Externa data

Data som licensierats från datainsamlare utökar kundprofiler och hjälper er att skapa mer meningsfulla upplevelser. Dessa data kommer från många olika sajter och appar och i kombination med era egna data och partnerdata ger det er en bättre bild av era kunder.

Adobe har utsetts till ledare i rapporten Forrester Wave: Data Management Platforms. Läs vår rapport ›

Externa data kan föra med sig vissa problem.

 

Varumärken kan ha svårt att dra verklig nytta av data från externa leverantörer.

Problem att hantera flera datakällor.

Problem att hantera flera datakällor.

Brist på transparens.

Brist på transparens.

Begränsad datasekretess.

Begränsad datasekretess.

Problem med systemintegrering.

Problem med systemintegrering.

Med hjälp av externa data kan ni hitta lösningen på problem med undermåliga kundupplevelser.

 

Effektiv dataintegrering leder till bättre marknadsföringsresultat.

Bättre målgruppsanalys.

Bättre målgruppsanalys.

Genom att lägga till externa data till era egna kan ni förbättra kundprofilerna och få mer meningsfulla insikter, som ni kan använda för att lyfta personaliseringen och engagemangsgraden.

Fler möjligheter till målgruppsanpassning.

Fler möjligheter till målgruppsanpassning.

Ytterligare insikter från externa data kan användas för beteendeanpassning samt geografisk och sammanhangsbaserad målgruppsanpassning, vilket kan skapa ett större engagemang.

Utökad räckvidd.

Utökad räckvidd.

Externa data kan avslöja nya målgruppssegment utanför era kärnsegment och hjälpa er att hitta målgrupper som uppför sig på sätt som liknar era kärnkunder.

Förbättringar som sträcker sig längre än betalda kampanjer.

Förbättringar som sträcker sig längre än betalda kampanjer.

Data från externa leverantörer kan användas för att lyfta mer än kampanjer i betalda medier. Ni kan förbättra webb- och appupplevelser, personalisera e-posterbjudanden och få djupare insikter i målgrupperna med hjälp av en analyslösning.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Adobe Audience Manager hämtar in data från externa leverantörer och kopplar samman dessa med interna data och partnerdata så att ni får den mest kompletta bilden av era målgrupper. Ta fram och aktivera snabbt och enkelt värdefulla målgruppssegment som ni kan dela mellan era team.


Adobes kunder är datadrivna marknadsförare.

 

Innovativa varumärken utnyttjar externa data för att ta fram målgruppsprofiler och leverera relevanta upplevelser.

Det är viktigt att vi först förstår hur kundresorna fungerar.

”Adobe Target, Analytics och Audience Manager tillsammans ger oss en förståelse för varför och hur olika sorters målgrupper reagerar på olika sätt.”
– Didrik Fjelstad, varumärkes- och marknadsföringschef, SAS

Det är viktigt för oss att vi ger kunden en bra upplevelse före en resa.

”Tack vare Audience Manager kan vi möta våra kundsegment på ett mer enhetlig och strategiskt sätt.” ”Idag kan vi arbeta med betydligt mindre och mer specifika målgrupper, som vi kan leverera mer relevanta budskap till.”
– Jasper Graf von Hardenberg, verkställande direktör för strategi, C3 Creative Code and Content GmbH

Vanliga frågor och svar om externa data.

Kan vi ha nytta av externa data i personaliseringen?
När en datahanteringsplattform fungerar som den ska visar den personaliserat innehåll på webbplatser, i e-postmeddelanden och i mobilappar samt fungerar som underlag för medieinköp. Den kan målgruppsanpassa annonserna för era kunder såväl som för lookalike-segment, det vill säga målgruppssegment med likartade demografiska attribut och beteendeattribut.

Är privata datakällor det enda alternativet när det gäller externa data?
Nej. Offentliga källor, som myndighetsdatabaser, kan förse er med viktig information om livsstil, intressen, inköpscykler och mycket mer.

Varför är egna data så viktiga för att skapa lönsamhet med externa data?
Data från externa leverantörer bidrar till att skapa en heltäckande bild av era kunder, men med era egna data kan ni särskilja ert varumärke från konkurrenterna med hjälp av dessa externa data. Om ni har egna data kan ni också använda externa data för att förbättra analysen av befintliga kunder.

Omfattar externa data bara digitala interaktioner?
Nej. Externa data kan samlas in från mer än bara digitala kontaktytor. Det kan handla om interaktioner i den fysiska världen, som offlineköp, callcenter-aktiviteter eller direktreklam.

Kan Adobe hjälpa oss att hitta rätt leverantör av externa data?
Ja. Audience Marketplace, en datatjänst i Audience Manager, är en exklusiv marknadsplats där annonsörer och utgivare kan licensiera externa data från insamlare. Tack vare server till server-integreringar med Audience Manager kan dataleverantörer konfigurera rutinmässiga dataöverföringar var 12:e timme.

Vilka externa datauppsättningar är tillgängliga i Adobe Audience Marketplace?
Vi tillhandahåller data från ledande leverantörer som Nielsen, Acxiom och Lotame. Ni kan hämta datauppsättningar som är specifika för er bransch och få insikt i online- och offlinebeteenden, demografi, köpmönster, tycke, smak och mer.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.