Optimering av konverteringsgraden

Ni kan använda optimering av konverteringsgraden för att öka andelen webb-, enhets- eller skärmtrafik som slutför konverteringsåtgärder som att klicka på en länk, titta på en video, prenumerera på e-post eller genomföra ett köp. Ni kan förbättra konverteringsgraden med A/B-testning, webbplatspersonalisering och mer.

Optimering av konverteringsgraden
 

Anta utmaningarna med konverteringsoptimering.


När ni försöker öka ert bidrag till företagets tillväxt måste ni övervinna några vanliga utmaningar för att förbättra konverteringsgraden.
Oförmåga att mäta resultaten.
Avsaknad av lämplig personaliseringsteknologi.
Avsaknad av effektiva integrerade verktyg.
Brist på effektiva integrerade verktyg.
Undermålig dataadministration och -hantering.
Undermålig dataadministration och -hantering.
Låg mognadsgrad för kundupplevelser.
Låg mognadsgrad för kundupplevelser.
 

Se fördelarna med optimering av konverteringsgraden.

När ni väl antar utmaningarna kan optimering av konverteringsgraden förbättra flera affärsmål.
Högre vinst och lägre kostnader.
Högre vinst och lägre kostnader.
Genom att optimera för ett större antal konverteringar kan ni minska kostnaderna per förvärv, förbättra målgruppernas engagemangsstatistik och generera högre intäkter via makrokonverteringar.
Smartare kundinsikter.
Smartare kundinsikter.
Optimering för bättre engagemang kan avslöja behov, önskemål, problem och preferenser. Och det gör kundens väg till köp smidigare.
Bättre kundupplevelser.
Bättre kundupplevelser.
Optimering hjälper er att förbättra navigeringen, förenkla engagemanget, minska hindren på vägen och förstå er målgrupp.
Skalbart målgruppsengagemang.
Skalbart målgruppsengagemang.
Ni kan uppnå ökat användarengagemang utan ytterligare resurser, kanaler eller processer för att stödja marknadsaktiviteterna.
 
Optimering av konverteringsgraden
Adobe kan hjälpa till.
Ni kan kombinera Adobe Target och Adobe Analytics för att optimera kundupplevelsen, minska avhoppsfrekvensen och förbättra konverteringsgraden.
 

Optimering av konverteringsgraden är bara en del av lösningen.


Se hur Adobe hjälper ledande varumärken att omvandla sina digitala plattformar för att skapa sömlösa kundupplevelser.

Trisha Martinez, Manager of Digital Marketing Operations, Ford
”Vi testar så mycket som vår mänskliga bandbredd tillåter oss att testa.”
– Trisha Martinez,
Manager of Digital Marketing Operations, Ford

Jerome Nicolaes, On-Line Consultant, Loyalis

”Vi ville ha en helhetsbild av våra kunder. För att få det behövde vi få alla system att kommunicera med varandra.”
– Jerome Nicolaes,
On-Line Consultant, Loyalis

 

Vanliga frågor och svar om optimering av konverteringsgraden.

Hur beräknas en konverteringsgrad?
Antalet konverteringar divideras med antalet unika sessioner där konverteringar äger rum vid varje besök. Om besökarna endast konverterar en gång, till exempel prenumererar på ett nyhetsbrev, divideras antalet konverteringar med antalet unika användare.
Vad är makrokonverteringar och mikrokonverteringar?
En makrokonvertering är det primära målet för webbplatsen, t.ex. att slutföra ett köp. En mikrokonvertering är ett tilläggsmål, till exempel att klicka på ett erbjudande för att komma till en produktsida. Mikrokonverteringar leder förhoppningsvis till en makrokonvertering.
Vilka element eller variabler ska vi testa för att förbättra konverteringsgraden?
Det mest effektiva är att testa element som verkar utgöra hinder för mikro- eller makrokonvertering, t.ex. bilder, meddelanden och design, som faktiskt kan ha en positiv inverkan.
Vad är ett A/B-test och hur förbättrar det konverteringsgraden?
Med ett A/B-test kan ni experimentera med två versioner av samma sida. Vanligen testas en variabel varje gång. Detta test hjälper till att bestämma vilka variabler som leder till högre engagemang.
Hur väljer vi vilka sidor som ska optimeras?
En leverantör av konverteringsoptimering börjar vanligen med de sidor som genererar mest trafik eller de som ligger närmare köpåtgärder. En sida ska ha tillräcklig trafikvolym för att man ska kunna dra slutsatser från ert test.
Vad händer om ett test inte ger tydliga resultat?
Ni kan ändå få nya insikter från tester som inte ger statistiskt meningsfulla resultat. Till exempel kan era testvariationer vara för lika eller så kanske er testhypotes inte är tillräckligt bra.

Vill du veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa ditt företag.
Ring 877-722-7088
eller