Vi levererar inte bara data. Vi hjälper er att använda dem.

Vi levererar inte bara data. Vi hjälper er att använda dem.
Ferguson och Adobe Consulting samarbetar för att öka verksamhetens vinst. Läs hela artikeln ›
Data är en källa till insikt. Men att nå den insikten kan vara svårt utan den rätta erfarenheten och de rätta kunskaperna. Adobe Consulting kan hjälpa er att förstå vad era data verkligen säger, och ge er råd om hur de kan användas.

Se era kunder ur alla vinklar.

Kundintelligens

Kunderna förväntar sig personaliserade upplevelser som känns enhetliga på alla era digitala kontaktytor. En samordnad datadriven strategi kan göra upplevelsen enhetlig.

Adobe Experience Cloud
Kundanalys

Ni behöver veta hur ni kan dra nytta av era data. Adobe Consulting kan hjälpa er att se kunderna ur alla vinklar, så att ni vet vilket innehåll som gör dem intresserade, vilka kanaler de använder och föredrar, och hur ni på bästa sätt inriktar er på deras behov.


Omvandla era data till prediktiva mönster.

Prediktiv analys

Big data är en sak. Prediktiva data är något annat. Att förstå målgruppen och dess förväntningar är avgörande för att kunna leverera de bäst personaliserade upplevelserna.

Adobe Experience Cloud
Prediktiv analys
Adobes moln för kundupplevelser ger er ett helhetsperspektiv och en precisionsanalys är inbyggd i innehållsutvecklingen och driftsättningen. Adobe Consulting kan hjälpa er att utnyttja era data. Vi har ett expertteam för Adobe-lösningar, heltäckande digitala marknadsföringsmöjligheter och datadrivna metoder som hjälper er att omvandla era data till användbara resultat.


Nå varje enskild kund.

Optimering och personalisering

När ni förstår hur era data hänger samman får ni en klar bild av hur era kunder interagerar med ert varumärke.

Adobe Experience Cloud
Optimering och personalisering

Adobe Consulting kan hjälpa er att förstå kundernas behov och beteenden bättre, så att ni kan förbättra era digitala nyckeltal. Vi har ett team med Adobe-experter som kan hjälpa er att identifiera era målgruppssegment såväl som det rätta innehållet för att kunna leverera personaliserade meddelanden och upplevelser.

Vi hjälper er nå era mål.

Den rätta digitala visionen krävs för att ni ska få kontakt med kunderna, kunna hantera komplexa ärenden och uppfylla förväntningarna på alla era digitala kontaktytor. Ta reda på hur Adobe Consulting-teamen kan hjälpa er.