Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Myndigheter som fokuserar på kundupplevelsen underlättar för användarna och ökar avkastningen.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

Ledande myndigheter skapar tjänster och upplevelser med medborgarna i åtanke och ökar samtidigt avkastningen. 

Myndigheter som sätter medborgarna i främsta rummet belönas med högre avkastning.

Under 2018 gav vi Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag i olika branscher världen runt, även i den offentliga sektorn. De fann att de myndigheter som använder kundupplevelsen för att skapa slagkraftiga, kostnadseffektiva och innehållsrika upplevelser för medborgare, medarbetare, verksamheter och andra myndigheter också upplevde att avkastningen ökade.

Läs hela studien och ta reda på hur tjänster med medborgarna i centrum ökar avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att kundfokuserade myndigheter får större avkastning på investeringarna. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Government om du vill veta mer.

Relaterat material

Adobes blogg

Så här investerar ni i upplevelser med genomslag för verksamheten det här årtiondet

Läs om varför upplevelsedrivna företag har 4 % högre genomsnittlig intäktsökning jämfört med andra företag. 

CMO.com

Forrester Consulting: Det lönar sig att vara ett upplevelsebaserat företag

Medarbetare i upplevelsedrivna företag är 1,5 gånger mer nöjda på ett personligt plan och 1,4 gånger mer nöjda med teamarbetet.