Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Teknologiföretagen investerar i kundupplevelsen för att få nöjda kunder och hög avkastning.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

Ledande teknologiföretag levererar upplevelser med avancerade kundupplevelseverktyg för att vinna intressenter och samtidigt öka avkastningen.

Upplevelsedrivna teknologiföretag är som gjorda för hög avkastning.

Under 2018 gav vi Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag i olika branscher världen runt, även inom B2B-teknologisektorn. De fann att de ledande teknologiföretagen förlitar sig på kundupplevelseverktyg för att leverera allt mer effektiva, pålitliga och förtroendeingivande upplevelser, som leder till bättre resultat och högre avkastning.

Ledarskap
79 % av B2B-teknologiföretagen satsar hårt på att få avkastning.

79 % av B2B-teknologiföretagen satsar hårt på att få avkastning.

För B2B-teknologiföretagen är större påverkan och räckvidd för varumärket en viktig prioritering för att öka avkastningen de kommande 12 månaderna.

Ledarskap
78 % av B2B-teknologiföretagen fokuserar på att öka intäkterna.

78 % av B2B-teknologiföretagen fokuserar på att öka intäkterna.

De skickligaste B2B-teknologiföretagen prioriterar avkastningen genom att använda kundupplevelseverktyg för att få ett försprång. Och behålla det.

Ledarskap
Kundfokuset är utslagsgivande för 77 % av B2B-teknologiföretagen.

Kundfokuset är utslagsgivande för 77 % av B2B-teknologiföretagen.

B2B-teknologiföretag som sätter kunden i första rummet får högre inköpsfrekvens, kundtrohet och långsiktigt lojala kunder liksom högre avkastning.

Ledarskap
Exceptionella flerkanalsupplevelser är den viktigaste satsningen när det gäller kundupplevelser.

Exceptionella flerkanalsupplevelser är den viktigaste satsningen när det gäller kundupplevelser.

B2B-teknologiföretag levererar fokuserat och integrerat innehåll och engagemang för att vinna nya kunder, behålla befintliga och öka avkastningen.

Läs hela studien och ta reda på hur användarfokuserad teknologi ökar avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att teknologiföretagen når högre avkastning när de fokuserar på att bygga övertygande upplevelser. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on B2B Technology om du vill veta mer.

Relaterat material

Kundberättelse

Digital skyltning i rätt hastighet.

Ta reda på hur Optus anpassar sin butiksupplevelse med hjälp av Adobe Experience Manager Screens.

CMO.com

Forrester Consulting: Det lönar sig att vara ett upplevelsebaserat företag

Medarbetare på upplevelseföretag är 1,3 gånger mer nöjda än på traditionella företag.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.