Med en framtid i ständig utveckling behöver ni innehållshantering som anpassar sig blixtsnabbt.

Kunderna kräver en fantastisk upplevelse varje gång de engagerar sig i ert varumärke. Och de förväntningarna ändras inte när de går från en enhet till en annan eller till nya format som ni aldrig förutsett. När kontaktytorna blir allt fler är det inte längre hållbart att skapa en upplevelse för varje skärm och kanal. Men tack vare funktionerna i nästa generations innehållshantering kan ni nu leverera det vi kallar flytande upplevelser och hantera vad som än kommer härnäst.
Gartner
Gartner har utsett Adobe till ledare inom plattformar för hantering av webbinnehåll för sjunde året i rad.

Så här fungerar flytande upplevelser.

För att leverera innehåll som ändras snabbt baserat på sammanhanget måste ni tänka om alla delar ni hanterar. Era copy- och mediekomponenter måste utgöra enskilda, oberoende delar så att de snabbt kan sättas samman till den bästa upplevelsen, oavsett enhet och tidpunkt. När er innehållshantering enkelt kan lära sig mönster och fatta beslut om rätt innehåll kan ni glädja kunderna med varumärkesupplevelser från webben till mobilen. Från kiosker till kroppsburna produkter. Virtuell verklighet, förstärkt verklighet och sakernas internet.
Skapa innehåll snabbt
Skapa innehåll snabbt.
Gå snabbt och enkelt från idéskapande till publicering för att uppfylla konsumenternas krav och förbättra resultatet.
Kontextuell upplevelse
Sammanhangsbaserade upplevelser.
Skapa innehållsrika upplevelser baserade på och optimerade av sammanhanget och en fullständig bild av kunden.
Innehållsintelligens
Innehållsinformation.
Använd AI och maskininlärning för att agera och automatisera identifiering, hantering, skapande, personalisering, leverans och prestanda för innehåll.
Skalbarhet och säkerhet i molnet
Skalbarhet och säkerhet i molnet.
Skala upp eller ner till önskad storlek med styrkan hos molnet och säkerhetsfunktioner som uppfyller kraven i ISO 27001, FedRAMP, HIPAA, GLBA med mera.

Digital resurshantering som breddar vägen framåt.

Snabbt innehåll, sammanhangbaserade upplevelser och personalisering är beroende av ett högklassigt digitalt resurshanteringssystem (Digital Asset Management, DAM). Läs om hur det kan hjälpa er med innehållshanteringen i Öppna dammluckorna.

Hur ledande varumärken lyckas med sin innehållshantering.

Telegraph Media Group

Telegraph Media group

 
Telegraph ökar annonsintäkterna tack vare större kundengagemang. ”Journalisterna kan
ladda upp innehåll och publicera det direkt eller anpassa det för tryckning,
mobilappar och sociala medier."
Chris Taylor, CIO, Telegraph Media Group

När ert innehåll kan förvandlas så kan ert företag det också.

Att skapa extraordinärt engagemang med hjälp av flytande upplevelser är bara början. När ni kopplar detta till resten av vår marknadsföringslösning har ni en fullständigt integrerad plattform. En molnbaserad plattform för att bygga ert varumärke, generera intäkter, öka lojaliteten och omvandla företaget till ett upplevelseföretag.

Se hur innehållshantering fungerar i praktiken och hur ni kan komma igång.

 
Bygg en stabil digital grund.
 
Rätt teknik, ramverk och resurser utgör hörnstenarna för engagerande upplevelser.
 
 
Skaffa en helhetssyn på kunderna.
Samla era data på en plats och få en djupare förståelse för vilka era kunder är – och vad de vill ha.
 
 
 
Orkestrera en kampanj.
Konsumenterna rör sig obesvärat mellan online- och offlinevärlden och förväntar sig att deras upplevelse är enhetlig och relevant. I den här flerkanaliga världen hjälper Adobe er att integrera, genomföra och mäta omnikanalskampanjer.

Se bortom innehållet för att framtidssäkra er organisation