Vi hjälper er att förbättra era digitala upplevelser.

Den rätta digitala visionen krävs för att ni ska få kontakt med kunderna, kunna hantera komplexa situationer och uppfylla förväntningarna på alla era digitala kontaktytor.

Vi hjälper er att förbättra era digitala upplevelser.
Obestridd Adobe-expertis

Obestridd Adobe-expertis

Våra experter på digital marknadsföring och arkitektur kombinerar Adobes innovationer, tekniska färdplaner och lösningsintegreringar för att hjälpa er att nå digital mognad.
Kompletta tjänster för digital marknadsföring

Kompletta tjänster för digital marknadsföring

Vi är er kompletta partner inom digital marknadsföring, och vårt engagemang sträcker sig från full implementering till strategiska rådgivningstjänster och programhantering.
Datadrivna metoder

Datadrivna metoder

Vårt strategiska förhållningssätt omvandlar meningsfulla datainsikter till prioriterade marknadsföringsinitiativ som fokuserar på snabb och mätbar verksamhetspåverkan.

Vad vi får höra från våra kunder.

”Adobe Professional Services gav oss en tydlig analys av var på mognadskurvan som vi befann oss med våra digitala test- och optimeringsfunktioner, och hjälpte oss att koppla samman vår implementering, våra förväntningar och vår färdplan.”

Lori Mabe, manager, Digital Testing/Optimization and Personalization
Sprint

Expertisen ni behöver för att förbättra era digitala upplevelser.

Digital omvandling.

Digital omvandling

Stöd er organisation med en helhetssyn på omvandlingen.
Teknisk arkitektur

Teknisk arkitektur

Skapa nya funktioner genom att integrera flera lösningar.
Data och analys

Data och analys

Utnyttja kraften i datadrivet och designinriktat tänkande.
Kundupplevelse

Kundupplevelse

Agera när ni får datainsikter som driver kundbeteende.
Värderealisering

Värderealisering

Öka er avkastning utifrån medarbetare, processer och teknik.
Lösningsexpertis

Lösningsexpertis

Nå över 700 konsulter som fokuserar på teknologi från Adobe.

Anslut till tjänsterna som förverkligar er digitala vision.

Kundupplevelse

Kundupplevelse

Lägg grunden till lösningar som skapar, hanterar och levererar användarcentrerade digitala upplevelser som betyder något för era kunder.
 • En digital grund
 • Innehållsmarknadsföring
 • Sammankopplade upplevelser
 • Upplevelsestyrd e-handel
 • Ny plattform för webbplatsen (med alternativ för omformning)
 • Hantering av digitala resurser
 • Modernisering av formulär
 • Versionsuppgraderingar av Adobe Experience Manager

Ge er kundupplevelse ett lyft ›


Datadriven marknadsföring

Skaffa er en helhetssyn på era målgrupper och kundresor för att optimera, personalisera och innovera för framtida behov.
 • Helhetssyn på kunden
 • Prediktiv analys
 • Målgrupper och räckvidd
 • Avancerad personalisering
 • Komplett analysinstrumentering
 • Målgruppshantering
 • Komplett optimering och personalisering

Skaffa meningsfulla datainsikter ›

Datadriven marknadsföring

Flerkanalsmarknadsföring

Flerkanalsmarknadsföring

Leverera sammankopplade, automatiserade och personaliserade marknadsföringskampanjer i flera kanaler för att stärka och utöka den engagerade kundbasen.
 • Kampanjsamordning
 • Erbjudandehantering i realtid
 • Accelererad kundvärvning
 • Kampanjutformning och konfiguration

Leverera en sammankopplad, enhetlig resa ›


Mobiloptimering

Skapa, hantera och optimera mobilupplevelser så att de blir relevanta för dina kunder och uppfyller deras exakta behov.
 • Utveckling av mobilappar
 • Hantering av upplevelser i mobilappar
 • Mobilappsengagemang
 • Analys, optimering och personalisering för mobilen

Optimera era mobilupplevelser ›

Mobiloptimering