Prediktiv analys

Prediktiva analyser utnyttjar maskininlärning och jämför samt kontrasterar stora datamängder för att hjälpa er att identifiera kunder och förutse konverteringsmöjligheter.

Dataanalys
 

Det kan vara besvärligt att förutseende beteenden.

Vägen till mognad inom prediktiv analys kan vara fyllt med organisatoriska och tekniska utmaningar.
Identifiera nya målgrupper.
Identifiera nya målgrupper.
Undermålig datamodellering.
Undermålig datamodellering.
Isolerade datalager.
Isolerade datalager.
Förutse kundbeteende.
Förutse kundbeteende.
 

Nå nya höjder genom att använda prediktiv analys på rätt sätt.

Tack vare prediktiv intelligens från maskininlärning och artificiell intelligens kan ni utnyttja målgruppernas beteenden i realtid för att skapa mer givande och relevanta upplevelser i framtiden.

Smartare insikter om målgrupper.
Smartare insikter om målgrupper.
Prediktiv analys hjälper er att identifiera era mest värdefulla målgruppsegment genom dataklustring och maskininlärning, vilket fördjupar förståelsen för vad som kommer att hända och gör att ni kan skapa och leverera mer effektiva och personaliserade upplevelser.
Benägenhetsmodeller som förutsäger framgång.
Benägenhetsmodeller som förutsäger framgång.
Verktyg för prediktiv analys inkluderar ofta benägenhetsmodeller, som kan förutsäga sannolikheten för om en kund kommer att konvertera eller falla bort. Det kan också hjälpa er att identifiera och förstå avvikelser i era data och hur ni ska hantera dem.
Bättre bild utifrån en enhetlig kundprofil.
Bättre bild utifrån en enhetlig kundprofil.
Prediktiva modeller är otroligt kraftfulla när de bygger på en enhetlig kundprofil, och de hjälper er att identifiera de viktigaste insikterna som leder till effektivare optimering av era kundupplevelser över olika kanaler.
Framtida engagemang omvandlas till konverteringar.
Framtida engagemang omvandlas till konverteringar.
Med avancerade attribueringsmodeller, mobilappsanalys och realtidsdataflöden som beslutsunderlag är ni bättre rustade att förutse vad kunderna kommer att göra härnäst och möta dem med rätt budskap, innehåll och erbjudande vid rätt tidpunkt.
Prediktiv analys
Adobe kan hjälpa till.
Adobe Analytics tillhandahåller de verktyg för prediktiv analys ni behöver för att förbättra er kundanalys, identifiera värdefulla målgrupper, förutse framtida agerande och göra bättre investeringar inom marknadsföring.

 

Om ni kan förutse nästa steg har ni lyckats med er marknadsföring.

Se hur globala varumärken flyttar fram sina positioner genom att förutse kundernas resa och möta kunderna där de bor.
Ellen Lee, Senior VP Global Digital, Hyatt

”Vi vill veta vad kunderna svarar på. Nu kan vi ta en titt och se hur kunderna svarar på en viss förändring.”
– Ellen Lee,
Senior VP Global Digital, Hyatt
Shelley Wise, Director Brand Marketing, Princess Cruises
”Vi kan målinrikta våra budskap. Vara mer dynamiska och effektiva. Och det är ett fantastiskt sätt att skapa besparingar, oavsett om det sker genom utelämnanden, nya målgrupper eller lookalike-målgrupper.”
– Shelley Wise,
Director Brand Marketing, Princess Cruises

 

Vanliga frågor och svar om prediktiv analys.

På vilket sätt hjälper prediktiv analys oss att identifiera målgrupper?
Analysmotorn analyserar stora variabeluppsättningar samtidigt för att dynamiskt kategorisera era besökare och skapa målgrupper för vidare analys, inriktning och anpassning.
Behöver jag ställa in regler för den prediktiva analysen för att visa det vi behöver se?
Med hjälp av Adobe Analytics kan ni antingen använda fördefinierade latenstabeller eller skapa ad hoc-attribueringsmodeller för att anpassa era datavisualiseringar.
Kan vi se vilka upplevelser och vilket innehåll som har bidragit till en händelse eller konvertering?
Med rätt lösning kan ni det. Funktionerna för prediktiv analys i Adobe Analytics omfattar en motor för bidragsanalys, som identifierar skillnader som kan skilja er från mängden.
På vilket sätt är prediktiva analyser bättre än våra prognosmodeller?
Med prediktiv analys behöver ni inte förlita er på aggregerade inköpsdata, utan ni får i stället en benägenhetspoäng för varje kundinteraktion. Denna kan sedan användas för att utveckla era prognosmodeller med större noggrannhet.
Kan Adobes motor för prediktiv analys synkroniseras med datakällor från andra företag?
Ja. Ni kan få en mer detaljerad och enhetlig bild av kundinteraktioner över alla kanaler genom att kombinera upplevelsedata med andra kunddata.
Skiljer sig datautvinning och maskininlärning åt?
Ja. Datautvinning är processen att extrahera insikter från datauppsättningar. Maskininlärning är datorers förmåga att lära sig själva, utan programmerade instruktioner.

Vill du veta mer?


Ta reda på hur Adobe kan hjälpa ditt företag.
Ring 877-722-7088
eller