Vi vill hjälpa dig glänsa.

Få svar på dina ”hur gör jag detta?”- frågor med de allra senaste insikterna om dagens mest akuta utmaningar vad gäller att bli ett upplevelseföretag.

Exempel från verkligheten för marknadsförare i hela världen.

Innehålls- och upplevelsehantering

Fler kanaler – särskilt med den explosionsartade utvecklingen inom mobilt – innebär mer innehåll att skapa, lagra och hantera. Gör kravet på fler upplevelser till en styrka istället för en svårighet.

Kampanjhantering över flera kanaler

Kunder hoppar från en kanal till en annan – till exempel från ett e-postmeddelande till en webbplats till en mobilapp – vilket gör det till en utmaning att ge dem en enhetlig upplevelse. Vi hjälper er att leverera rätt meddelande, per e-post eller via andra kanaler, vid rätt tidpunkt och till rätt person.

Personalisering och testning

Du är inte bara ute efter att kunden ska ha en bra upplevelse med er. Du vill att de ska komma tillbaka. Lär er att testa, målinrikta och personalisera kundresor så att de blir relevanta och bygger värde i ett längre perspektiv.

Reklam

Ny teknik, fler kanaler och föränderliga kunddata innebär att annonsinköpen blir allt mer komplicerade. Se hur vi kan förenkla processen, ge er transparens och hjälpa er att förbättra era annonsresultat.