Annonseringsprogramvara

Annonseringsprogramvaror gör att ni kan automatisera köp av globala medier och köra optimerade annonser över flera kanaler. Detta gör att ni kan skapa enhetliga, personliga och engagerande upplevelser som ger högre avkastning och djupare varumärkeslojalitet.

Annonsering
 

Kampanjer fungerar inte förrän ni övervinner utmaningarna relaterade till annonseringsprogramvaror.

Företagen står inför betydande teknikhinder i sin strävan att driva en framgångsrik annonsering.
Oförmåga att arbeta med en enhetlig kundbild.
Oförmåga att arbeta med en enhetlig kundbild.
Undermålig varumärkessäkerhet och mediatransparens.
Undermålig varumärkessäkerhet och mediatransparens.
Svårigheter att maximera annonseringskostnaderna och avkastningen på investeringen.
Svårigheter att maximera annonseringskostnaderna och avkastningen på investeringen.
Begränsade möjligheter över olika kanaler.
Begränsade möjligheter över olika kanaler.
 

Rätt programvarulösning för annonsering ger er all funktionalitet ni behöver på ett ställe.

Gör era kampanjer mer framgångsrika genom att utnyttja fördelarna med en integrerad annonseringsplattform.

Anslutna kanaler för konsekventa upplevelser.
Anslutna kanaler för konsekventa upplevelser.
Med en ledande programvarulösning kan ni köra sök-, sociala, webbannonserings-, TV-baserade och mobila annonskampanjer, allt från samma instrumentpanel, och skapa mer konsekventa och relevanta upplevelser.
Större kostnadskontroll. Högre avkastning på investeringarna.
Större kostnadskontroll. Högre avkastning på investeringarna.
En integrerad annonseringslösning som Adobe Experience Cloud förenar era målgruppsdata, medialager och prestandaresultat i en enda klar bild av annonsaktiviteten och investeringarna, så att ni kan fördela budgetar på ett bättre sätt och öka avkastningen på era annonsinvesteringar dramatiskt.
Stark varumärkessäkerhet och minskade risker.
Stark varumärkessäkerhet och minskade risker.
Ni kan minimera riskerna med er annonsplacering genom högre transparens och bättre kontroll i er programmatiska mediabudgivning och webbannonseringspraxis. Driv fram de resultat ni vill ha utan att äventyra varumärkessäkerheten och mediekvaliteten.
Djupare kunskap om målgrupperna.
Djupare kunskap om målgrupperna.
När ni kopplar samman analyser och datahantering med annonseringsprogramvaror kan ni köra kampanjer med en enhetlig kundbild genom att slå samman interaktioner, egenskaper, transaktioner med mera för att underbygga era beslut mer bättre information och driva högre konverteringar.
Annonseringsprogramvara
Adobe kan hjälpa till.
Adobe Advertising Cloud är branschens första end-to-end-plattform för att hantera annonser över TV-baserade, sociala, video- och webbannonseringsformat, vilket gör det snabbt och enkelt att leverera konsekvent annonsering på alla skärmar i vilket format som helst.

 

Förbättra annonsresultatet över olika kanaler.

Varumärken upplever bättre kontroll och säkerhet med Adobe Advertising Cloud.
Henry Marshall, Paid Search Manager, House of Fraser

”Den största fördelen med att använda Adobe Media Optimizer [nu Adobe Advertising Cloud] är att vi kan kontrollera 1,5 miljoner nyckelord med en enda budget.”
— Henry Marshall,
Paid Search Manager, House of Fraser

Lindsay Rowntree, UK Search Director, Starcom Mediavest Group
”Vi använde Adobe Media Optimizer [nu Adobe Advertising Cloud], och det har hjälpt till att omvandla verksamheten ifråga om betalda sökningar.”
— Lindsay Rowntree,
UK Search Director, Starcom Mediavest Group

 

Vanliga frågor om annonseringsprogramvaror.

Kan alla annonseringsprogramvaror leverera annonser på ett dynamiskt sätt?
Nej. Dynamisk leverans av annonser är en personaliseringsfunktion som är beroende av datadrivet beslutsfattande som bara kan komma från en helt integrerad lösning som innehåller både datahanterings- och analysfunktionalitet.
Kan jag snabba upp processen för hur vi optimerar annonsmediefiler för bättre resultat?
Ja. Med Adobe Advertising Cloud förbättras annonsernas relevans och personalisering på rekordtid med hjälp av integreringar som länkar till kreativ design, digital tillgångsförvaltning, testning och realtidsoptimering, så att ni levererar de mest engagerande och givande annonserna i rätt ögonblick.
Kan vi ansluta våra andra kanalkampanjer, till exempel mobila kampanjer, till våra digitala annonskampanjer?
Ja. Adobes lösningar gör att ni kan koppla samman upplevelserna över olika digitala och offline-kanaler på ett sätt som få andra marknadsföringsplattformar kan. Tack vare detta har Adobe flera gånger utsetts till ledare av toppanalysföretag som Forrester och Gartner.
Hur kan en programvarulösning för annonsering förbättra vår time to market?
Adobe Advertising Cloud gör att ni kan planera, köpa, mäta och optimera era programmatiska annonskampanjer i en enda vy. Detta hjälper till att snabba upp arbetsflöden, från strategi till genomförande, så att ni kan lansera era kampanjer snabbare och därmed förbättra era resultat snabbare.
Hur förbättrar er annonseringsprogramvara vår förmåga att mäta resultat?
Med Adobe Advertising Cloud kan ni automatisera och få tillgång till rika prestandadata för sök-, webbannonserings- och sociala annonseringskampanjer, vilket omvandlar inbyggda mätvärden till insikter som kan användas för att förbättra engagemanget och konverteringarna.
Vi vill fokusera på återmarknadsföring. Kan ni hjälpa oss med det?
Ja. Adobe Advertising Cloud, vår DSP-lösning, gör att ni kan dra upp återmarknadsföringslistor och rikta in annonser för leverans när kunderna lämnat er webbsida.

Vill ni veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa er och ert företag.