Kampanjadministration
 

Det är inte alltid lätt att följa kundresan.

Ni står inför många affärs- och teknikutmaningar när det gäller spårning, kartläggning och optimering av kundresan.
Brist på automatiserad reseoptimering.
Brist på automatiserad reseoptimering.
Ineffektiva, fragmenterade marknadsföringsteknologier.
Ineffektiva, fragmenterade marknadsföringsteknologier.
Oförmåga att smidigt lägga till mobila ögonblick.
Oförmåga att smidigt lägga till mobila ögonblick.
Brist på integrerade användbara data.
Brist på integrerade användbara data.
 

Ta nästa steg mot mognad inom kundresor.

När ni tar itu med utmaningarna med att kartlägga kundresan kommer ni att se flera fördelar.

En enhetlig kundvy som delas över alla team.
En enhetlig kundvy som delas mellan alla team.
Kundresan ger er insikt i bland annat beteenden, önskemål och behov, eftersom kunderna interagerar med ert varumärke hemma, på jobbet och på resande fot. Med dessa insikter kan ni förbättra inriktningen, anpassningen och optimeringen av ert innehåll.
Bättre förståelse för viktiga kontaktytor.
Bättre förståelse för viktiga kontaktytor.
Genom att spåra kundresan ser ni vilka upplevelser som skapar varumärkesförespråkare, lojalitet, konverteringar och intäkter, allt sett i sitt sammanhang och i realtid. Använd de kontaktytor som visat sig göra skillnad för att bättre betjäna befintliga kunder och utnyttja insikterna för att värva nya kunder.
Ni kan identifiera konverteringsvägar.
Ni kan identifiera konverteringsvägar.
Ni kan få en helhetsbild som också är detaljerad av de vägar som kunderna följer för ert varumärke. Med hjälp av kundreseanalys kan ni attribuera interaktioner och beteenden till konverteringshändelser på ett bättre sätt genom att analysera enheter, kanaler, platser och mer.
Teaminriktning på ett kundorienterat arbetssätt.
Teaminriktning på ett kundorienterat arbetssätt.
Företag mognar mot en upplevelsestyrd affärsmodell genom att spåra och kartlägga kundresan, så att olika team kan samarbeta genom kundens hela varumärkesupplevelse.
Kundresan
Adobe kan hjälpa till.
Genom att kombinera styrkorna hos de integrerade lösningarna i Adobe Experience Cloud kan ni skapa en kundresa som är givande, njutbar, enhetlig och personlig genom hela dess livscykel.

 

Branschledarna formar kundresan.

Varumärkena utnyttjar en enhetlig kundvy för att leverera upplevelser som är mer relevanta, enhetliga och personliga.
Chris Insall, Customer Communications Manager, Virgin Holidays

”Kunderna kommunicerar inte med oss på bara ett sätt. Den moderna marknadsföraren måste se till att de talar till kunden vid rätt tidpunkt och i rätt kanal.”
– Chris Insall,
Customer Communications Manager, Virgin Holidays
Toby Wright, Chief Technology Officer, Telegraph Media Group
”Vi behövde få ut vår produkt på marknaden snabbare. Tack vare Adobe Experience Manager och andra produkter kan vi nu göra det mycket snabbare. Vi kan leverera funktioner inom några veckor, något som brukade ta flera månader.”
– Toby Wright,
Chief Technology Officer, Telegraph MediaGroup
 

Vanliga frågor och svar om kundresan.

Varför är det viktigt att fokusera på kundresan för att utvecklas till ett moget upplevelseföretag?
På grund av det föränderliga konsumentlandskapet, där vi måste ta hänsyn till bland annat engagemang över flera olika enheter, kanalutmattning och förväntningar på en unik varumärkesupplevelse, måste hela livscykeln behandlas som en enda sammanhängande resa.
Handlar inte kundresan bara om analyser?
Nej. Resehantering är mer än att endast analysera kundbeteenden. Principerna för innehållshantering, målgruppsinriktning, upplevelser över flera kanaler och kampanjoptimering kombineras för att uppnå framgång.
Hur hjälper det vårt marknadsföringsteam att vi identifierar kundresan?
När ni kartlägger resan blir det också enklare att sätta budgeten, identifiera teknikbehov, upprätta arbetsflöden, förbättra innehållet och kampanjleveransen samt hantera utvecklingscykler.
Är marknadsföring den enda affärsfunktionen som påverkas av en strategi för kundresan?
Att fokusera på kundupplevelsen kräver organisatoriska förändringar som kan påverka båda kundtillvända avdelningar och andra avdelningar som redovisning, personal och inköp.
Räcker det om vi skapar en statisk karta över kundresan när vi har analyserat alla tillgängliga data?
Nej. Kundens förväntningar och önskemål, såväl som teknologi och konkurrensmiljö, kan förändras över tid och leda till nya och andra typer av interaktioner. Den mest effektiva strategin är därför att kartlägga resan kontinuerligt.
Hur börjar vi?
Börja planera er strategi genom att hålla workshops med intressenter för att identifiera hinder på vägen, krav, resurstillgänglighet och andra eventuella problem. Ett framgångsrikt tillvägagångssätt ser först på hur organisationen påverkas och bygger sedan en plan för implementering.

Vill du veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa ditt företag.
Ring 877-722-7088
eller