Målgruppsanpassning

Datadrivna marknadsförare identifierar och aktiverar målgrupper för målinriktning över alla kanaler, enheter och kampanjer. Med hjälp av kundprofiler som byggts upp utifrån interna och externa data kan ni inrikta er på värdefulla målgrupper och öka engagemanget.

Adobe har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms. Läs vår rapport ›

Hinder måste övervinnas för att målgruppsanpassa effektivt.

 

Utmaningar vad gäller teknologi kan hindra företag från att nå önskade målgrupper med personaliserade budskap.

Isolerade eller åtskilda datalager.

Isolerade eller åtskilda datalager.

Oförmåga att identifiera kundprofiler över olika enheter.

Oförmåga att identifiera kundprofiler över olika enheter.

Brist på personaliseringsfunktioner.

Brist på personaliseringsfunktioner.

Oförmåga att aktivera målgrupper över olika kanaler.

Oförmåga att aktivera målgrupper över olika kanaler.

Målgruppsanpassning ger er ett knivskarpt fokus.

 

Koppla samman målgruppsdata och inrikta er på värdefulla segment för att få flera fördelar.

Förbättrad målgruppsidentifiering.

Förbättrad målgruppsidentifiering.

Använd lookalike-modellering för att identifiera nya kunder med samma egenskaper som era mest lojala kunder.

Ökad relevans med personaliserade upplevelser.

Ökad relevans med personaliserade upplevelser.

Med återmarknadsföring för målgrupper kan ni leverera erbjudanden, meddelanden och innehåll som är meningsfullt och relevant över alla kanaler.

Djupare insikter i målgruppernas beteenden och reklamens räckvidd.

Djupare insikter i målgruppernas beteenden och reklamens räckvidd.

Ni kan använda planerings- och rapporteringsverktyg för att förstå matchningsfrekvenser och inrikta er på rätt målgrupp med rätt budskap.

Förbättrad konverteringsgrad.

Förbättrad konverteringsgrad.

Genom att inrikta er på målgrupper med hjälp av beteenden, önskemål, särdrag och andra identifierare kan ni förbättra engagemanget och öka konverteringsgraden i stället för att försöka nå alla med samma allmänt hållna upplevelse.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Med Adobe Audience Manager blir det enklare att identifiera och engagera värdefulla målgruppssegment genom att skapa, kombinera och testa kundprofiler. Inrikta er på specifika segment oberoende av plattform – över olika kanaler samt på och utanför er webbplats – så att ni kan leverera rätt upplevelse till rätt kund, varenda gång.


Adobes kunder känner sina målgrupper utan och innan.

 

Ta reda på hur ledande varumärken använder målgruppsanalys och målinriktade upplevelser.

Det är viktigt att vi först förstår hur kundresorna fungerar.

”Vi får veta vilka fotbollslag våra kunder följer och kan använda informationen för att förbättra personaliseringen.”
– Rob McLaughlin, chef för digital analys, Sky

Det är viktigt för oss att vi ger kunden en bra upplevelse före en resa.

”Vi kan ge dem den service och det stöd som driver vår verksamhet framåt.”
– Andrew Nagalewski, Head of Commercial and Strategic Supplier Management, Dixons Carphone

Vanliga frågor och svar om målgruppsanpassning.

Kan vi personalisera för förstagångsbesökare eller anonyma och okända målgrupper?
Ja. Med Adobe Audience Manager är det enklare att förstå kundresorna så att ni kan leverera bättre och mer personaliserade upplevelser för alla profiler, oavsett om de är autentiserade eller anonyma.

Hur spårar vi målgrupper över de många olika enheter som de använder?
Med Audience Manager kan ni följa digitala fotavtryck genom att tillhandahålla flera alternativ för enhetsdiagram. Ni kan använda sannolikhetsbaserad modellering, deterministisk modellering eller en kombination av modeller.

Kan Adobe hjälpa oss med målgruppssegmentering?
Ja. Med realtidssegmenteringen i Audience Manager kan ni tilldela regler, som bygger på attribut som målgruppsbeteenden, tidsvariabler och demografi, för att skapa nischade målgruppssegment.

Kan vi enkelt hämta in data från externa källor?
Ja. Tack vare server till server-integreringar kan ni samla in och hantera externa data från partner och externa leverantörer. Ni kan testa vilka dataleverantörer som är bäst på att nå era målkunder.

Kan vi följa integritetsriktlinjerna med Adobe Audience Manager?
Ja. Ni kan inrikta er på målgrupper och följa globala integritetspolicyer, riktlinjer för bolagsstyrning och partnerskapsavtal.

Hur inriktar vi oss på målgruppsbeteenden med Audience Manager?
Med inbyggda algoritmiska modeller och anpassningsbara inställningar för frekvens och senaste besök kan ni snabbt målgruppsanpassa, konvertera och utöka målgruppssegment baserat på beteendemönster.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.