Dataanalys

 

Strategi och.teknik i skön samklang.

 

Data används nu för att utforma affärsstrategier.
Få koll på den förändrade rollen för IT-team i 2020 års rapport om tekniktrender.
 
 

Effektiv datahantering är att övervinna utmaningar.

Att förstå företagets alla data är ingen liten uppgift. Utan en högklassig plattform för datahantering kan ni ställas inför stora utmaningar.
Datasäkerhet och åtkomstkontroll.
Datasäkerhet och åtkomstkontroll.
Sammanlänkning av isolerade datalager.
Sammanlänkning av isolerade datalager.
Svårt att få användbara data.
Svårt att få användbara data.
Datahantering i stor skala.
Datahantering i stor skala.
 

Med alla pusselbitar på plats ser ni människorna bakom era data.

Sätt datahantering i centrum för marknadsföringen och förvandla kontaktytor till kundinsikter.

Centraliserad, strukturerad datakontroll.
Centraliserad, strukturerad datakontroll.
En plattform för datahantering samlar in förstahandsdata från försäljningsställen, CRM-system, webben, e-post och andra källor, så att ni kan leverera ett enhetligt budskap över alla kanaler. Med en plattform för datahantering blir det lättare för alla era team att arbeta med samma målgruppsmodeller för att skapa en enhetlig upplevelse.
Identitetshantering över olika team.
Identitetshantering över olika team.
Ni kan hantera identiteter över alla enheter på ett smidigt sätt och därmed leverera en djupare personalisering. Med en plattform för datahantering kan ni länka profiler till enheter så att ni får en helhetsbild av era kunder och de enheter de använder för att interagera med ert varumärke.
Målgruppsmodellering för nya möjligheter.
Målgruppsmodellering för nya möjligheter.
Hitta likheter bland kohorter som gör det möjligt för er att hitta likartade målgrupper och nå nya kunder genom att använda insikterna och beteendena hos era bästa kunder.
Tjäna pengar på data.
Tjäna pengar på data.
Att samla in, strukturera och sälja data egna målgruppsdata tillför företaget värde när er analysinvestering leder till extra inkomstströmmar.
Plattform för datahantering (DMP)
Adobe kan hjälpa till.
Identifiera, segmentera och aktivera målgrupper med precision och tillförsikt med Adobe Audience Manager. Med insikter från data över flera kanaler, system och team kan ni förbättra och utöka upplevelser och kampanjer enkelt och snabbt samtidigt som ni stöder era affärsmål.

 

Bättre målgruppsinriktning med Adobes datahanteringsplattform.

Ledande varumärken använder data med Audience Manager för att förbättra upplevelser och optimera kampanjer.
Shelley Wise, Director of Brand Marketing, Princess Cruises

”Vi har många olika team som vill använda data. Det finns så många fler möjligheter när vi kan koppla vår datahanteringsplattform till vårt webbteam och till våra e-postteam.”
– Shelley Wise,
Director of Brand Marketing, Princess Cruises

Förnya datahanteringsplattformen. Bli personlig.

 

Är er datahanteringsplattform smart och flexibel nog att utvecklas i takt med er personalisering och målgruppsprofilering? Läs Evolution of the DMP om hur ni håller jämna steg med kundernas förväntningar – och ligger steget före konkurrenterna – med hjälp av en datahanteringsplattform.
 
 

Vanliga frågor och svar om plattformar för datahantering.

Vilket team i organisationen bör övervaka datahanteringsplattformen?
Det varierar beroende på organisation, men datahanteringsplattformar hanteras ofta av ett marknadsföringsteam i nära samarbete med tvärfunktionella intressenter, vilka kan omfatta olika grupper inom IT, kundinsikter, produkthantering eller verksamhetsutveckling.
Kan vi integrera Adobes plattform för datahantering med lösningar från andra företag?
Ja. Adobe Audience Manager har robust server till serverintegrering med ledande lösningar, inklusive andra dataleverantörer och dataaktiveringspartners.
Kan en datahanteringsplattform hjälpa oss att utöka vår målgruppsinriktning?
Ja. Med hjälp av lookalike-modellering kan ni identifiera fler potentiella kunder som bör behandlas som värdefulla.
Bör vi införa en policy för dataadministration innan vi skaffar en datahanteringsplattform?
Ja. För att få ut så mycket som möjligt av er investering är det viktigt att ni skapar policyer för dataadministration innan ni implementerar en datahanteringsplattform eller parallellt med implementeringen. På så sätt arbetar alla intressenter utifrån samma principer och rätt data utnyttjas av Audience Manager.
Hur identifierar vi målgrupper med Adobe Analytics?
Adobe Audience Manager är nära integrerat med Adobe Experience Cloud och därför kan ni skicka data om värdefulla målgrupper till datahanteringsplattformen för behandling och sedan dela den bearbetade informationen över alla era kanaler.
Vilka är de viktigaste säkerhetsfrågorna för en datahanteringsplattform?
Ni vill ha fullständig insyn och kontroll när ni använder data, aktiverar data och hanterar användarbehörigheter.

Se hur e-postmarknadsföring fungerar i praktiken och hur ni kan komma igång.

Bygg en stabil digital grund.
 
Bygg en stabil digital grund.
 
Rätt teknik, ramverk och resurser utgör hörnstenarna för engagerande upplevelser.
 
Skaffa en helhetssyn på kunderna.
Samla era data på en plats och få en djupare förståelse för vilka era kunder är – och vad de vill ha.
 
Personaliserade upplevelser
Se till att ni vet vad kunden vill ha och behöver i varje ögonblick och leverera det enhetligt över alla kanaler.

Vill du veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa ditt företag.