Läs 2015 Forrester Wave: Data Management Platforms för att ta reda på varför vi utsetts till marknadsledare. Ladda ned rapporten ›

Definiera mera. Nå längre.

Med begränsat tids- och resursutrymme för marknadsföring kan en liten ökning av konverteringsgraden få stor effekt. Men det är en utmaning att skapa unika målgruppsprofiler när alla data finns i olika system. Ni behöver ett enkelt sätt att synkronisera data, täppa till informationsluckor och optimera mediekampanjer, utan att inkräkta på kundernas integritet.

Slå samman era data.

Adobe kan hjälpa till

Om ni vill förstå era kunder behöver ni en samlad kundprofil som bygger på alla era data. Med ett integrerat system som förenar kundprofilerna blir det enklare för er att skapa synkroniserade meddelanden.

Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Audience Manager kan ni samla alla data på ett och samma ställe och enklare få en enhetlig bild av kunden. Med hjälp av dessa data kan Adobe Analytics identifiera värdefulla segment och skapa unika kundprofiler, så att ni kan utforma enhetliga meddelanden för era kunder. På så sätt slipper ni fragmenterade rapporter från företagets alla olika marknadsföringssystem.

Skaffa en heltäckande bild av kunden.

Adobe kan hjälpa till

Trots att ni äger era data kommer det ändå att finnas luckor i era kundprofiler. Ett system som inte bara använder era egna data kan hjälpa er att få en heltäckande bild av kunderna.

Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Audience Manager är ni inte begränsade till att bara använda era egna data, utan ni kan täppa till luckorna i målgruppssegmenten med data från olika externa källor. Genom att kombinera data får ni en bättre bild av kundernas beteende och därmed en bättre förståelse för hur de interagerar med varumärket. Detta ger er insikt i hur ni ska leverera kampanjer som alltid känns relevanta.

Skapa enhetliga kundprofiler. Och ett enhetligt budskap.

Adobe kan hjälpa till

Era kunder vill få en förstklassig upplevelse av ert varumärke. De vill att den upplevelsen ska vara relevant och likadan i varje interaktion. Genom att skapa enhetliga kundprofiler kan ni överträffa kundens förväntningar.

Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Med en enhetlig målgruppsprofil från Adobe Analytics kan ni försäkra er om att även marknadsföringen är enhetlig. På så sätt får kunderna en upplevelse de gillar, oavsett om de använder en dator, en surfplatta eller en telefon. Detta innebär i sin tur att ni kan vägleda kunderna längs hela kundresan, från potentiell kund till lojal kund.

Hitta era bästa kunder.

Varför Adobe?

Om ni vill öka konverteringsgraden för er målgrupp måste ni kunna identifiera era mest värdefulla målgruppsprofiler och hitta nya kunder med samma beteendemönster. Genom att samla alla era data blir det lättare att identifiera era mest värdefulla segment.

Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Analytics hjälper er att kombinera kundprofiler och skapa värdefulla segment, så att ni lättare kan förstå hur era mest värdefulla målgrupper interagerar med varumärket. Det innebär att ni kan skapa innehåll som fungerar i alla marknadsföringskanaler, så att det blir enklare att hitta nya kunder och öka konverteringsgraden.

Hitta nya kunder med hjälp av dem ni redan har.

Varför Adobe?

Adobe Experience Cloud innehåller alla verktyg ni behöver för att definiera värdefulla målgrupper och leverera en relevant och enhetlig upplevelse på alla skärmar, utan att göra intrång i kundens integritet. Genom att kombinera alla era data och skapa unika kundprofiler kan ni behålla era befintliga och lojala kunder samtidigt som ni hittar nya. Nu kan ni samla informationen från alla datakällor, skapa unika kundprofiler och använda dessa profiler för att hitta de bästa nya kunderna. Med Adobe Analytics och Adobe Audience Manager är det lätt att få reda på mer om de bästa kunderna och hitta fler som just dessa.

Varför Adobe.

Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika dellösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Adobe Experience Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
Det handlar inte om att samla in mer data. Det handlar om att förstå dem.
Läs rapporten Data Management Platforms Deciphered.