Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Vårdföretagen levererar enastående upplevelser som gynnar både patienterna och avkastningen.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

Ledande globala vårdföretag ökar avkastningen med enkla, effektiva och givande kundupplevelser.

Med kundupplevelsen i åtanke får vårdföretagen ett sunt övertag.

Under 2018 gav vi Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag i olika branscher världen runt, även inom sjukvården. De fann att de skickligaste vårdföretagen förlitar sig på kundupplevelseverktyg som deras kunder och patienter använder för att enkelt administrera och spåra information i sina ekosystem och för att få en hälsosam avkastning.

Läs hela studien och ta reda på hur tjänster med patienterna i centrum ökar avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att vårdföretagen ökar avkastningen när de prioriterar tjänster som sätter patienten i första rummet. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Healthcare om du vill veta mer.

Relaterat material

Adobes blogg

Så här investerar ni i upplevelser med genomslag för verksamheten det här årtiondet

Läs om varför vårdföretagen får 1,9 gånger nöjdare kunder när de använder Adobe Experience Cloud.  

CMO.com

Forrester Consulting: Det lönar sig att vara ett upplevelsebaserat företag

Medarbetare på upplevelseföretag är 1,3 gånger mer nöjda än på traditionella företag.