Reklam ska innebära kontakt med kunderna.

Att få verklig kontakt med kunderna är svårt. Med så många olika intressen, passioner och personligheter är det inte lätt att hitta rätt strategi för var och en. Och om era målgruppsinsikter är baserade på ett fragmenterat lager och separata kanaler är det ett slöseri med era medieinvesteringar att försöka gissa vad de vill ha. För att få kontakt med era kunder måste ni först göra det förarbete som krävs internt. När ni samlar data, marknadsföring och annonsering kommer era kampanjer att gå från att upplevas som separata exponeringar till upplevelser som lever kvar.
Transparens ska inte vara valbart. Det är hur annonsering bör genomföras.
Forrester
Adobe är en ledare inom 2017 Forrester Wave™: Omnichannel Demand-Side Platforms.

För att få kontakt med era kunder måste ni ha en sammanhängande strategi.

Konsumenter har fler valmöjligheter än någonsin. Detta innebär att vägen till varje köp är långt ifrån rak – och det gör det svårare för dig att lyfta fram ert varumärke och engagera er målgrupp genom effektiv annonsering. För att uppnå de målen behöver ni en annonsstrategi i verklig toppklass. En vars resultat kan utvärderas. En som i första hand fokuserar på människor. Och som hjälper er integrera data, mediekanaler och kreativ utveckling. Först då kommer er annonsering att verkligen vara kopplad till er marknadsföring. Och era kunder kommer att älska den.
Anslut målgruppsdata.
Anslut målgruppsdata.
Ta kontroll över era målgruppsdata för att aktivera er reklam för bättre avkastning på annonskostnaderna. Använd djupa insikter om målgrupperna för att driva på högre konvertering genom smartare, mer strategiska medieplaner och inköpsbeslut.
Anslut alla mediekanaler.
Anslut alla mediekanaler.
Använd heltäckande annonsstrategier över TV, sökningar, webben, digitala videor och sociala nätverk, allt från en enda plattform. Medieplanering som verkligen är anpassad för flerkanalsanvändning ger dig mer kontroll över vilka målgrupper ni når och hur ofta.
Koppla samman kreativitet och media.
Koppla samman kreativitet och media.
Skapa och leverera personaliserade annonsupplevelser effektivare i processen för medieplanering och inköp. Samarbeta, gör snabba redigeringar och dela mediefiler så att ni kan använda personaliserade annonser i alla mediekanaler – allt i stor skala.

Hur de bästa varumärkena lyckas med sin programmatiska annonsering.

Heineken

Resultat som förtjänar en skål.

Läs om hur Heineken använder programmatisk video för att engagera kunder och aktivera sin globala videoannonsering.

Sammankoppling har ett nytt namn. Adobe Advertising Cloud.

Som den största oberoende annonseringsplattformen hjälper Adobe Advertising Cloud er att rikta in er på era mest värdefulla kunder, leverera anpassade, vackra annonser i realtid och hantera annonsutgifter för allt ert digitala och traditionella annonsmaterial. Och när hela er marknadsföring kopplas till Adobe Experience Cloud-ekosystemet kommer den att fungera som en helhet och vara kopplad till er målgrupp, vilket ger er överlägsna affärsresultat.

Se hur Adobe synkar annonserings- och marknadsföringsstrategier för att göra annonserna till en upplevelse kunderna känner igen sig i.

 
Vinn de bästa kunderna
Kundförvärv handlar inte bara om att hitta kunder. Det handlar om att hitta de mest värdefulla kunderna som kommer att stanna hos er på lång sikt.
 
 
Skaffa en helhetssyn på kunderna.
Samla era data på en plats och få en djupare förståelse för vilka era kunder är – och vad de vill ha.
 
 
Orkestrera en kampanj.
Konsumenterna rör sig obesvärat mellan online- och offlinevärlden och förväntar sig att deras upplevelse är enhetlig och relevant. I den här flerkanaliga världen hjälper Adobe er att integrera, genomföra och mäta