Analys handlar om mer än att bara samla in. Det handlar om att agera.

Ni har standardanalyser. Ni samlar in data. Men det är vad ni gör med dessa data som gör hela skillnaden. Det räcker inte längre att bara samla in besök och klickningar. Organisationer behöver förstå sina kunder bättre med hjälp av segmentering, flerkanalsanalys, målgruppsutveckling och förutsägelser. Allt detta tillsammans utgör er kundanalys, och det är detta som omvandlar insikter till handling.
Analys handlar om mer än att bara samla in. Det handlar om att agera.

Kundanalys: Är ni en ledare eller en eftersläntrare?

 
 Dålig förståelse av och missriktad investering i kundanalys kan påverka företagets överlevnadsförmåga – se vad ni behöver för framtida framgång i den här rapporten.
 

Var snabbast med insikter och åtgärder.

Ni ska inte behöva vänta på att datavetare ska tolka era analysdata. Era kunder kommer inte att vänta. När informationen är tillgänglig kan alla i organisationen agera snabbare. Börja med en heltäckande bild av kunderna, lägg till maskininlärning och artificiell intelligens och lämna den enkla webbanalysen bakom er för att i stället leverera upplevelser i realtid som bygger på verkliga kunddata.
Webbanalyser
Webbanalys.
Ordna enorma flöden av data, trafik och navigeringsmönster för webbplatser i tydliga visualiseringar och rapporter.
Marknadsföringsanalys
Marknadsföringsanalys.
Använd artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka dolda möjligheter och agera snabbt.
Målgruppsanalys
Målgruppsanalys.
Bygg unika målgruppsprofiler för att identifiera era mest värdefulla segment och använda dem över olika kanaler.
Mobilanalys
Mobilanalys.
Ta reda på varför de kommer till era appar, varför de stannar och hur ni får dem att komma tillbaka.
Gör det förutsägbart
Skapa förutsägbarhet.
Data kan nu göra mer än att bara informera – data kan även förutse. Få svar på de frågor du önskar att du hade haft vett att ställa.

 

Data är mer än bara en lek med siffror. De är helt avgörande siffror.

 
Era egna data är på väg att bli er viktigaste tillgång. De påverkar hur investerare beräknar affärsvärde och hur företag blir framgångsrika. Läs rapporten Put Data at the Centre of Your Business om hur värdefulla era egna data faktiskt är. Visa rapport.
 

Hur ledande varumärken lyckas med sina analyser.

Nissan

Hållbara analyser för hållbara relationer.

Nissan använder Adobe Experience Cloud för att ge sina anställda möjlighet att skapa övertygande, personaliserade upplevelser baserat på fysisk och digital kundinformation i realtid.

 

De gör det enklare att njuta av ledigheten

Multinationella företag inom rese- och turismbranschen gör det enklare för kunder att njuta av ledigheten genom att förstå deras behov och leverera relevant innehåll i flera kanaler.

Vi ger er smartare analyser med djupare kundinsikter.

Vi hjälper er att förbättra era analyser genom att ge er de insikter ni behöver för att agera. Adobe Analytics Cloud är analysmotorn som ligger till grund för företagets upplevelser. Den gör era analyser begripliga och tillgängliga för alla i organisationen, använder exakt segmentering för att förstå det bästa sättet att nå värdefulla målgrupper och ger er en objektiv bild av hela kundresan. Allt i realtid.

 

Vem lyssnar? – Sluta gissa och bli säker!

 
Med kundanalys kan ni fatta välgrundade beslut, målinrikta och mäta genomslagskraften på värdefulla segment inom målgruppen. Sammanställ era online- och offlinedata och få de insikter ni behöver för att lyckas. 
 

Se hur analysen fungerar i praktiken och hur ni kan komma igång.

 
Kundanalys
Skaffa en helhetssyn på kunderna.
 
Personaliserade upplevelser
Se till att ni vet vad kunden vill ha och behöver i varje ögonblick och leverera det enhetligt över alla kanaler.