Kundprofiler

Med hjälp av kundprofiler får ni insikter från olika enheter, kanaler och datakällor, så att ni kan segmentera målgrupper för målinriktning och personalisering.

Adobe har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms. Läs vår rapport ›

Det kan vara besvärligt att bygga en komplett kundprofil.

 

Företagen stöter på farthinder på väg mot kundanalysen.

Åtskilda datakällor.

Åtskilda datakällor.

Brist på offlinedata från den fysiska världen som kan kopplas samman med digitala kanaler.

Brist på offlinedata från den fysiska världen som kan kopplas samman med digitala kanaler.

Åtskilda datalager.

Åtskilda datalager.

Flera olika teknologier.

Flera olika teknologier.

Omvandlingen av data till kundvisioner förändrar spelreglerna.

 

En komplett kundprofil är värd alla hinder på vägen.

En ännu mer omfattande helhetsbild av kunderna.

En ännu mer omfattande helhetsbild av kunderna.

Kundinsikterna blir bättre med en integrerad kundprofil som bygger på sammankopplade data. Tack vare verktyg för avancerad identitetshantering och flexibla enhetsdiagram får ni en bättre förståelse för kunderna över alla enheter.

Enhetliga och meningsfulla kundresor.

Enhetliga och meningsfulla kundresor.

Det går snabbt och smidigt att samordna flerkanalsmarknadsföringen när ni har robusta kanalövergripande kundprofiler, som ni kan använda för att leverera rätt upplevelse vid rätt tidpunkt.

Personaliserade upplevelser i alla kontaktytor.

Personaliserade upplevelser i alla kontaktytor.

Med hjälp av en kundprofil kan ni skapa och leverera budskap, erbjudanden och innehåll som är relevant. Tack vare den förbättrade synligheten kan ni personalisera och målinrikta upplevelser som verkligen betyder något för er målgrupp.

Förbättrad konverteringsgrad.

Förbättrad konverteringsgrad.

Kontaktytorna ökar konverteringsgraden tack vare en tydlig och korrekt bild av kunderna och ett gemensamt ID som spårar beteenden och enheter.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Adobe Audience Manager kopplar samman data från både online- och offlinekanaler och länkar kontaktytor, önskemål och särdrag i en enda samlad profil. Med hjälp av integrerade marknadsföringsverktyg kan ni inrikta er på den profilen med personaliserade meddelanden i flera kanaler som fångar kundens uppmärksamhet.


Kundprofilerna visar vägen till större engagemang.

 

Ledande varumärken skapar varumärkeslojalitet utifrån kundinsikterna de får från Adobe Audience Manager.

Det är viktigt att vi först förstår hur kundresorna fungerar.

”Vi vet vilka våra kunder är … och vi kan rikta in oss på specifika budskap och personalisera mera.”
– Shelley Wise, chef för varumärkesmarknadsföring, Princess Cruises

Det är viktigt för oss att vi ger kunden en bra upplevelse före en resa.

”Vi är på väg från ett varumärkesfokuserat tänkandetill ett som sätter människan, individen, i centrum i all kommunikation.”
– Lukas Kircher, grundare och partner, C3 Creative Code and Content GmbH

Vanliga frågor och svar om kundprofiler.

Vilka datakällor kan vi använda för att skapa enhetliga kundprofiler?
Webbanalys, annonskampanjer, e-post, CRM, butikstransaktioner, callcenter, sakernas internet, digitalboxar och andra datakällor integreras för att skapa kundprofiler i Adobe Audience Manager.

Uppdateras kundprofilerna automatiskt när det kommer nya data?
Ja. Adobe Experience Cloud uppdaterar kundprofilerna kontinuerligt och i realtid med de senaste interaktionerna och den senaste enhetsanvändningen.

Kan vi koppla enheter till en profil även om användaren inte har loggat in på sajten?
Adobe Audience Manager är integrerat med funktionen Device Co-Op, vilket innebär att ni kan identifiera kunder via ett gemensamt nätverk med skyddade användardata som används för att autentisera deras identiteter.

Vilka kundattribut kan vi inrikta oss på i en kundprofil?
Adobe Audience Manager har funktioner för målgruppsanalys som används för att klassificera ålder, kön, kundcykelfas, kundinställning, utbildning, plats och mycket mer.

Kan vi dela profiler med andra marknadsföringsteam?
Ja. Ni kan kategorisera kundtyper i målgrupper som ni kan dela i alla Adobe Experience Cloud-lösningar, så att era team inom till exempel sociala kampanjer, sökmotoroptimering och annonsering alla har samma kundvy.

Kan vi utöka våra egna kundprofiler med andra externa datakällor?
Ja. Ni kan hämta in och strukturera data från olika externa partner och leverantörer för att få djupare förståelse för era kunder.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.