Kundsegmentering

Genom att segmentera kunddata kan ni hitta de bästa möjligheterna och skapa värdefulla målgrupper som ni kan inrikta er på med personaliserade och vältajmade upplevelser.

Adobe har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms. Läs vår rapport ›

Kundsegmentering kan fastna i startgroparna.

 

När ni förbättrar kundvyn kan det avslöja tekniska och organisatoriska brister.

Åtskilda datakällor.

Åtskilda datakällor.

Oförmåga att dela målgrupper mellan team.

Oförmåga att dela målgrupper mellan team.

Splittrade kampanjstrategier.

Splittrade kampanjstrategier.

Svårigheter att segmentera målgrupper i realtid.

Svårigheter att segmentera målgrupper i realtid.

Kundsegmentering förbättrar resultatet.

 

En bättre bild av målgrupperna kan revolutionerna organisationens sätt att tillgodose kundernas behov.

Enhetlig målgruppsanalys leder till vassare segmentering.

Enhetlig målgruppsanalys leder till vassare segmentering.

Med en enhetlig kundprofil, som bygger på egna data och utökats med data från externa leverantörer, får ni en robust bild av målgruppen som ni kan segmentera och målinrikta efter på ett säkert sätt.

Segmentering förbättrar upplevelsernas relevans.

Segmentering förbättrar upplevelsernas relevans.

Segmentering leder till en bättre förståelse för kunderna. Med överlägsen kundanalys kan ni ta reda på mer om målgrupperna och leverera upplevelser som talar direkt till dem.

Resan blir roligare.

Resan blir roligare.

Ni kan matcha budskap, erbjudanden och upplevelser på ett mer enhetligt sätt längs kundresan, oavsett vilken kanal eller enhet konsumenterna använder, genom att segmentera och inrikta er på kunder med hjälp av en integrerad marknadsföringsplattform.

Fler konverteringar. Större lojalitet.

Fler konverteringar. Större lojalitet.

Kundsegmentering ger er det fokus ni behöver för att uppfylla kraven med värdefulla upplevelser som leder till ökad konverteringsgrad och större varumärkeslojalitet.
 

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Med Adobe Audience Manager får ni regelbaserad målgruppssegmentering, vilket gör det enklare att identifiera era mest värdefulla kunder så att ni kan leverera relevanta upplevelser. Jämför enkelt segment och identifiera nya målgrupper, nå värdefulla insikter och se hur kundernas beteende förändras över tid.


Utnyttja kunddata till max.

 

Titta på hur Adobes kunder strukturerar och aktiverar målgruppssegment för bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att vi först förstår hur kundresorna fungerar.

”Nu kan vi skicka betydligt mer personaliserade meddelanden till kunderna, och det är enormt viktigt.”
– Claire Cronin, marknadschef, Virgin Atlantic

Det är viktigt för oss att vi ger kunden en bra upplevelse före en resa.

”Våra målgrupper behöver olika upplevelser, och nu kan vi låta dem fördjupa sig så mycket eller lite de vill.”
– Matt Ladner, Sr. GUI Developer, ALSAC

Vanliga frågor och svar om kundsegmentering.

På vilket sätt har annonsörer nytta av Adobe Audience Manager?
Annonsörerna kan bygga segment utifrån vanliga beteenden eller särdrag hos målgrupperna, och de kan personalisera reklamen, webbplatsupplevelsen och de egna kanalerna därefter.

På vilket sätt har utgivare nytta av Adobe Audience Manager?
Utgivarna kan identifiera de mest engagerade målgrupperna och ta fram segment för att förbättra användarupplevelserna med personaliserat innehåll. Ni kan paketera värdefulla målgrupper i eftertraktade reklamsegment.

Kommer kundsegmenteringen att minska kostnaden per förvärv?
Ja. Med tydliga segment för målinriktning kommer kostnaden per förvärv att minska efterhand som ni förbättrar personaliseringen och optimerar investeringarna. Eftersom ni kan utelämna målgrupper kan ni minska kostnaden för betalda medier med hjälp av frekvenstak eller genom att eliminera onödiga meddelanden till befintliga kunder.

Hur kan vi agera snabbt på de målgruppsinsikter vi får från våra data?
Tack vare integrerad analys, datahantering samt kampanjutveckling och -leverans kan ni agera snabbt på målgruppstrender och få djupare personalisering med realtidsupplevelser. Med hjälp av multivariata tester kan ni hitta insikter snabbt och därmed också skapa värde snabbare.

Kan vi enkelt skala målgruppssegment med Adobe Audience Manager?
Ja. Med artificiell intelligens, maskininlärning och algoritmiska modeller kan ni utöka räckvidden automatiskt. Använd era mest värdefulla målgruppssegment för att bygga större målgrupper med likartade intressen och beteenden med hjälp av lookalike-modellering.

Kan vårt säljteam ha nytta av kundsegmentering?
Genom att ägna mindre tid åt mindre lönsamma aktiviteter och mer tid åt era mest engagerade och värdefulla segment bör säljteamet kunna öka vinstgraden såväl som intäkterna.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.