Svar på era ”hur gör jag”-frågor.

Få användbara insikter från ett antal olika scenarier inom digital marknadsföring.

Exempel från verkligheten för marknadsförare i hela världen.

Flerkanalsmarknadsföring

Kunderna byter från den ena kanalen till den andra, vilket skapar oändliga möjligheter att interagera med ert varumärke. Lär er hur ni levererar rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal.

Datadriven marknadsföring

Vi lever och arbetar i en värld där data besvarar frågor ni önskar att ni hade haft vett att ställa. Se hur avancerad analys gör mer än att bara informera – det förutser dessutom. Så att ni kan förvandla förutsägelser till handling.

Mobilmarknadsföring

Mobilmarknadsföring kräver att ni kan leverera personliga upplevelser till unika användare på olika enheter. Lär er hur ni bygger intuitiva mobilupplevelser och blir proffs på mobilmarknadsföring.

Programmatisk annonsering

Ny teknik, fler kanaler och föränderliga kunddata innebär att annonsinköpen blir allt mer komplicerade. Lär er hur ni förenklar processen och får ett bättre annonsresultat.