Partnerdata

Partnerdata utökar era egna data och ger mer detaljerade målgruppsprofiler via en datahanteringsplattform. Ni kan köpa, sälja eller dela data med tillförlitliga partner för att nå mål för programmatisk annonsering, digital marknadsföring eller andra affärsmål.

Adobe har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms. Läs vår rapport ›

Det är inte alltid en dans på rosor att jobba med partnerdata.

 

Ni kan ställas inför stora utmaningar när det gäller att ta fram en bättre kundanalys.

Problem att identifiera värdefulla partner.

Problem att identifiera värdefulla partner.

Svårt att matcha profiler och överlappande målgrupper.

Svårt att matcha profiler och överlappande målgrupper.

Hantering av flera partnerskapsavtal.

Hantering av flera partnerskapsavtal.

Begränsningar i datastyrning.

Begränsningar i datastyrning.

Med partnerdata får ni fler strängar på er lyra.

 

Om ni bygger kundprofiler med hjälp av partnerdata får ni en mer detaljerad bild av målgruppen.

Datastyrning och kvalitet med en värdefull partner.

Datastyrning och kvalitet med en värdefull partner.

Med hjälp av partnerskapsavtal med varumärken som kompletterar ert eget kan ni dela viktiga egenskaper och förstärka era egna data för mer specifik målinriktning. Transparent och smidig delning av partnerdata med rätt datahanteringsplattform.

Bättre målinriktning mot målgruppssegment.

Bättre målinriktning mot målgruppssegment.

Genom att använda en datahanteringsplattform för att bygga segment som delar vissa attribut kan ni skapa värdefulla målgrupper som ni kan inrikta er mer effektivt på och därmed förbättra konverteringsgraden.

Utökad räckvidd leder till fler möjligheter.

Utökad räckvidd leder till fler möjligheter.

Partnerdata kan avslöja lookalike-målgrupper eller utöka befintliga målgrupper utifrån de extradata som hämtas in till er datahanteringsplattform.

Bättre kundresor.

Bättre kundresor.

Genom att slå samman egna data med partnerdata i era kundprofiler kan ni optimera alla kontaktytor och öka engagemanget.
 

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Adobe Audience Manager kopplar samman partnerdata med era egna data, så att ni får en mer heltäckande bild av målgruppen och snabbt kan ta fram och aktivera värdefulla målgruppssegment som ni kan dela mellan era team.


Upplevelserna blir personliga med hjälp av integrerade data.

 

Globala varumärken kan uppnå mer djupgående personalisering genom att använda data för att bli mer relevanta för sina kunder.

Det är viktigt att vi först förstår hur kundresorna fungerar.

”Adobe har försett oss med data och information som vi har verklig nytta av.”
– Gerard Florendo, marknadsföringsanalytiker e-handel, Guess

Det är viktigt för oss att vi ger kunden en bra upplevelse före en resa.

”Tack vare Audience Manager kan vi möta våra kundsegment på ett mer enhetlig och strategiskt sätt.”
– Didrik Fjelstad, varumärkes- och marknadsföringschef, SAS

Vanliga frågor och svar om partnerdata.

Har vi nytta av partnerdata inom andra områden än kampanjoptimering?
Ja, ni kan använda data för målgruppsinriktning och modellering av datakällor, så att ni får en bättre förståelse för vilka källor som ger bäst avkastning.

Vilka är fördelarna med att ha externa datapartner?
Att dela data med partner är lockande på grund av kvaliteten på partnerdata, deras relevans för era affärsbehov, skillnaden mot data som är tillgängliga på den öppna marknaden och flexibiliteten i partnerskapsavtal. Ni har också chansen att tjäna pengar på era egna data om ni blir en partnerdataleverantör.

Begränsar vi inte vår möjlighet att skala målgrupper om vi använder partnerdata?
Även om partnerdata inte har samma storskalighet som många externa datauppsättningar, så finns det tydliga fördelar med att utnyttja partnerdata i er digitala strategi.

Varför ska vi dela data i stället för att köpa av eller sälja till partner?
Ni kan utveckla ömsesidigt fördelaktiga partnerskap som sträcker sig utöver rent kommersiella transaktioner. Många annonsörer delar till exempel data med varandra för att få anpassade målgruppsinsikter och privat målgruppsanpassning. De delar också data med utgivare för att få garanterade eller anpassade köp av målgrupper på utgivarnas egendomar.

Hur kommer vi igång med partnerdata?
Börja med att inventera era egna data. Definiera unika egenskaper hos era segment och inrikta er på profilelement ni behöver men saknar. Sedan bestämmer ni er för om ni vill köpa, sälja eller skaffa en partner. Slutligen utvärderar ni partner ni redan arbetar med eller nya kontakter med hjälp av Adobe Audience Manager.

Utnyttjar Audience Manager realtidsdata?
Audience Marketplace är inbyggt i Audience Manager och ni använder det för att köpa, sälja eller dela partnerdata med snabb och smidig självbetjäning.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.