Kampanjhantering
 

Att orkestrera kampanjer över flera kanaler avslöjar tekniska och organisatoriska hinder.

Användningen av flerkanalsmarknadsföring har varit en utmaning för organisationer som tidigare har arbetat med kanalspecifika strategier.
Olikartade teknologilösningar.
Olikartade teknologilösningar.
Isolerade datalager.
Isolerade datalager.
Mål utan koppling till varandra.
Mål utan koppling till varandra.
Vattentäta skott i organisationen.
Vattentäta skott i organisationen.
 

Harmonisera er flerkanalsmarknadsföring.

När ni övervinner de kanalspecifika utmaningarna kan ni uppnå många fördelar genom att samordna era kampanjer.

Bättre kundupplevelser.
Bättre kundupplevelser.
Att leverera samordnade flerkanalsupplevelser innebär ett större engagemang eftersom era målgrupper gläds och belönas med upplevelser som är mer meningsfulla och enhetliga oavsett kanal, enhet eller geografisk plats.
Enhetlig kundvy.
Enhetlig kundvy.
När ni kopplar samman data som hämtats in över flera olika kanaler kan ni få en sammanhängande bild av era kunder. Denna bild kan ni dela mellan kampanj-, kanal- och produktteam för att optimera upplevelserna över alla kanaler, enheter, platser, interaktionstider och mer.
Snabbare förvärv. Trognare kunder.
Snabbare förvärv. Trognare kunder.
Upplevelseoptimering som kopplar ihop kanaler och enheter på ett personligt, relevant och kontextuellt sätt ger kortare förvärvstider. Ni får trognare kunder medan bortfallet minskar när era kunder interagerar med allt mer meningsfulla upplevelser vart de än befinner sig.
Förbättrad kundlojalitet och fler förespråkare.
Förbättrad kundlojalitet och fler förespråkare.
Kunder som upplever en sammankopplad och enhetlig resa med ert varumärke blir mer lojala och mer övertygade förespråkare, eftersom ni får deras förtroende och uppfyller förväntningarna på fortsatt enastående upplevelser.
Flerkanalsmarknadsföring
Adobe kan hjälpa till.
Adobe Campaign hjälper er att omvandla osammanhängande upplevelser till en samspelt mix av innehåll, meddelanden och erbjudanden som är relevanta och möter era målgrupper där de vill, när de vill.

 

Flerkanalsmarknadsföring förändrar spelplanen för Adobes kunder.

Se hur ledande varumärken länkar samman sina marknadsföringskanaler för att berika kundernas upplevelser.
Romain Roulleau, Senior VP of E-Commerce, Accor Hotels

”Den lösning vi använder mest idag är Adobe Campaign. Verktyget gör det möjligt för oss att leverera rätt budskap vid rätt tillfälle.”
– Romain Roulleau,
Senior VP of E-Commerce, Accor Hotels
John Sahagian, VP of Marketing, Baxter Credit Union
”Med Adobe Campaign kan vi nå medlemmar oavsett vilken kanal de arbetar med. Det är ett riktigt bra sätt för oss att synkronisera våra meddelanden.”
– John Sahagian,
VP of Marketing, Baxter Credit Union

 

Vanliga frågor och svar om flerkanalsmarknadsföring.

Hur hjälper vi våra målgrupper att fatta rätt beslut om vårt varumärke?
Möt dem i de viktiga stunder när de behöver hjälp genom att leverera enhetliga, värdefulla och relevanta upplevelser via alla kanaler. Ta chansen att vägleda era användare genom hela kundresan.
Just nu rapporterar vi resultatet för olika kanaler separat. Hur kan Adobe hjälpa oss?
Adobe Campaign kan integreras med Analysis Workspace, en funktion i Adobe Analytics, för att generera förformaterade rapporter och ad hoc-rapporter för alla kanalaktiviteter, budgetar och resurser, så att era team får en enhetlig bild av resultatet.
Kan vi automatisera kampanjer och ändå vara effektiva ifråga om att fördjupa våra kundrelationer?
Ja. Integreringar mellan Adobe Campaign och Adobe Experience Cloud ger er en fullständig bild av interaktionerna över flera kanaler och verktyg för kampanjutförande som automatiserar er upplevelseleverans baserat på djupare kundinsikter, vilket hjälper er att skapa en djupare relation mer era kunder.
Vi fokuserar på personalisering för att förbättra våra kampanjer. Kan vi personalisera effektivt över flera olika kanaler?
Ja. Med Adobe Campaign kan ni till exempel personalisera e-post, webbannonser, direktreklam och upplevelser i mobilappar med hjälp av delade målgruppsprofiler som avslöjar insikter om kundbeteenden och preferenser.
Kan flerkanalsmarknadsföring förbättra våra återmarknadsföringsaktiviteter?
Ja. Den mest värdefulla möjligheten att återengagera kunder är 30 till 90 minuter efter ett engagemang. Ni behöver en ledande verktygslåda, som Adobe Experience Cloud, som kan sammanlänka analyser, datahantering, kampanjautomatisering och målgruppsinriktning så att ni snabbt kan reagera på interaktioner med personliga och relevanta upplevelser.
Kan vi sekvensera hur vi vill att våra kunder ska interagera med vårt varumärke?
Ja. Med rätt plattform kan ni definiera sekvenser över alla era sammanlänkade kanaler via ett enda gränssnitt. Ni kan även segmentera målgrupperna baserat på preferenser och beteenden.

Vill du veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa ditt företag.
Ring 877-722-7088
eller