Flerkanalsmarknadsföring möter kunderna på deras villkor.

Era målgrupper finns överallt. De interagerar med ert varumärke digitalt och i den fysiska världen. Med så många möjligheter att ta kontakt förbättrar en strategi för flerkanalsmarknadsföring er förmåga att få maximal avkastning från varje kanal. Ni kan organisera data och leverera kampanjer effektivare.
E-post. Mobilt. Butiken. Webbplats. Vilken kanal är effektivast för att få kunderna att köpa? Det korta svaret är: Det finns inget svar som är rätt. Ni kommer sannolikt att behöva en kombination av olika kanaler för att engagera era målgrupper. Flerkanalsmarknadsföring gör att ni kan ta kontakt med era kunder där de vill, när de vill och på det sätt de vill.
Flerkanalsmarknadsföring innebär att hantera kampanjer för varje kanal oberoende av de andra kanalerna. Datainsamling, målgruppsanpassning, automatisering och personalisering görs med verktyg som är separata från varandra. Ni måste hantera varje kanal på ett sådant sätt att ni får ut mesta möjliga av den.
Adobe Marketing Cloud är byggt med flera kanaler i åtanke. Ni kan samla in målgruppsdata, skapa och leverera upplevelser samt analysera resultat för varje kanal. Verktygen i Adobe Experience Cloud kan även integreras med ert CRM för att ge en sömlös anslutning mellan säljaktiviteter och marknadsföringskampanjer, oavsett vilka kanaler ni förlitar er på.

 

 

Automatisera e-postmarknadsföring för maximal respons.
E-post är fortfarande en av de effektivaste kanalerna för kundengagemang, Autentiserade data som samlas in i Adobe Campaign gör att ni kan förbättra resultaten av e-postkampanjer genom att tala till kunderna på ett personaliserat sätt. Ni kan skapa personaliserade e-postmeddelanden baserat på data som kontaktnamn, kön, ålder eller produktintressen. Om ni vill uppnå ännu bättre resultat kan ni ställa in leveransparametrar så att meddelandena tas emot vid bästa möjliga tidpunkt.
Verktyg för att automatisera arbetsflöden hjälper er att hantera e-postsekvenser. Meddelandeleverans kan triggas av åtgärder, som att klicka på en inbäddad länk eller att öppna ett tidigare e-postmeddelande, eller av en vänteperiod. Med hjälp av förbyggd eller anpassad logik i Adobe Campaign kan ni ställa in leveranskriterier som kan förbättra antalet öppnade meddelanden och driva fram fler klick.
Ni kan spåra hur era e-postkampanjer går med fullt förtroende. Datavisualisering på er kontrollpanel visar kampanjaktivitet och ger insikter i vilka meddelanden som leder till konverteringar och vilka som ni bör sluta med.
Använd sociala medier för att få igång samtalet.
Kanaler för sociala medier har utvecklats till att bli en viktig väg att nå ut till målgrupperna med varumärken. Adobe Social Hjälper er att övervaka konversationer och dela ert varumärkes röst genom Facebook, Twitter, Instagram med mera. Ni kan använda övervakning av hur ofta ni nämns för att identifiera möjligheter, trender och hot i en enda vy.

Ert team för sociala medier kan se när ert varumärke, dess produkter och därtill kopplade hashtaggar nämns någonstans i sociala medier.

Ert team för sociala medier kan se när ert varumärke, dess produkter och därtill kopplade hashtaggar nämns någonstans i sociala medier. Ni kan även se konversationer om era konkurrenter. Att hantera er närvaro på sociala medier är enkelt när ni kan slussa vidare och spåra kommentarer med en modereringskö i realtid.

Med hjälp av en innehållskalender där ni kan organisera publicering, internt godkännande och målgruppsanpassning kan till och med ett mycket litet team för sociala medier automatisera publicering till hundratals sidor på sociala medier samtidigt. På kontrollpanelen för marknadsföring kan ni analysera typerna av innehåll, sociala nätverk och viktiga påverkare som driver på engagemang och få märkbara affärsresultat.
 
