Bli personlig. Och få mer lojala kunder.
Läs rapporten The New Currency for TV Ratings och få en större förståelse för digitala beteenden hos olika utgivare och på olika plattformar. Ladda ned guiden ›
Ni vill hitta ett enkelt sätt att nå värdefulla konsumenter. Ni vill också leverera personligt innehåll i alla kanaler och på alla enheter för att locka nya målgrupper och utöka de befintliga. Men med olika system för marknadsföring och annonsering är det nästan omöjligt att nå samma målgrupp i alla kanaler.
CSC
Långa köpcykler gör det tufft att bevara presumtiva kunders intresse och engagemang. Se hur CSC, en global leverantör av affärstjänster, använder de integrerade lösningarna i Adobe Experience Cloud för att skapa en korrekt och övertygande berättelse om sina kunder.

Leverera personaliserade upplevelser i realtid över alla kanaler.

När ni förstår hur er publik ser ut kan ni leverera målinriktat innehåll, reklam och prenumerationserbjudanden baserat på egenskaper som innehållets affinitet, konsumtionsmönster eller demografiska data. Sedan kan ni använda de här målgruppsprofilerna för att leverera dynamiska annonser med innehållet. För att lyckas med detta behöver ni en robust plattform för annonsplacering och -beslut, som sömlöst kombinerar innehåll och intäktsgenerering i videoupplevelsen.

Adobe kan hjälpa till.Adobe Audience Manager samlar alla era målgruppsdata och skapar enhetliga segment, så att ni kan inrikta er på samma personer över alla digitala kanaler (inklusive mobilappar och OTT). Med hjälp av de här profilerna kan ni leverera videoinnehåll med dynamiska annonser för alla skärmar med hjälp av Adobe Primetime-integreringen.


Öka engagemanget med hjälp av marknadsföringsautomatisering.

Effektivisera dataanvändningen och koppla e-post, meddelanden i appar och aviseringar till era online- och offlinekanaler. Ni behöver leverera automatiska kampanjer som triggas av en handling, till exempel att kunden slutar titta på en video. För att kunna leverera rätt upplevelse vid rätt tillfälle måste ni kartlägga hela användarresan, från förstagångsbesökare till lojal fan.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Campaign kan ni personalisera och leverera automatiska kampanjer i alla kanaler. Med hjälp av de enhetliga målgruppsprofilerna i Audience Manager kan ni segmentera och inrikta er på exakt rätt kunder. Kombinera data från online- och offlinekällor i en enda integrerad kundprofil för att leverera relevanta budskap i alla kanaler. Leverera automatiska och triggade e-postkampanjer med hjälp av datasegment. Övervaka resultatet av flerkanalskampanjer från ett och samma ställe.


Ju mer kunskap, desto bättre målinriktning.

Att veta om innehållet är attraktivt för er målgrupp är avgörande om ni ska lyckas förbättra upplevelserna och skapa långsiktiga relationer. Ni måste veta hur era målgrupper interagerar med ert innehåll och era kampanjer för att kunna skapa effektiva upplevelser som ni snabbt kan ändra om något inte fungerar som det ska. För att öka engagemanget och intäktsgenereringen behöver ni insikter som ger en komplett bild av hur individer interagerar med ert innehåll och era annonser.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Target är det enkelt att testa två versioner av en mediekampanj för att ta reda på vilken som är bäst. Ni kan leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata och öka antalet konverteringar samtidigt som ni minskar arbetsinsatsen. Ni kan också få realtidsinsikter med Adobe Analytics. Se vad som händer när kunderna fattar beslut under hela kundresan, från den stund de bara är potentiella kunder fram till när de blir lojala kunder.


Leverera automatiska webbannonser för att nå nya målgrupper.

Ni måste leverera personliga, målinriktade annonser baserade på målgruppsprofiler och innehållsinteraktioner. Det är bara genomförbart om ni kan automatisera annonserna i både sökmotorkampanjer, webbkampanjer och sociala kampanjer.

Adobe Advertising Cloud
Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Advertising Cloud kan ni få nya målgrupper genom att automatisera leveransen av relevant innehåll, i realtid, över alla digitala kanaler. Planera, ändra och spåra annonser för både webben och mobilenheter.

Få en detaljerad bild av varje enskild användare.

Det är viktigt att få en heltäckande bild av de enskilda användarna, men ni kan inte kombinera autentiserade och anonyma data. Ni behöver en lösning som gör det möjligt att identifiera personer som ni kan rikta er mot över alla kanaler och plattformar.
Adobe Experience Cloud
Adobe kan hjälpa till. Med bastjänsterna i Adobe Experience Cloud kan ni se en komplett och dynamisk bild av varje kund utifrån autentiserade och anonyma uppgifter. Med tillgång till en enda profil för alla Adobe-lösningar kan ni skapa mer personliga upplevelser.

Mycket engagerade, värdefulla segment.

Kunddata kan nu flöda mellan Adobe Experience Cloud och Microsoft Dynamics 365 CRM så att ni kan identifiera de bästa kunderna och ge dem personaliserade och noggrant inriktade kundupplevelser.
Inte nog med att ni ska nå konsumenterna i flera kanaler och på flera typer av enheter, ni måste också känna dem så att ni levererar rätt innehåll vid rätt tidpunkt. Adobe Experience Cloud har alla verktyg ni behöver för att förstå era målgrupper bättre. Inrikta er på samma kunder via webben, mobiler, sociala medier och sökmarknadsföring. Leverera videoinnehåll med dynamiska annonser. Skapa personaliserade och automatiserade kampanjer i alla kanaler, både online och offline. Nå värdefulla målgrupper i realtid. Med Experience Cloud kan ni leverera rätt upplevelse till varje kund, varje gång.
Varför Adobe.
Medie- och underhållningsföretagen måste skapa varaktiga, direkta relationer med sina målgrupper för att tjäna pengar på innehåll genom prenumerationer och reklam. Med Adobe Experience Cloud kan ni leverera personaliserade och relevanta upplevelser i realtid i alla etablerade och nya kanaler. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
Krydda marknadsföringen med lite vetenskap.
Läs rapporten Activating Audiences Across Channels om hur ni engagerar målgruppssegment i alla kanaler och på alla enheter.
 

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.