Marknadsföringsanalyser stärker er varumärkesberättelse.

Många varumärken kämpar med att utforma sin berättelse till en givande och ömsesidigt fördelaktig interaktion med sina värdefullaste målgrupper. Anledningen? Att de inte låter insamlade data göra jobbet. Dagens varumärken samlar in data på nivåer som saknar motstycke. Men omvandling av data till en bra kundupplevelse kräver analysverktyg som hjälper till att förstå mätvärdena. Marknadsanalys avslöjar vem, när, var och varför i de data som strömmar till era webb- och mobilegendomar.
Kunderna interagerar med ert varumärke på många olika sätt. De använder i genomsnitt sju olika enheter varje dag som t.ex. mobil, dator och tv. De besöker också era butiker och evenemang och kontaktar era callcenter. När målgruppen interagerar med er på så många olika sätt är det viktigt att mäta hur era kampanjer fungerar för att kunna leverera en enhetlig och personlig upplevelse över alla kanaler. Att framföra sin berättelse handlar inte bara om rikta in sig på kanaler – det handlar också om att rikta in sig på personer. När de byter från smarttelefon till surfplatta, och från surfplatta till dator följer analysen i deras fotspår. Viktigare är att era marknadsföringsanalyser gör att ni kan agera direkt vid stegen längs resan och dela relevanta delar av er berättelse i avgörande skeden.
Läs The Holistic Pictureoch se hur data från flera källor kan omvandlas till enhetliga kundprofiler. Ladda ned nu ›

 

 

Omvandla data till insikter med attribuering.
Vad får era kunder att köpa? Svaret döljs i data som strömmar in till er varumärkesberättelse, och som exponeras genom skicklig attribuering. Med hjälp av marknadsanalys kan ni utvärdera de kontaktytor och interaktioner som utgör den resa som målgruppen gör med ert varumärke, vilket hjälper er att förstå vilka delar av er berättelse som väcker gensvar.
Analysen visar att marknadsförarna genererar kundintresse och merförsäljning när de gör allt det som skapar affärstillväxt. Attribuering är ett sätt att förstå hur er marknadsföring fungerar. Flerkanalsattribuering visar t.ex. var er berättelse når fram och hur målgruppen håller kontakten med ert varumärke över flera online- och offline-kanaler.
Insikterna som kommer från marknadsföringsanalys leder till bättre beslut om digitala investeringar. Ni kan koppla målgruppens beteende till avkastningen på marknadsföringsinvesteringarna. Med hjälp av Adobe Analytics kan ni utvärdera resultat av marknadsföringen i olika kanaler – e-post, mobilt, sociala medier och webben – allt i en och samma vy och ni kan se hur kanalerna påverkar varandra.
Medan många organisationer använder traditionell regelbaserad attribuering – som fungerar bra för enklare analys – behöver vissa mer komplexa analyser. Här är algoritmisk attribuering ett kraftfullt verktyg. Adobe Analytics använder maskininlärning och avancerad statistik för att på ett mer objektivt sätt värdera alla dessa kontaktytor och se till att ni kan bedöma värdet av era marknadsföringsinsatser noggrant.
Gör marknadsföringen levande med datavisualisering i realtid.
Det är inte alla marknadsförare som är datavetenskapare, så er marknadsföringsanalys måste därför vara meningsfull. Med datavisualisering kan affärsanvändare snabbt identifiera trender, avvikelser och mönster i analyspaneler och rapporter.
Med Analysis Workspace kan ni t.ex. bygga de visualiseringar som hjälper till att öka engagemanget. Du kan skapa instrumentpaneler som passar dina specifika affärsbehov och rapporter som tydligt definierar dina framgångar. Med Freeform Analysis i Analysis Workspace kan du skapa anpassade analysvyer. Med funktioner som Fallout Analysis och Flow Exploration kan ni djupdyka i data snabbare, identifiera trafikmönster, bortfallsfrekvenser och andra viktiga mätvärden.
Realtidsdata visar realtidsintresse. Ni får veta vilket innehåll kunderna tittar på och vad som får dem att köpa i det kritiska ögonblicket. Ni kan få tillgång till digitala marknadsdata som kommer från era kampanjaktiviteter och på så sätt reagera snabbt. Med mycket detaljerad information som visas genom livfulla visualiseringar kan du fatta beslut inom några sekunder efter datainsamlingen.

Visa kundresan över enheter, platser och mer.
Kunderna interagerar med ert varumärke via flera kontaktytor över flera kanaler under resan, vilket betyder att det finns oändliga möjligheter för er att rikta in er på era målgrupper. Kunderna kommer att finnas i olika geografiska områden och använda olika enheter.
, Vart leder er varumärkesberättelse dem när de börjar visa intresse? Ni kan fastställa var de befinner sig i världen, vad de har gjort med ert varumärke och, ännu viktigare, vad som drivit dem genom resan. Datavisualiseringar inom marknadsföringsanalys visar de "storyline" er målgrupp vill ha.
Kundresan är oftast unik, men det kan finnas gemensamma attribut och mönster som delas av kunderna. Tack vare våra omfattande, kraftfulla och avancerade analysfunktioner, kan ni segmentera målgruppens beteende baserat på gemensamma kontaktytor och förstå varför de här upplevelserna har lett till ett gemensamt utfall.
Genom att använda de integrerade analysverktygen i Adobe Analytics kan ni analysera webbplatsdata, mobilaktivitet, köp i butiker och annat. Analys av data från kundens kontaktytor ger ledtrådar om intressen, värderingar och preferenser, så att ni kan skapa kundprofiler och rikta in er på dem. Därifrån kan ni förbättra kundupplevelsen och hitta möjligheter att hålla kvar, väcka intresse och glädja.