 
Optimera era betalda medier för bättre resultat.

För att uppnå effektiv flerkanalsmarknadsföring måste ni kunna driva trafik till landningssidor genom era betalda medier. Med Advertising Cloud kan ni hantera era annonsköp med programmatiska algoritmer som hjälper er att förutse rätt mix av sökannonsering, webbannonsering och social annonsering baserat på den budget ni har bestämt.
 
Ni kan ser hur era betalda kampanjer går i form av tydliga datavisualiseringar som hjälper er förstå hur era målgrupper interagerar med ert betalda innehåll. Adobe Advertising Clouds korrekthetsrapportering ger er insikter i när och var ni bör investera er annonseringsbudget.
 
Ni kan automatisera tillämpningen av er strategi för betalda medier utan gissningar. Sofistikerade modeller låter er testa meddelanden och visualisera förväntad trafik och förväntade konverteringsgrader baserat på nyckelord, annonsplacering, investeringsnivåer och andra variabler. Ni kan upptäcka den mix som fungerar bäst bland era olika betalda medier.
 
 
Mobilisera er marknadsföring så att ni kan vara där i det ögonblick ni behövs.
 
Dagens konsumenter gör mer på mobila enheter än någonsin tidigare. Att hålla er varumärkesberättelse i centrum kräver att ni tar kontakt genom flera olika handhållna skärmar med en kombination av strategier för mobilt, appar, SMS och e-post.
 
Marknadsföring genom mobila enheter gör att ni kan leverera relevanta upplevelser när det behövs. Ni kan proaktivt skapa realtidsmeddelanden baserat på profilattribut, kundbeteenden eller geografisk information från tredje parters IP-databaser. Och ännu kraftfullare är möjligheterna att trigga ändringar för att förbättra användarupplevelser.
 
Med Adobe Advertising Cloud kan ni samla in data och leverera innehåll genom de främsta operativsystemen och verktygen för mobilapputveckling. Ni kan även skapa anpassade push-meddelanden baserat på information för mobilappar, som ingen användning på den senaste månaden.
 
Adobe Campaign ger er möjlighet att värva, analysera och engagera appanvändare med individuella personaliserade meddelanden i form av push-meddelanden, meddelanden i appen och kanaler för appmeddelanden som Line, WeChat eller Facebook Messenger.
 
 
Förbättra er marknadsföringsmognad bortom strategi för flerkanalsmarknadsföring.
 
Ni har så många olika kanaler att engagera era målgrupper i, från e-post till sociala medier till annonser på skärmar i era butiker. Men en strategi för flerkanalsmarknadsföring begränsar hur ni kan hantera kundupplevelsen i alla era kanaler. Ni kan koppla samman kontaktytor i alla kanaler genom att ta nästa steg mot marknadsföringsmognad. Med kanalöverskridande marknadsföring kan ni koppla samman era kanaler för en enhetligare kundresa. När ni går över till en strategi för kanalöverskridande marknadsföring kan ni bli en mognare marknadsföringsorganisation och uppnå ännu bättre resultat.
 
För att bli bättre på marknadsföring måste ni ansluta era data i de verktyg ni använder för att skapa och leverera er berättelse. För att förbättra effektiviteten bör ert innehåll hämtas från ett centralt lager. Och för att optimera er målgruppsanpassning behöver ni en enda kundvy från alla era marknadsföringskanaler. För att få det hela att fungera behöver ni analys, kampanjhantering, medialagring och -organisation, videooptimering samt andra verktyg. När ni delar er varumärkesberättelse med världen hjälper Adobe Marketing Cloud er att maximera avkastningen från alla era kanaler genom att knyta samman allt med en strategi för kanalöverskridande marknadsföring.
 

Adobe kan hjälpa till.

Flerkanalsmarknadsförare måste förlita sig på rätt verktyg för att leverera engagerande innehåll genom e-post, webben, sociala medier, mobilt med mera. Adobe Marketing Cloud har alla verktyg som behövs för att förbättra respons, öka avkastning på investering och få bättre kontakt med era kunder.