En framtidssäkrad digital grund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Gamla nycklar passar inte i nya lås.”
Detta skulle kunna vara högteknologibranschens devis. Högteknologibranschens historia handlar i mångt och mycket om kreativitet och innovation, och moderna teknikjättar som Intel, Apple, Cisco och Hewlett-Packard vet att de måste utvecklas i takt med tekniken för att hänga med in i framtiden. De måste med andra ord vara framtidssäkrade.

Dagens högteknologiföretag måste hela tiden innovera för att attrahera en allt mer komplex målgrupp. Det innebär att den teknologi som behövs för att bemöta dessa föränderliga behov själv också förändras oavbrutet, och de företag som är framgångsrika är de företag som utvecklas i samma takt.
Och behovet av framtidssäkring har aldrig varit större. Den digitala revolutionen visar inga tecken på att mattas och det globala dataklimatet är fortfarande explosivt.

År 2021

År 2021
Den årliga mobiltrafiken kommer att överskrida en halv zettabyte
De genomsnittliga smarttelefonerna kommer att generera 6,8 GB trafik i månaden
Källa: Cisco
Fler än 6 miljarder 4G- och 5G-enheter kommer att vara uppkopplade
Det finns så mycket data att det är omöjligt även för de allra bästa och största mänskliga teamen att hantera det, åtminstone på egen hand. Och i verkligheten är det så att alla data inte kan hanteras på samma sätt, och därför måste er databearbetning klara av dagens behov samtidigt som systemet måste kunna växa och utvecklas med framtida krav. En framtidssäkrad digital grund är en förutsättning för att ha en chans att lyckas. Med en sådan kommer era data och ert innehåll alltid att fungera tillsammans och vara teknologiskt modernt och relevant. Utan den kommer ni knappast att kunna konkurrera.
För att bygga en digital grund som utvecklas i takt med teknologin – och viktigast av allt, i takt med era kunders föränderliga behov – måste ni skapa något säkert, utbyggbart och skalbart.
space
En säker plattform är nyckeln till framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet är nyckeln som låser upp dörren till en bättre, snabbare och säkrare morgondag. Vi lever i ett samhälle som kretsar kring internet, programvara och digitala upplevelser och därför är riskerna i allt större utsträckning också digitala. Data- och informationsattacker är ett vanligt hot idag. En rapport från Heritage Foundation avslöjar att det under 2015 inträffade tre gånger så många framgångsrika cyberattacker i veckan som under 2010.

Dessutom rapporterar Skyhigh att medelföretaget upplever 23,2 molnrelaterade hot och 10,9 molnrelaterade insiderhot varje månad. Hackare och cyberterrorister blir allt smartare, och företagen måste ligga steget före.

Mot den här bakgrunden kan det ibland vara svårt att skapa förtroende, men det är avgörande att ni vinner er målgrupps förtroende om ni ska lyckas i framtiden. Och det kan ni bara göra genom att garantera säkra molntjänster. Därför är grunden för en lyckad teknologistack alltid säkerhet. Med en säker digital grund skyddar ni er mot framtida cyberattacker och vinner kundernas förtroende för lång tid framöver.

Även om det digitala säkerhetsklimatet kan verka instabilt just nu kan ni själva forma framtiden. Och framtiden för med sig inspirerande förbättringar. Molnet har till exempel visat sig växa med uppgiften när det gäller säkerhet. Gartner rapporterar att hos de 60 % av företagen som implementerar lämpliga verktyg för molnsynlighet och -styrning har andelen säkerhetsfel minskat med en tredjedel till 2018.

Finns nyckeln till säkerhet i molnet?

94 procent
94 % av varumärkena säger att molnet har förbättrat säkerheten.
85 procent
85 % av molnanvändarna litar på sin leverantörs säkerhetssystem.
Källa: RapidScale
56 procent
56 % av molnanvändarna litar på att deras leverantör skyddar deras känsliga uppgifter.
Titta på Amazon. De är världskända för sin säkerhet som är i toppklass. Enligt Business Bee döljer den populära nätjätten data med det allra senaste inom kryptering och ser regelbundet över sina system för att inga säkerhetsluckor ska uppstå. Men det är inte allt. Enligt Business Insider tar Amazon detta på så stort allvar att de har köpt ett cybersäkerhetsföretag. Tack vare det här förvärvet kan Amazon öka säkerheten ytterligare och därmed lugna användarna vad gäller säkerhet i molnet. Det kan också öka säkerheten för deras AI-assistent Alexa så att de slipper framtida attacker. Kort sagt vet Amazon att hoten mot molnsäkerhet bara blir värre, och de planerar för framtiden med det här i åtanke.
 
Ni behöver förstås inte köpa ett helt cybersäkerhetsföretag för att skydda er, men ni bör vidta alla åtgärder ni kan för att se till att era data inte hamnar i orätta händer. Hos Adobe tar vi säkerhet på mycket stort allvar. Vi har sett med egna ögon vilka hot som finns och vi har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att skydda våra data. Vi har byggt upp säkerhetsteam i hela organisationen och utbildar dessa kontinuerligt för att öka säkerheten i våra program ytterligare. Det är ett bergsäkert sätt att vinna kunder – och att behålla deras förtroende och lojalitet i framtiden.
 
space
En utbyggbar plattform öppnar dörrar till framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet är nyckeln som låser upp dörren, men för att ta klivet över tröskeln och in i framtiden måste ni ha kunna bygga ut er lösning. Dagens ledande varumärken är ledande just för att de förstår hur de hela tiden gör det, och utbyggbarheten kan vara den viktigaste faktorn när det gäller att framtidssäkra. Med hjälp av utbyggbarhet kan ni hela tiden lägga till nya delar i er digitala grund och utvecklas i takt med teknologin. Ni kan utnyttja all tillgänglig teknologi och snabbt nå nya marknader eller utveckla nya funktioner. Och ni kan enklare automatisera alla grundläggande processer och leverera smidiga, effektiva lösningar.

