Innehållshanteringssystem
 

Utmaningarna med att optimera innehållshanteringen.

Ni måste ta itu med utmaningarna som rör människor, processer och verktyg inom innehållshantering för att er långsiktiga marknadsföringsstrategi för innehåll ska fungera.
Brist på flexibilitet över olika kanaler.
Brist på flexibilitet över olika kanaler.
Omöjligt att skala.
Omöjligt att skala.
Otillräcklig innehållsstyrning.
Otillräcklig innehållsstyrning.
Innehåll som lagras på olika ställen.
Innehåll som lagras på olika ställen.
 

Upplev fördelarna med intelligenta innehållshanteringssystem.

När ni övervinner utmaningarna med att hantera innehåll med ett CMS-system som stöder en väldefinierad innehållsstrategi kommer ni att uppnå flera fördelar.

Snabbare time to market.
Snabbare time to market.
Ni kan snabbt skapa, ändra, godkänna och leverera dynamiskt, engagerande innehåll när ni har huvudkomponenter och fördefinierade upplevelser inbyggda i en intelligent CMS-lösning.
Ökat kundengagemang och fler konverteringar.
Ökat kundengagemang och fler konverteringar.
När innehåll hanteras effektivt med ett innehållshanteringssystem är era engagemangs- och konverteringsmått lättare att uppnå.
Skalbar säkerhet och kontroll.
Skalbar säkerhet och kontroll.
Ett CMS-system erbjuder molnbaserade funktioner som växer i takt med ert företag. Lägg till så många medarbetare, resurser och webbplatser som ni behöver för att snabbt utöka er räckvidd och leverera enhetliga, personaliserade kampanjer.
Förbättrad ROI och intäkter.
Större innehållsflexibilitet.
Efterhand som era kanaler utökas kan ni skapa en gång för alla och publicera med flexibilitet genom att återanvända innehåll utan att behöva koda en ny publiceringsmiljö.
CMS
Adobe kan hjälpa till.
Adobe Experience Manager är en flexibel lösning som hjälper er att snabbt orkestrera, leverera och skala anpassningsbara upplevelser över webbaserade och mobila kontaktytor längs kundresan.

 

Innehållshanteringssystem från Adobe borgar för kvalitet.

Se hur ledande varumärken använder Adobe Experience Manager för att optimera sina upplevelser.
Amanda Cichon, IT Manager, Garmin

”Vi måste kunna utvecklas och mogna. Plattformen måste även stödja våra växande behov. Adobe har verkligen visat vad de går för.”
– Amanda Cichon,
IT Manager, Garmin
Matt Ladner, Senior GUI Developer, ALSAC
”Vi har en verklig fördel i att berätta historier digitalt. Målgrupperna behöver olika upplevelser och snabbt innehåll.”
– Matt Ladner,
Senior GUI Developer, ALSAC

 

Vanliga frågor och svar om innehållshantering.

På vilket sätt hjälper ett CMS-system oss att få fler säljleads?
När ni använder ert innehållshanteringssystem för att utveckla en strategi som sätter konsumenten i första rummet hittar ni tycken, smaker, intressen och behov som ni kan inrikta er på för att bygga förtroende och varumärkeslojalitet. Genom att använda innehåll som blir mer relevant, intressant och övertygande skickar ni fler leads till försäljningen.
Kan vi automatisera innehållshanteringen?
Ni kan automatisera flera aktiviteter med hjälp av ett innehållshanteringssystem, bland annat optimering och leverans av innehåll, responsiv visning, arbetsflöden för godkännanden och översättning.
Vi är ett globalt företag. Hur hanterar vi innehåll i stor skala och över olika regioner?
Ett innehållshanteringssystem ger globala företag bättre innehållsstyrning och åtkomsthantering med skalningsmöjligheter. Spara, tagga, kom åt och sök efter relevant innehåll från ett enhetligt gränssnitt som enkelt kan distribueras till spridda grupper.
Vad innebär lokaliserad, centraliserad och federerad innehållshantering?
I en lokaliserad modell har de som är närmast utvecklingsarbetet kontroll över innehållet. I en centraliserad modell ligger kontrollen i ett enda innehållsnav. I en federerad modell delas innehållet över flera arkivplatser.
Kräver ett CMS-system stora IT-investeringar?
Det beror på vad ni vill ha och hur ni bygger er lösning. Adobe tillhandahåller omfattande support och expertis för att säkerställa att ni har en arkitektur med minsta möjliga IT-beroende.
Behöver vi ha separata strategier för webben, mobilen, fysiska platser och sakernas internet?
Inte om ni har rätt CMS-lösning. Genom att använda en struktur för innehållsfragment med oberoende textelement, visuella element och multimedieelement kan ni enkelt anpassa användarupplevelserna till alla format.

Vill du veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa ditt företag.
Ring 877-722-7088
eller