Egna data

Egna data avslöjar målgruppsbeteenden, särdrag, önskemål, intressen och mycket mer baserat på era digitala egendomar, CRM-system, försäljningsställen, prenumerationer, sociala kanaler och mobilplattformar.

Adobe har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms. Läs vår rapport ›

Egna data är en guldgruva som kräver rätt verktyg.

 

Det kan vara komplicerat att dra full nytta av egna data.

Bristande systemintegrering.

Bristande systemintegrering.

Oförmåga att optimera kampanjer snabbt.

Oförmåga att optimera kampanjer snabbt.

Isolerade datalager.

Isolerade datalager.

Oförmåga att skapa och aktivera segment.

Oförmåga att skapa och aktivera segment.

Egna data ger er en uppsjö av information om kunderna.

 

Med rätt datahantering kan ni uppnå enormt mycket och nå flera olika mål.

Tydligare bild av kunderna.

Tydligare bild av kunderna.

Med enhetliga mediedata på en integrerad datahanteringsplattform får ni en samlad och robust vy över kunderna från de kanaler, enheter och interaktioner de har med ert varumärke.

Bättre avkastning på kampanjer.

Bättre avkastning på kampanjer.

Om ni använder en datahanteringsplattform för att strukturera och målgruppsanpassa kunddata i stället för att bygga kampanjer på magkänsla kan det bidra till högre avkastning. Branschledare förlitar sig i stor utsträckning på egna data för att styra olika marknadsföringssatsningar.

Vassare återmarknadsföring.

Vassare återmarknadsföring.

Egna data är en av de viktigaste komponenterna när det gäller återmarknadsföring för webbplatser, CRM och Facebook, och det minskar beroendet av resurskrävande allmänt hållna kampanjer.

Träffsäker personalisering.

Träffsäker personalisering.

Med en kundprofil som bygger på egna data kan ni förbättra personaliseringen längs hela kundresan och lära er att förutse köparnas avsikter mer exakt.
 

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Adobe Audience Manager ger er en heltäckande bild av era målgrupper genom att kombinera datakällor och hjälper er att bygga upp unika målgruppsprofiler, så att ni kan identifiera era mest värdefulla segment och använda dem i alla digitala kanaler.


Egna data förvandlas till överlägsna digitala upplevelser.

 

Marknadsledande upplevelsemakare vet hur de använder de mest kraftfulla data de har tillgång till.

Det är viktigt att vi först förstår hur kundresorna fungerar.

”Vi kan förstå kundbeteenden och omvandla dem till behov, så att vi kan utlösa någon typ av aktivitet som bygger på det identifierade behovet.”
– Rob McLaughlin, chef för digital analys, Sky

Det är viktigt för oss att vi ger kunden en bra upplevelse före en resa.

”Ju mer vi kan centralisera data, desto mer relevanta blir vi.”
– Aidan Lyons, VP Fancentric Marketing, NFL

Vanliga frågor och svar om egna data.

Varför ska vi bry oss om egna data?
Era egna data ger er den mest korrekta bilden av era kunder. Externa data liknar mer ett representativt urval på grund av integritetskraven för data som kan delas och begränsningar vad gäller användarsamtycke.

Varifrån hämtar Adobe Audience Manager data?
Annonsservrar, CRM-system, försäljningsställen, e-post, SMS, mobilappar/mobilwebben, callcenter, beacons i butiken och webbanalyssystem.

Bör vi oroa oss för datakvaliteten?
Inte nödvändigtvis. Cookie- eller sessionsbaserade data från er webbanalysplattform, era CRM-system och era analysverktyg ger er kontroll över hur data samlas in, behandlas, lagras, hanteras och skyddas. Därför är det också enklare att upptäcka kvalitetsproblem.

På vilket sätt kan egna data förbättra engagemangsgraden?
Tack vare kunduppgifterna i ert ekosystem kan ni leverera upplevelser som är mer relevanta, så att era kunder är mer benägna att reagera positivt på marknadsföringsupplevelserna – till skillnad från meddelanden från varumärken de inte interagerat med tidigare.

Varför ska vi investera i egna data när vi enkelt kan köpa data från externa leverantörer?
Trots de investeringar som krävs för att ni ska kunna samla in och utnyttja egna data, så står sig totalkostnaden över tid väl jämfört med att köpa data från externa leverantörer.

Utnyttjar Audience Manager realtidsdata?
Ja. Vår datahanteringsplattform uppdateras efterhand som data hämtas in, vilket ger en kontinuerligt tydligare bild jämfört med externa data som kommer i fasta segment.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.