Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Företag inom finanssektorn prioriterar upplevelsen för att öka avkastningen.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

På grund av nya regelverk och digital omvälvning investerar företag inom finanssektorn i kundupplevelsen för att öka avkastningen.

Tack vare kundupplevelsen blir de finansiella tjänsterna kundtillvända och högavkastande.

Under 2018 gav vi Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag i olika branscher världen runt, även inom finanssektorn. De fann att de skickligaste företagen inom finanssektorn förlitar sig på kundupplevelsen för att förenkla transaktioner, skydda kundinformation, förbättra resultatet och nå konkurrensfördelar – och öka avkastningen.

Läs hela studien och ta reda på hur pålitliga finansiella upplevelser ger högre avkastning.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att företag inom finanssektorn som bygger säkra och tillförlitliga tjänster och upplevelser för kunderna får större avkastning på investeringarna. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Financial Services om du vill veta mer.

Relaterat material

Kundberättelse

Fullträff för National Bank of Canada

National Bank of Canada använde Adobe Experience Cloud för att minska kostnaden per optimering med 30 % och öka vinsten.

Kundberättelse

Lättförtjänt för Allianz Australia Bank

Ta reda på hur Allianz Australia sänkte kostnaden per kundförvärv och kostnaden per offert med nästan 30 %.