Läs The Forrester Wave™: Data Management Platforms, Q4 2015 för att se varför Adobe är ledande inom DMP. Ladda ned rapporten ›
Skaffa er många värdefulla kunder.
Ju fler desto bättre är inte alltid sant, förutom när det gäller värdefulla målgrupper. Marknadsförarna har i uppdrag att hitta fler kunder, men inte vilka kunder som helst, utan idealiska kunder. För att lyckas med detta måste ni kunna avgöra vilka era bästa kunder är och känna till deras egenskaper. Men det är svårt att göra om fragmenterade data till användbar information och skapa relevanta kundupplevelser.

Ju högre värde, desto bättre.

Adobe kan hjälpa till

För att hitta fler kunder är det viktigt med bra analysverktyg. Ni behöver en lösning som hjälper er förstå alla kundinteraktioner. En lösning som hjälper er att samla in, mäta och analysera data från alla tänkbara källor. Sedan måste ni se resultat i er försäljning och era intäkter.

Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Analytics ger er de verktyg ni behöver för att förstå och analysera alla kunddata. Data samlas in och ni förses med insikter om kundernas interaktioner i mobilen, på webben och i alla andra marknadsföringskanaler. Med Analytics kan ni på ett intelligent sätt analysera webbdata och kunddata från alla kanaler, och på så sätt få en fullständig bild av hur era kunder interagerar med ert varumärke. Det hjälper er att identifiera de kunder ni borde inrikta er på och de mest relevanta upplevelserna över alla kanaler.

Utformat genom analys. Fulländat genom integrering.

Adobe kan hjälpa till

Efter att ni har skapat en grund baserad på kundanalys måste ni kunna föra samman och analysera alla olika källor för kunddata. Ni behöver en plattform som låter er använda alla data för att skapa utförliga kundprofiler och leverera aktuella upplevelser över olika kanaler.

Adobe Target

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Audience Manager samlar alla era kunddata i en central lösning. Med plattformen för datahantering (DMP) kan ni samla in både första- och tredjepartsinformation på ett och samma ställe och skapa unika kundprofiler och enhetliga målgruppssegment. Sedan kan ni inrikta er på och utvidga målgrupper i de kanaler ni föredrar med aktuella upplevelser, och aktivera målgrupper med hjälp av de marknadsföringsmetoder som varje kund föredrar. Audience Manager är flexibelt, oberoende och skalbart.


Massor av kundinformation. En helintegrerad lösning.

Varför Adobe?

Konkurrensen är hårdare än någonsin. För att ligga steget före måste ni hitta era mest värdefulla kunder – och lära er hur ni skaffar fler. Det krävs att ni gör de målgrupper ni har adresserbara. Adobe Experience Cloud är den enda plattformen som ger en heltäckande, integrerad uppsättning lösningar, inklusive Analytics och Audience Manager. Med de här lösningarna kan ni skapa värdefulla målgruppsprofiler och använder dem på helt skilda sätt.

Varför Adobe.

Företag som vill lyckas i dagens hårda konkurrenslandskap måste hitta och utöka värdefulla målgrupper. Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika lösningar för att samla, analysera och anpassa er efter kundinformationen. Idag samlar Adobe Experience Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ni får alla de verktyg ni behöver för att leverera personaliserade, aktuella upplevelser i realtid genom alla era nuvarande och framtida kanaler.
Läs The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions, Q1 2016 för att se varför Adobe är ledande inom kundanalys och gör det enkelt att ordna och analysera kunddata.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.