Dagens utvecklare inser hur viktigt det här är. Enligt den senaste Forrester Wave-rapporten har de ledande leverantörerna av digitala plattformar ett gemensamt drag – flexibilitet. De är alla framgångsrika för att deras utbyggbara plattformar erbjuder kraftfulla, anpassningsbara lösningar som företagen vill ha.

Och företagen upplever fördelarna med molntjänster. I en enkät utförd av Tata Communications uppgav 67 procent av företagsrespondenterna som använder molntjänster att de lyckats förkorta leveranstiderna till både kunder och partners. Sextiofem procent fick snabbare tillgång till ny teknologi och 54 procent fick kortare leveranstid för nya tjänster till nya marknader. De inser vikten av utbyggbarhet.

Ett företag som gör stora framsteg med utbyggbarhet är CSC, en global ledare inom IT. CSC modifierade sin digitala plattform för att attrahera en bredare målgrupp på ett mer personligt sätt. Den huvudsakliga drivkraften bakom det arbetet är den ökade användningen av sociala medier och deras stora genomslagskraft när det gäller marknadsföring. För att möta dessa nya krav utökade CSC:s marknadsföringsteam sin verktygslåda för att analysera data och bli bättre på att attrahera företagets målgrupp. Tack vare det här arbetet med att personalisera innehållet efter varje enskild kund har CSC fått dubbelt så många marknadsföringsleads.

”Integrering av olika lösningar sätter informationen i arbete så att våra marknadsförare blir mer effektiva.”

Christopher Marin
Christopher Marin
Senior Principal, Digital Marketing Platform & Analytics, CSC
Källa: Adobe
space
Med en skalbar grund får ni skjuts in i framtiden och vidare.
När ni nu har låst upp och gläntat på dörren är det sista steget att gå över tröskeln och in i framtiden. Skalbarhet ger er modet att ta steget och möjlighet att hantera enorma mängder information så effektivt att personaliseringen går som en dans.

Utan den här funktionen kan ni inte framtidssäkra er digital grund.

I takt med den allt större digitaliseringen kommer antalet kunder också att öka. Och nyckel till framgång är att uppfylla deras behov. Tack vare en skalbar lösning kan målgrupperna växa oavbrutet, eftersom er teknologistack klarar av vilka trender som helst. Om er lösning inte är skalbar efter målgrupperna kommer era kampanjer inte att få önskad effekt. Gör inte misstaget att sätta skalbarheten sist på prioriteringslistan. Utan skalbarhet kommer er teknologistack aldrig att bli helt igenom effektiv.

Som vi redan nämnt har Cisco rapporterat att fler än 6 miljarder 4G- och 5G-enheter kommer att vara uppkopplade år 2021. Efterhand som världen blir allt mer uppkopplad, och målgrupperna fortsätter att växa, blir skalbarhet en avgörande faktor för framtidens teknologi. Och den här trenden kommer att bli allt viktigare efterhand som digitaliseringen går allt längre.
 
Många kända varumärken skalar redan sina upplevelser. Dell är ett av de företag som insett värdet av skalbarhet för olika målgrupper, och särskilt då för att lyckas möta kunden på ett personligt plan. Teknikjätten började utveckla förbättrade mobilupplevelser för sina kunder och fortsatte med att bredda arbetet till fler typer av enheter. Nu kan Dell enkelt sammankoppla kunder över flera kanaler, och som en följd har både konverteringarna och kundnöjdheten ökat.

”Vårt teams förmåga att mäta och spåra kundinteraktioner är betydligt större än för bara några år sedan.”

Christopher Marin
Craig Friedman
Chef för analys, insikter och optimering, Dell
Källa: Adobe
Det holländska företaget Philips har också insett fördelarna med skalbarhet. Philips är ett gigantiskt företag med flera divisioner inom elektronik, hälsovård och belysning. Tack vare en kraftfull, skalbar teknologistack kan de leverera lokaliserat innehåll i rätt skala på bara några minuter. På så sätt blir de mer attraktiva för både befintliga och potentiella kunder, och bilden av deras varumärke förbättras globalt.
Företag som inte klarar av att bygga en skalbar teknologistack kommer i slutänden att bli stående med ett omodernt system, långt efter konkurrenterna. Utan skalbarhet går det helt enkelt inte att framtidssäkra verksamheten – det enda man kan göra är att låsa upp och glänta på dörren till framtiden, utan att kunna ta steget över tröskeln.
space
Framtidssäkra er digitala grund.
När det gäller teknologi är det ett måste att hänga med i utvecklingen. Har ni inte redan gjort det så är det dags nu att skapa en digital grund som står sig länge. Det är dags att bygga en framtidssäkrad teknologistack som är säker, utbyggbar och skalbar.
Om ni gör det kommer ni att se hur era målgrupper växer, era lösningar byggs ut och era intäkter ökar. Framtiden är full av innovationer som bara väntar på att upptäckas med rätt teknologi. Ta er an utmaningen och ta sikte på en framgångsrik framtid genom att lägga en digital grund som fortsätter att vara relevant i många år än (kanske till och med generationer).