Läs rapporten Adobe Digital Index Q314 Video Benchmark om de senaste videotrenderna och möjligheterna. Ladda ned rapporten ›

Lär känna era målgrupper bättre med dataanalys.

Inom medie- och underhållningsbranschen är publiken er livlina. Utmaningen är att hitta nya målgrupper, öka räckvidden och etablera varumärkeslojalitet. För att bli framgångsrik måste ni ha ett helhetsperspektiv på publiken, i alla kanaler, så att ni kan förstå er befintliga publik och identifiera nya segment.

Fokusera på målgruppen.

För det första måste ni förstå hur er målgrupp ser ut. Det enda sättet att få fullständig förståelse för hur användarna interagerar med ert varumärke är med hjälp av en integrerad lösning, som kombinerar alla era datakällor på ett och samma ställe. På så sätt kan ni leverera målinriktade kampanjer baserat på gemensamma egenskaper. Därefter kan ni identifiera nya användare som har liknande egenskaper som era bästa kunder.

Adobe Audience Manager

Adobe kan hjälpa till.Adobe Audience Manager samlar alla era användardata för att skapa enhetliga målgruppsprofiler, så att ni kan rikta er mot samma personer via e-post, sociala medier och alla digitala innehållskanaler. Ni kan kombinera data från både online- och offlinekällor i en enda integrerad kundprofil och leverera personaliserade meddelanden i alla enheter. Använd era mest värdefulla målgruppssegment för att bygga upp större och mer engagerade målgrupper med liknande intressen och beteenden.


Attrahera rätt målgrupper. Och håll dem engagerade.

Ni måste veta hur er målgrupp interagerar med ert innehåll och er annonsering för att kunna skapa relevanta upplevelser som ni snabbt kan ändra om de inte fungerar som de ska. Ni måste bygga modeller som baseras på tidigare beteenden för att förutsäga framtida framgångar. För att göra detta behöver ni en integrerad lösning som kombinerar alla era insikter, så att ni kan förbättra användarupplevelserna samtidigt som ni ökar både engagemanget och konverteringsgraden.

Adobe Analytics
Adobe kan hjälpa till. Skaffa realtidsinsikter med Adobe Analytics. Använd heltäckande kundvyer, kraftfulla prediktiva modeller och algoritmisk flerkanalsattribuering för att utveckla er digitala marknadsföring. Se vad som händer när kunderna fattar beslut under hela kundresan, från den stund de bara är potentiella kunder fram till när de blir lojala kunder.


Få en detaljerad bild av varje enskild användare.

Det är viktigt att få en heltäckande bild av de enskilda användarna, men ni kan inte kombinera autentiserade och anonyma data. Ni behöver en lösning som gör det möjligt att identifiera personer som ni kan rikta er mot över alla kanaler och plattformar.

Adobe Experience Cloud

Adobe kan hjälpa till. Med bastjänsterna i Adobe Experience Cloud kan ni se en komplett och dynamisk bild av varje kund utifrån autentiserade och anonyma uppgifter. Med tillgång till en enda profil för alla Adobe-lösningar kan ni skapa mer personliga upplevelser.


Allt ni behöver för att hitta nya målgrupper.

Adobe Experience Cloud har alla verktyg ni behöver för att förstå era målgrupper bättre. Använd data från era högst värderade profiler för att hitta nya målgruppssegment med liknande beteenden. Få en heltäckande bild av era målgrupper oavsett var de interagerar. Med Experience Cloud kan ni leverera rätt upplevelse till var och en, på alla enheter och vid alla tidpunkter.

Varför Adobe.
Medie- och underhållningsföretagen måste skapa varaktiga, direkta relationer med sina målgrupper för att tjäna pengar på innehåll genom prenumerationer och reklam. Med Adobe Experience Cloud kan medievarumärken leverera personaliserade, relevanta upplevelser i realtid i alla etablerade och nya kanaler.
Bana väg för digital mognad.
Läs rapporten Impact of Digital Transformation in the Media and Entertainment Sector om hur toppcheferna i branschen når framgångar med digital marknadsföring.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.