.
Cirkeldiagram 69 %

För organisationer som beskriver sig själva som ”designdrivna” är sannolikheten att överträffa sina verksamhetsmål med god marginal 69 % högre.

space
Gamla verktyg, nya möjligheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresset för sökning har fått ett rejält uppsving. Mobilsökning är en digital trend som blir allt viktigare i vår vardag, eftersom vi omedelbart söker svar på frågor medan vi är på språng, utan att stanna upp.

Nyckeln är att hitta kreativa sätt att förbättra sökmotoroptimeringen och samtidigt leverera upplevelser som är relevanta, personaliserade och nya när företagen blir alltmer upplevelsestyrda. Det finns redan hur mycket innehåll som helst om digital omvandling på nätet – vilka nya insikter kan ert företag bidra med?
40 %

Betalsökningar (PPC) är det område som har ökat mest vad gäller andelen marknadsförare som planerar att öka budgeten under 2018 (40 %).

space
Innehållet betyder fortfarande allt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort sagt, exceptionella upplevelser klarar sig inte utan exceptionellt innehåll. Innehåll är livsnerven i marknadsföring för en lång rad olika kontaktytor på egna och andras digitala resurser, från webbplatser och reklamtexter till marknadsföring via e-post och i sociala medier. Det är bränslet som driver den digitala upplevelsen framåt, och utan det skulle de flesta verksamheter till sist stanna. Och allt mer av det hanteras internt hos företagen – av de människor som kan verksamheten och kunderna bäst.
cirkeldiagram 56 %

Den främsta digitala prioriteringen för organisationer under 2018 är innehålls- och upplevelsehantering. Nästan hälften (45 %) av företagen som deltog i enkäten rankar det här som ett av de tre viktigaste områdena under det kommande året, och en femtedel (20 %) uppger att det är deras huvudsakliga fokus.

cirkeldiagram 58 %

Innehållsmarknadsföring (58 %) är det område där flest respondenter planerar att öka sin budget under 2018, samtidigt som en stor andel av marknadsförarna (48 %) även planerar att öka investeringarna i innehållshantering.

space
Direkta reaktioner ger direkt resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men inte ens det mest engagerande innehållet hjälper om er målgrupp inte ser det. Därför är personalisering, hantering och distribution av de här resurserna avgörande för att maximera och optimera resultatet samt för att skapa friktionsfria arbetsflöden och användarupplevelser som inte känns påträngande för kunden. Bland framgångsrika företag är det dubbelt så vanligt att man beskriver sig själva som ”digitalt först” jämfört med konventionella företag och tre gånger så vanligt att man har investerat i en integrerad, molnbaserad tekniklösning för att hantera alla resurser och upplevelser.
cirkeldiagram 50 %

De mest framgångsrika företagen är 50 % mer benägna än sina konkurrenter att ha välutformade användarresor som underlättar tydlig kommunikation och smidiga transaktioner.

cirkeldiagram 5 000

De mest framgångsrika företagen satsar dubbelt så ofta som andra på sakernas internet och artificiell intelligens (t.ex. botar) för att leverera kundfokuserade upplevelser i realtid.

space
I slutänden handlar allt om avkastning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men trots att marknadsförarna har tillgång till så många verktyg för mätning och administration är det ändå svårt att öka avkastningen. Det är faktiskt bara en bråkdel av marknadsförarna som vågar attribuera intäkter till marknadsföringssatsningar. Därför är det så viktigt att investera i teknologi och människor med det rätta kunnandet inom digital marknadsföring och analys för att tolka och verkligen dra nytta av organisationens alla data.

Slutsats: Tjusig men meningslös statistik och standardnyckeltal räcker inte för att trygga eller öka marknadsföringsbudgeten . Företagen måste anpassa sig till gemensamma affärsmål som skapar värde och samla alla relevanta data till en helhetsbild. Först då kan de förstå och skapa kundfokuserade upplevelser.

Vill ni lära er mer om hur de här digitala trenderna kan förnya er strategi för kundupplevelser?