Kundengagemang är mer än de kontaktytor som stakar ut vägen till ett köp.

Hämta data från mer än framgångar.
Kundengagemang är mer än de kontaktytor som stakar ut vägen till ett köp. Med marknadsföringsanalyser kan ni utvärdera hur kampanjen lyckades med hjälp av mätvärden från all digital aktivitet. QoE-värden (Quality of Experience) kan t.ex. analysera hur videokvaliteten påverkar engagemang, tid, annonser och annat. Ni kan samla in data om buffring, bitrate, fel och tittare som slutar titta. Allt detta bidrar till en bättre syn på hur er målgrupp interagerar med ert videoinnehåll.
OTT-analyser (Over-the-top) mäter å andra sidan både video och appar på IP-anslutna enheter, däribland Roku, Apple TV, Chromecast och Xbox One. Kombinera OTT-analyser med QoE-mätvärden och mer för att få en fullständig bild av innehållsengagemang. Ni kan se hur videoinnehållet styr tittarnas beteende, vilket visar möjligheter för intäktsgenerering via annonser.
När ni strömmar er berättelse utanför webben kan ni minutiöst följa trafiken till webb- och mobilegendomar. Ni kan t.ex. avgöra om tv-annonser får människor att interagera online när de sänds. Med marknadsföringsanalys kan ni snabbt bygga upp och leverera videoupplevelser till riktade målgrupper baserat på gemensamma egenskaper, t.ex. ålder och visningsfrekvens.
Innefatta mobilt i ert analysomfång.
Er målgrupp är inte längre fast vid sina datorer. Er varumärkeshistoria måste vara meningsfull när den konsumeras via flera enheter. Mobilanalys bör ingå i er övergripande analysvy, så att ni kan analysera och förbättra hur mobilkunderna interagerar med er berättelse. Detta innebär också att förstå hur mobilwebbs- och mobilappsbeteende kopplas ihop i kundresan.
Analys av t.ex. mobilappsförvärv innefattar aktiviteter som föregår nedladdningsaktiviteten med appanvändningsdata för att få en exakt bild av mobilkampanjer. Ni kan koppla ihop mobilappshämtningar med en kampanj och attribuera den här kampanjen till ett bred uppsättning användarbeteende efter att appen har hämtats. Livscykelvärden, t.ex. applanseringar, kraschar, dagar sedan senaste användningen och genomsnittlig längd, hjälper er att se er varumärkesberättelse konsumeras på mobila enheter. Med Cohort Analysis kan ni jämföra mobila förstagångsbesökare med era återkommande besökare, så att ni kan skapa och uppdatera appar för att upprätthålla besökarnas engagemang. Ni kan även mäta mobila hur väl ni lyckas behålla nyförvärvade användare med hjälp av segmentering och jämförelser sida vid sida.
Förbered en bättre varumärkeshistoria med prediktiv intelligens.
Berättelsen i dag är inte den ni berättar i morgon. För att hålla varumärkesberättelsen aktuell måste ni förbättra den. Marknadsförarna måste nu förutse och agera utifrån målgruppens beteende och egenskaper. Och med konkurrenterna ett klick bort kan misstag vara kostsamma. Ni måste kunna förutse vad era kunder vill ha, så att ni kan leverera rätt upplevelse vid rätt tidpunkt.
Marknadsföringsanalysverktygen lyssnar på er målgrupp på ett sätt som utvisar vad den vill höra i framtiden. Med de prediktiva intelligens-funktioner som Adobe Live Stream kan ni konvertera pågående datainhämtning till en ström av realtidshändelser. Med den kunskapen är ni bättre rustade att anpassa och förbättra er framtida berättelse.
Funktioner som upptäckt av avvikelser och bidragsanalys låter er förstå vad som händer på era webbplatser, upptäcka ovanliga händelser och se hur olika delar av er berättelse bidrar till kundresan. Med dessa insikter kan ni ögonblickligen agera utifrån händelser och anpassa marknadsföringen för att få bättre respons.
Marknadsföringanalys är viktig för er övergripande berättelse.
Marknadsföringsanalyslösningar, som Adobe Analytics, hjälper er att framföra er optimala berättelse till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Ni kanske tror att ni ska satsa pengar på organisk sökning, men analyserna visar att ni borde fokusera på annonsering. Ni kanske vill investera i videoproduktion, men upptäcker att mobilappsinteraktion driver mer trafik till konvertering. När ni förlitar er på marknadsföringsanalysverktyg kommer ni att se möjligheter i data, reagera snabbt på underpresterande innehåll och leda era målgrupper till köp snabbare.
Med insikter från marknadsföringsanalys kan ni sedan förlita er på verktyg för optimering, målinriktning och målgruppshantering för att utveckla er berättelse. Tillsammans kan dessa verktyg driva en bred flerkanalig strategi som gör er berättelse enhetlig i målgruppernas interaktion, oavsett var den äger rum.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe förstår att marknadsföringsinformation kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande. Adobe Analytics-lösningen pekar på den kunskap som kommer att göra skillnad. Med större insikter om era målgrupper blir ni ett mer rörligt, lyhört och engagerande varumärke.